Thầy Phú ⚡️ Giải bài tập toán online

Thayphu.net là trang web giải bài tập toán các cấp, các em học sinh sẽ được học những kiến thức toán từ căn bản đến nâng cao, các bước giải bài tập toán, lý thuyết toán ...

Tích có hướng của 2 vecto, tổng hợp kiến thức và bài tập áp dụng

Tích có hướng của 2 vecto, tổng hợp kiến thức và bài tập áp dụng

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số bậc 4

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số bậc 4

Cách viết phương trình đường trung tuyến trong tam giác

Cách viết phương trình đường trung tuyến trong tam giác

Cách tìm m để hàm số có cực đại, cực tiểu và bài tập

Cách tìm m để hàm số có cực đại, cực tiểu và bài tập

Cách vẽ đồ thị hàm số bậc 2 và các dạng bài tập áp dụng

Cách vẽ đồ thị hàm số bậc 2 và các dạng bài tập áp dụng

Cách tìm số phức Z thỏa mãn điều kiện cho trước đạt điểm cao

Cách tìm số phức Z thỏa mãn điều kiện cho trước đạt điểm cao

Cách giải phương trình số phức toán 12 đơn giản và chính xác

Cách giải phương trình số phức toán 12 đơn giản và chính xác

Ứng dụng tích phân tính diện tích và thể tích trong hình học

Ứng dụng tích phân tính diện tích và thể tích trong hình học

Phương pháp giải phương trình và bất phương trình chứa căn

Phương pháp giải phương trình và bất phương trình chứa căn

Công thức giải nhanh để hàm số có 3 điểm cực trị

Công thức giải nhanh để hàm số có 3 điểm cực trị

Công thức tính thể tích khối trụ tròn xoay và bài tập

Công thức tính thể tích khối trụ tròn xoay và bài tập

Nắm kiến thức điểm biểu diễn số phức trong 5 phút

Nắm kiến thức điểm biểu diễn số phức trong 5 phút

Cách thực hiện phép chia số phức, đinh nghĩa số phức liên hợp

Cách thực hiện phép chia số phức, đinh nghĩa số phức liên hợp

Tập hợp con là gì? ký hiệu, tính chất và bài tập về tập hợp con

Tập hợp con là gì? ký hiệu, tính chất và bài tập về tập hợp con

Công thức và cách tính thể tích hình trụ đơn giản dễ hiểu

Công thức và cách tính thể tích hình trụ đơn giản dễ hiểu

Cách viết phương trình mặt phẳng trung trực ăn điểm tuyệt đối

Cách viết phương trình mặt phẳng trung trực ăn điểm tuyệt đối

Các dạng bài tập phương trình mặt cầu thường gặp bài thi toán 12

Các dạng bài tập phương trình mặt cầu thường gặp bài thi toán 12

Cách xác định mặt phẳng đối xứng của khối đa diện và bài tập

Cách xác định mặt phẳng đối xứng của khối đa diện và bài tập

Cách tính bán kính và diện tích mặt cầu ngoại tiếp hình chóp

Cách tính bán kính và diện tích mặt cầu ngoại tiếp hình chóp

Bảng nguyên hàm đầy đủ, cách ghi nhớ và bài tập áp dụng

Bảng nguyên hàm đầy đủ, cách ghi nhớ và bài tập áp dụng

Modun số phức, công thức và phương pháp giải bài tập hiệu quả

Modun số phức, công thức và phương pháp giải bài tập hiệu quả

Hàm số đồng biến trên R và hàm nghịch biến trên R

Hàm số đồng biến trên R và hàm nghịch biến trên R

Bảng giá trị lượng giác lớp 10 và những kiến thức cần biết

Bảng giá trị lượng giác lớp 10 và những kiến thức cần biết

Hệ phương trình bậc nhất ba ẩn, lý thuyết và bài tập áp dụng

Hệ phương trình bậc nhất ba ẩn, lý thuyết và bài tập áp dụng

Công thức bất đẳng thức toán lớp 10 và bài tập vận dụng

Công thức bất đẳng thức toán lớp 10 và bài tập vận dụng

Phương trình đường phân giác của góc tạo bởi 2 đường thẳng cho trước

Phương trình đường phân giác của góc tạo bởi 2 đường thẳng cho trước

Công thức lượng giác lớp 10 và bài tập áp dụng

Công thức lượng giác lớp 10 và bài tập áp dụng

Tích vô hướng của hai vectơ lớp 10: lý thuyết và bài tập

Tích vô hướng của hai vectơ lớp 10: lý thuyết và bài tập

Công thức tính diện tích tam giác thường, vuông, cân, đều

Công thức tính diện tích tam giác thường, vuông, cân, đều

Cách xét dấu đa thức bậc 2 và bài tập liên quan

Cách xét dấu đa thức bậc 2 và bài tập liên quan

Phương trình và bất phương trình chứa trị tuyệt đối

Phương trình và bất phương trình chứa trị tuyệt đối

Cách chứng minh đường thẳng là tiếp tuyến của đường tròn

Cách chứng minh đường thẳng là tiếp tuyến của đường tròn

Kiến thức cung lượng giác toán lớp 10 và bài tập áp dụng

Kiến thức cung lượng giác toán lớp 10 và bài tập áp dụng

Bất đẳng thức Cauchy Toán lớp 10 và bài tập áp dụng

Bất đẳng thức Cauchy Toán lớp 10 và bài tập áp dụng

Góc lượng giác toán lớp 10 và mẹo nhớ công thức nhanh

Góc lượng giác toán lớp 10 và mẹo nhớ công thức nhanh

Kiến thức về nhị thức newton cần nắm và bài tập áp dụng

Kiến thức về nhị thức newton cần nắm và bài tập áp dụng

Nắm công thức cấp số cộng, cấp số nhân chuẩn trong 5 phút

Nắm công thức cấp số cộng, cấp số nhân chuẩn trong 5 phút

Nắm vững hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn trong 5 phút

Nắm vững hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn trong 5 phút

Cách giải bất phương trình chứa căn - toán lớp 10

Cách giải bất phương trình chứa căn - toán lớp 10

Cách tìm vectơ pháp tuyến của mặt phẳng chuẩn nhất

Cách tìm vectơ pháp tuyến của mặt phẳng chuẩn nhất

Diện tích xung quanh hình cầu và cách tính cực dễ hiểu

Diện tích xung quanh hình cầu và cách tính cực dễ hiểu

Tổng hợp công thức Logarit lớp 12 đầy đủ nhất

Tổng hợp công thức Logarit lớp 12 đầy đủ nhất

Công thức tính thể tích bát diện đều và bài tập áp dụng chuẩn nhất

Công thức tính thể tích bát diện đều và bài tập áp dụng chuẩn nhất

Lý thuyết công thức số phức và bài tập áp dụng cơ bản

Lý thuyết công thức số phức và bài tập áp dụng cơ bản

khối đa diện là gì? Nắm vững các loại khối đa diện trong 5 phút

khối đa diện là gì? Nắm vững các loại khối đa diện trong 5 phút

Công thức tính tiệm cận đứng và bài tập áp dụng nhanh nhất

Công thức tính tiệm cận đứng và bài tập áp dụng nhanh nhất

Công thức tính khoảng cách giữa 2 điểm trong mặt phẳng oxy và oxyz

Công thức tính khoảng cách giữa 2 điểm trong mặt phẳng oxy và oxyz

Cách tìm tập xác định của hàm số lớp 10 chuẩn nhất

Cách tìm tập xác định của hàm số lớp 10 chuẩn nhất

MỚI CẬP NHẬT
Top