Thầy Phú ⚡️ Giải bài tập toán online

Thayphu.net là trang web giải bài tập toán các cấp, các em học sinh sẽ được học những kiến thức toán từ căn bản đến nâng cao, các bước giải bài tập toán, lý thuyết toán ...

Định nghĩa số đo thời gian, quy tắc và bài tập áp dụng

Định nghĩa số đo thời gian, quy tắc và bài tập áp dụng

Xăng ti mét khối là gì? Cách chuyển đổi và các dạng bài tập cơ bản

Xăng ti mét khối là gì? Cách chuyển đổi và các dạng bài tập cơ bản

Thứ tự phép tính biểu thức không chứa dấu ngoặc bài bài tập

Thứ tự phép tính biểu thức không chứa dấu ngoặc bài bài tập

Nhân các số thập phân với một số thập phân và bài tập áp dụng

Nhân các số thập phân với một số thập phân và bài tập áp dụng

Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000 và bài tập áp dụng

Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000 và bài tập áp dụng

Bảng đơn vị đo diện tích, tính chất và công thức chuyển đổi

Bảng đơn vị đo diện tích, tính chất và công thức chuyển đổi

Thể tích của một hình toán 5, lý thuyết và giải bài tập SGK

Thể tích của một hình toán 5, lý thuyết và giải bài tập SGK

Công thức nhân hai lũy thừa cùng cơ số và bài tập áp dụng

Công thức nhân hai lũy thừa cùng cơ số và bài tập áp dụng

Hình hộp chữ nhật, hình lập phương toán 5, lý thuyết và giải bài tập SGK

Hình hộp chữ nhật, hình lập phương toán 5, lý thuyết và giải bài tập SGK

Lý thuyết nhân một thập phân với một số tự nhiên và bài tập

Lý thuyết nhân một thập phân với một số tự nhiên và bài tập

Đinh nghĩa chia một số thập phân cho một số thập phân và bài tập

Đinh nghĩa chia một số thập phân cho một số thập phân và bài tập

Lý thuyết chia một số tự nhiên cho một số thập phân và bài tập

Lý thuyết chia một số tự nhiên cho một số thập phân và bài tập

Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân

Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân

Cách chia một số thập phân cho 10, 100, 1000 chuẩn và bài tập

Cách chia một số thập phân cho 10, 100, 1000 chuẩn và bài tập

Giới thiệu biểu đồ hình quạt lớp 5 và hướng dẫn giải bài tập SGK

Giới thiệu biểu đồ hình quạt lớp 5 và hướng dẫn giải bài tập SGK

Chia một số thập phân với một số tự nhiên và bài tập áp dụng

Chia một số thập phân với một số tự nhiên và bài tập áp dụng

Chia hai lũy thừa cùng cơ số, định nghĩa, công thức và bài tập

Chia hai lũy thừa cùng cơ số, định nghĩa, công thức và bài tập

Diện tích hình tròn toán 5, công thức tính và giải bài tập SGK

Diện tích hình tròn toán 5, công thức tính và giải bài tập SGK

Trừ hai số thập phân, tổng hợp kiến thức và cách tính

Trừ hai số thập phân, tổng hợp kiến thức và cách tính

Tổng nhiều số thập phân là gì? Cách tính và bài tập áp dụng

Tổng nhiều số thập phân là gì? Cách tính và bài tập áp dụng

Chu vi hình tròn toán 5, công thức và các dạng bài tập cơ bản

Chu vi hình tròn toán 5, công thức và các dạng bài tập cơ bản

Đường tròn, hình tròn toán 5, lý thuyết và các dạng bài tập

Đường tròn, hình tròn toán 5, lý thuyết và các dạng bài tập

Cộng hai số thập phân là gì? Cách cộng chính xác và ví dụ

Cộng hai số thập phân là gì? Cách cộng chính xác và ví dụ

Viết số đo diện tích dưới dạng số thập phân và bài tập minh họa

Viết số đo diện tích dưới dạng số thập phân và bài tập minh họa

Số đo khối lượng dưới dạng số thập phân, cách viết và bài tập

Số đo khối lượng dưới dạng số thập phân, cách viết và bài tập

Viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phân, quy tắc và ví dụ

Viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phân, quy tắc và ví dụ

Hình thang toán 5: Lý thuyết, công thức tính diện tích & bài tập

Hình thang toán 5: Lý thuyết, công thức tính diện tích & bài tập

Mi-li-mét vuông là gì? Cách quy đổi và bài tập áp dụng

Mi-li-mét vuông là gì? Cách quy đổi và bài tập áp dụng

Hàng số thập phân là gì? Cách đọc viết và bài tập áp dụng

Hàng số thập phân là gì? Cách đọc viết và bài tập áp dụng

Đề-ca-mét vuông, Héc-tô-mét vuông là gì? Ứng dụng và các dạng bài tập

Đề-ca-mét vuông, Héc-tô-mét vuông là gì? Ứng dụng và các dạng bài tập

So sánh hỗn số, phương pháp và quy tắc khi so sánh

So sánh hỗn số, phương pháp và quy tắc khi so sánh

Diện tích hình tam giác toán 5, công thức và giải bài tập SGK hay nhất

Diện tích hình tam giác toán 5, công thức và giải bài tập SGK hay nhất

Hình lăng trụ đứng tứ giác lớp 7, công thức và bài tập chọn lọc

Hình lăng trụ đứng tứ giác lớp 7, công thức và bài tập chọn lọc

Hỗn số là gì? Cách chuyển đổi và các phép tính cơ bản

Hỗn số là gì? Cách chuyển đổi và các phép tính cơ bản

Hình lăng trụ đứng tam giác lớp 7, lý thuyết & bài tập

Hình lăng trụ đứng tam giác lớp 7, lý thuyết & bài tập

Hình lập phương lớp 7, lý thuyết, công thức và bài tập

Hình lập phương lớp 7, lý thuyết, công thức và bài tập

So sánh hai số thập phân, mẹo ghi nhớ và bài tập áp dụng

So sánh hai số thập phân, mẹo ghi nhớ và bài tập áp dụng

Số thập phân là gì? Cách đọc và viết hệ thập phân

Số thập phân là gì? Cách đọc và viết hệ thập phân

Hecta là gì? Cách đổi đơn vị ha (Héc-ta) qua m2 chuẩn nhất

Hecta là gì? Cách đổi đơn vị ha (Héc-ta) qua m2 chuẩn nhất

Phân số thập phân là gì? Ứng dụng và các dạng bài tập cụ thể

Phân số thập phân là gì? Ứng dụng và các dạng bài tập cụ thể

Diện tích hình hộp chữ nhật lớp 7, công thức tính và bài tập

Diện tích hình hộp chữ nhật lớp 7, công thức tính và bài tập

Định nghĩa tính chất chia của 1 tích, chứng minh và bài tập

Định nghĩa tính chất chia của 1 tích, chứng minh và bài tập

Sự đồng quy của 3 đường trung tuyến, lý thuyết và bài tập chọn lọc

Sự đồng quy của 3 đường trung tuyến, lý thuyết và bài tập chọn lọc

Định lý Pythagore, cách chứng minh và các bài tập vận dụng

Định lý Pythagore, cách chứng minh và các bài tập vận dụng

Tính chất chia hết cho một hiệu, chứng minh và bài tập áp dụng

Tính chất chia hết cho một hiệu, chứng minh và bài tập áp dụng

Tính chất chia hết của một tổng, lý thuyết và bài tập áp dụng

Tính chất chia hết của một tổng, lý thuyết và bài tập áp dụng

Hai tam giác đồng dạng, phương pháp tính và bài tập

Hai tam giác đồng dạng, phương pháp tính và bài tập

Sự đồng quy của 3 đường trung trực, lý thuyết và các bài tập

Sự đồng quy của 3 đường trung trực, lý thuyết và các bài tập

MỚI CẬP NHẬT
Top