Trừ số đo thời gian là gì? Lý thuyết và bài tập áp dụng

Trừ số đo thời gian là xếp hai số theo cùng hàng thập phân, trừ từng chữ số cùng hàng, nhớ nếu cần, và ghi kết quả theo thứ tự từ hàng đơn vị lên hàng cao nhất.

tru so do thoi gian 1 jpg

Trừ số đo thời gian là gì? Lý thuyết và bài tập áp dụng

Việc trừ các số đo thời gian là một phép tính cơ bản và thiết yếu trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Chúng ta liên tục phải thực hiện phép trừ thời gian để tính toán các khoảng thời gian, lịch trình, hẹn giờ, và nhiều ứng dụng khác.

Để hiểu rõ cách thức thực hiện phép trừ thời gian một cách chính xác sẽ giúp bạn dễ dàng quản lý thời gian của mình một cách hiệu quả hơn, hãy cùng thayphu tìm hiểu trong bài viết bên dưới.

Định nghĩa trừ số đo thời gian

Chúng được định nghĩa là phép toán toán học để tìm ra khoảng thời gian giữa hai thời điểm. Cụ thể hơn:

Nếu chúng ta có hai thời điểm, như t1 và t2, thì phép trừ số đo thời gian sẽ là:

t2 - t1 = khoảng thời gian giữa t2 và t1

Ví dụ:

Nếu t1 là 9 giờ sáng và t2 là 2 giờ chiều, thì t2 - t1 = 5 tiếng.

Nếu t1 là ngày 1 tháng 1 năm 2022 và t2 là ngày 1 tháng 6 năm 2022, thì t2 - t1 = 5 tháng.

Ứng dụng của trừ số đo thời gian

Chúng có rất nhiều ứng dụng hữu ích trong cuộc sống và công việc nhưng chúng ta không hề biết. Dưới đây chúng tôi đã tổng hợp những ứng dụng của trừ hai số đo thời gian

Quản lý thời gian

Tính thời gian làm việc, nghỉ ngơi, di chuyển để lên kế hoạch hiệu quả hơn.

Theo dõi thời gian hoàn thành các công việc, dự án để đánh giá năng suất.

Tính thời gian chờ đợi, như thời gian chờ khách hàng, thời gian xử lý yêu cầu, v.v.

Lập kế hoạch

Tính toán thời gian cần thiết để hoàn thành các bước trong một dự án.

Xây dựng lịch trình và đặt mốc thời gian cho các sự kiện.

Dự đoán thời gian cần thiết để di chuyển từ nơi này đến nơi khác.

Phân tích hiệu suất

Đánh giá thời gian xử lý của nhân viên, bộ phận hoặc quy trình.

So sánh thời gian hoàn thành công việc trước và sau khi cải tiến.

Xác định những vấn đề về thời gian để cải thiện hiệu quả hoạt động.

Kế toán và tài chính

Tính toán giờ làm thêm, ngày nghỉ phép, v.v. cho mục đích thanh toán lương.

Tính lãi suất và phí theo thời gian đối với các khoản vay, đầu tư.

Các bước trừ số đo thời gian

tru so do thoi gian 2 jpg

Các bước trừ hai số đo thời gian

Để trừ hai số đo thời chính xác và hiệu quả dưới đây chúng tôi đã tổng hợp những bước trừ mà bạn có thể thử:

Bước 1: Viết hai số đo thời gian muốn trừ và sắp xếp theo thứ tự lớn - nhỏ.

Ví dụ:

  • Số lớn: 5 giờ 35 phút
  • Số nhỏ: 2 giờ 10 phút

Bước 2: Trừ phút.

Nếu số phút của số nhỏ lớn hơn số phút của số lớn, hãy mượn 1 giờ (tức là 60 phút) từ số giờ của số lớn.

Trừ số phút của số nhỏ từ số phút của số lớn.

Ví dụ:

  • Số lớn: 5 giờ 35 phút
  • Số nhỏ: 2 giờ 10 phút
  • Trừ phút: 35 phút - 10 phút = 25 phút

Bước 3: Trừ giờ.

Trừ số giờ của số nhỏ từ số giờ của số lớn.

Ví dụ:

  • Số lớn: 5 giờ 25 phút
  • Số nhỏ: 2 giờ 10 phút
  • Trừ giờ: 5 giờ - 2 giờ = 3 giờ

=> Kết quả: 3 giờ 25 phút

Các dạng bài tập về trừ số đo thời gian

Khi hiểu được định nghĩa ta cần hiểu rõ các dạng bài tập về trừ hai số đo thời gian. Dưới đây chúng tôi đã tổng hợp những dạng mà bạn có thể tham khảo

Dạng 1: Tính thời gian làm việc

Hướng giải:

Xác định thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc

Tính số giờ, phút làm việc bằng cách trừ thời gian bắt đầu từ thời gian kết thúc

Công thức: Thời gian kết thúc - Thời gian bắt đầu = Thời gian làm việc

Ví dụ: Bắt đầu lúc 8:00, kết thúc lúc 17:30. Tính thời gian làm việc?

Đáp án: 9 giờ 30 phút

Dạng 2: Tính thời gian đi lại

Hướng giải:

Xác định thời gian khởi hành và thời gian đến nơi

Tính số giờ, phút di chuyển bằng cách trừ thời gian khởi hành từ thời gian đến nơi

Công thức: Thời gian đến nơi - Thời gian khởi hành = Thời gian di chuyển

Ví dụ: Khởi hành lúc 7:15, đến nơi lúc 9:45. Tính thời gian di chuyển?

Đáp án: 2 giờ 30 phút

Dạng 3: Tính tổng thời gian:

Hướng giải:

Cộng các thời gian riêng lẻ lại với nhau

Công thức: Thời gian 1 + Thời gian 2 + ... + Thời gian n = Tổng thời gian

Ví dụ: Thời gian A là 1 giờ 20 phút, Thời gian B là 2 giờ 45 phút, Thời gian C là 30 phút. Tính tổng thời gian?

Đáp án: 4 giờ 35 phút

Dạng 4: Tính thời gian còn lại

Hướng giải:

Trừ thời gian đã sử dụng từ tổng thời gian

Công thức: Tổng thời gian Thời gian đã sử dụng = Thời gian còn lại

Ví dụ: Tổng thời gian là 8 giờ, đã sử dụng 5 giờ 15 phút. Tính thời gian còn lại?

Đáp án: 2 giờ 45 phút

Dạng 5: Chuyển đổi đơn vị thời gian

Hướng giải:

Chuyển đổi từ đơn vị lớn sang đơn vị nhỏ hơn hoặc ngược lại

Công thức:

Giờ -> Phút: Giờ x 60 = Phút

Phút -> Giây: Phút x 60 = Giây

Ví dụ: Chuyển 2 giờ 15 phút 30 giây thành giây.

Đáp án: 8130 giây

Dạng 6: So sánh thời gian

Hướng giải:

So sánh từng thành phần của thời gian (giờ, phút, giây)

Xác định thời gian lớn hơn/nhỏ hơn

Công thức:

Nếu Giờ1 > Giờ2 thì Thời gian 1 > Thời gian 2

Nếu Giờ1 = Giờ2 và Phút1 > Phút2 thì Thời gian 1 > Thời gian 2

Nếu Giờ1 = Giờ2, Phút1 = Phút2 và Giây1 > Giây2 thì Thời gian 1 > Thời gian 2

Ví dụ: So sánh 3 giờ 45 phút và 4 giờ 10 phút.

Đáp án: 4 giờ 10 phút lớn hơn 3 giờ 45 phút

Dạng 7: Tính thời gian còn lại cho một sự kiện

Hướng giải:

Xác định thời gian hiện tại và thời gian kết thúc sự kiện

Tính số giờ, phút còn lại bằng cách trừ thời gian hiện tại từ thời gian kết thúc

Công thức: Thời gian kết thúc - Thời gian hiện tại = Thời gian còn lại

Ví dụ: Hiện tại là 15:30, sự kiện kết thúc lúc 18:00. Tính thời gian còn lại?

Đáp án: 2 giờ 30 phút

Bài tập áp dụng

Câu 1: Bạn bắt đầu làm việc lúc 8:00 sáng và kết thúc lúc 17:30. Tổng thời gian làm việc của bạn là:

A. 8 giờ 30 phút

B. 9 giờ 30 phút

C. 10 giờ

D. 10 giờ 30 phút

Đáp án: B. 9 giờ 30 phút

Câu 2: Một chuyến bay bắt đầu lúc 14:10 và kết thúc lúc 17:25. Thời gian bay là bao lâu?

A. 2 giờ 15 phút

B. 3 giờ 15 phút

C. 3 giờ 55 phút

D. 4 giờ 5 phút

Đáp án: B. 3 giờ 15 phút

Câu 3: Thời gian khởi hành chuyến xe buýt là 19:00 và thời gian đến nơi là 21:45. Thời gian di chuyển là:

A. 2 giờ

B. 2 giờ 15 phút

C. 2 giờ 30 phút

D. 2 giờ 45 phút

Đáp án: D. 2 giờ 45 phút

Câu 4: Bạn bắt đầu một công việc lúc 10:00 và kết thúc lúc 16:00. Sau đó, bạn nghỉ giải lao 30 phút. Vậy tổng thời gian làm việc là:

A. 5 giờ

B. 5 giờ 30 phút

C. 6 giờ

D. 6 giờ 30 phút

Đáp án: C. 6 giờ

Câu 5: Một cuộc họp bắt đầu lúc 14:00 và kết thúc lúc 16:45. Thời gian cuộc họp kéo dài trong bao lâu?

A. 2 giờ 15 phút

B. 2 giờ 30 phút

C. 2 giờ 45 phút

D. 3 giờ

Đáp án: C. 2 giờ 45 phút

Câu 6: Bạn khởi hành chuyến đi lúc 8:35 và đến nơi lúc 10:25. Thời gian di chuyển là:

A. 1 giờ 30 phút

B. 1 giờ 40 phút

C. 1 giờ 50 phút

D. 2 giờ

Đáp án: B. 1 giờ 40 phút

Câu 7: Tổng thời gian làm việc của nhân viên trong một ngày là 7 giờ 15 phút. Nếu nhân viên đi nghỉ 45 phút, thì thời gian làm việc thực tế là:

A. 6 giờ 30 phút

B. 6 giờ 40 phút

C. 6 giờ 45 phút

D. 7 giờ

Đáp án: A. 6 giờ 30 phút

Câu 8: Một cuộc họp diễn ra từ 15:00 đến 17:35. Thời gian cuộc họp kéo dài là:

A. 2 giờ 15 phút

B. 2 giờ 20 phút

C. 2 giờ 25 phút

D. 2 giờ 35 phút

Đáp án: D. 2 giờ 35 phút

Câu 9: Bạn bắt đầu một công việc lúc 11:30 và kết thúc lúc 19:45. Bạn đi nghỉ 1 giờ 20 phút. Vậy tổng thời gian làm việc là:

A. 7 giờ 15 phút

B. 7 giờ 35 phút

C. 8 giờ 15 phút

D. 8 giờ 35 phút

Đáp án: C. 8 giờ 15 phút

Câu 10: Một chuyến bay khởi hành lúc 09:00 và hạ cánh lúc 11:30. Thời gian di chuyển là:

A. 2 giờ

B. 2 giờ 15 phút

C. 2 giờ 30 phút

D. 2 giờ 45 phút

Đáp án: B. 2 giờ 15 phút

Trên đây thayphu.net đã tổng hợp những thông tin về trừ số đo thời gian cũng như các dạng bài tập về chúng hi vọng bạn sẽ nắm vững lý thuyết về dạng này và làm thành thạo các bài tập

Cùng chuyên mục:

Cách tính tỉ số phần trăm và tổng hợp các dạng bài tập

Cách tính tỉ số phần trăm và tổng hợp các dạng bài tập

Công thức tính tỉ số phần trăm chi tiết và dễ hiểu. Khái niệm, ý…

Phân số thập phân là gì? Ứng dụng và các dạng bài tập cụ thể

Phân số thập phân là gì? Ứng dụng và các dạng bài tập cụ thể

Làm thế nào để biểu diễn một phân số thập phân? Định nghĩa, ứng dụng…

Hecta là gì? Cách đổi đơn vị ha (Héc-ta) qua m2 chuẩn nhất

Hecta là gì? Cách đổi đơn vị ha (Héc-ta) qua m2 chuẩn nhất

Hec-ta là một đơn vị đo diện tích và được viết tắt là ha và…

Số thập phân là gì? Cách đọc và viết hệ thập phân

Số thập phân là gì? Cách đọc và viết hệ thập phân

Số thập phân là một loại số được biểu diễn bằng một chuỗi các chữ…

So sánh hai số thập phân, mẹo ghi nhớ và bài tập áp dụng

So sánh hai số thập phân, mẹo ghi nhớ và bài tập áp dụng

So sánh hai số thập phân là là xác định xem số nào lớn hơn,…

Hỗn số là gì? Cách chuyển đổi và các phép tính cơ bản

Hỗn số là gì? Cách chuyển đổi và các phép tính cơ bản

Như thế nào là hỗn số? Làm thế nào để biểu diễn một giá trị…

Diện tích hình tam giác toán 5, công thức và giải bài tập SGK hay nhất

Diện tích hình tam giác toán 5, công thức và giải bài tập SGK hay nhất

Nắm vững công thức tính diện tích hình tam giác toán 5 các em có…

So sánh hỗn số, phương pháp và quy tắc khi so sánh

So sánh hỗn số, phương pháp và quy tắc khi so sánh

Làm thế nào để so sánh hai hỗn số? Các phương pháp để so sánh…

MỚI CẬP NHẬT
Top