Thầy Phú ⚡️ Giải bài tập toán online

Thayphu.net là trang web giải bài tập toán các cấp, các em học sinh sẽ được học những kiến thức toán từ căn bản đến nâng cao, các bước giải bài tập toán, lý thuyết toán ...

Các công thức luỹ thừa

Các công thức luỹ thừa

Các công thức đạo hàm của hàm mũ và logarit

Các công thức đạo hàm của hàm mũ và logarit

Hướng dẫn chụp hình đề bài đăng vào diễn đàn

Hướng dẫn chụp hình đề bài đăng vào diễn đàn

Dùng công thức Hê-rông tính diện tích tam giác bằng máy tính cầm tay

Dùng công thức Hê-rông tính diện tích tam giác bằng máy tính cầm tay

Ôn tập lượng giác 11

Ôn tập lượng giác 11

Tìm điểm thoả mãn đẳng thức vectơ cho trước

Tìm điểm thoả mãn đẳng thức vectơ cho trước

Phân tích một vectơ theo hai vectơ không cùng phương

Phân tích một vectơ theo hai vectơ không cùng phương

Bài tập hàm số y = ax + b

Bài tập hàm số y = ax + b

Phương trình thuần nhất bậc hai theo sinx và cosx

Phương trình thuần nhất bậc hai theo sinx và cosx

Chụp hình hỏi bài đăng thử vào phần bình luận ở đây

Chụp hình hỏi bài đăng thử vào phần bình luận ở đây

Tính độ dài của một vectơ

Tính độ dài của một vectơ

Bài tập chứng minh đẳng thức vectơ

Bài tập chứng minh đẳng thức vectơ

Định nghĩa hàm số chẵn, hàm số lẻ

Định nghĩa hàm số chẵn, hàm số lẻ

Chứng minh ba điểm thẳng hàng, ba đường thẳng đồng quy

Chứng minh ba điểm thẳng hàng, ba đường thẳng đồng quy

Tìm thiết diện

Tìm thiết diện

Ôn tập chương 1 và 2 đại số 10

Ôn tập chương 1 và 2 đại số 10

Ôn tập hàm số bậc nhất và bậc hai

Ôn tập hàm số bậc nhất và bậc hai

Các quy tắc đếm

Các quy tắc đếm

Giao tuyến của hai mặt phẳng chứa hai đường thẳng song song

Giao tuyến của hai mặt phẳng chứa hai đường thẳng song song

Bài tập hai đường thẳng song song

Bài tập hai đường thẳng song song

Ôn tập khảo sát hàm số

Ôn tập khảo sát hàm số

Chứng minh ba điểm thẳng hàng bằng vectơ

Chứng minh ba điểm thẳng hàng bằng vectơ

Hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp

Hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp

Bài tập hàm số bậc hai

Bài tập hàm số bậc hai

Bài tập phương trình quy về bậc hai

Bài tập phương trình quy về bậc hai

Phương trình tương đương và phương trình hệ quả

Phương trình tương đương và phương trình hệ quả

Đề kiểm tra 45 phút lượng giác 11

Đề kiểm tra 45 phút lượng giác 11

Lý thuyết hệ trục toạ độ Oxy

Lý thuyết hệ trục toạ độ Oxy

Bài tập hệ trục toạ độ

Bài tập hệ trục toạ độ

Đề kiểm tra chương 1 và 2 đại số 10

Đề kiểm tra chương 1 và 2 đại số 10

Trắc nghiệm hai đường thẳng song song

Trắc nghiệm hai đường thẳng song song

Biểu thức toạ độ của tích vô hướng

Biểu thức toạ độ của tích vô hướng

Trắc nghiệm đường thẳng song song với mặt phẳng

Trắc nghiệm đường thẳng song song với mặt phẳng

Phương pháp quy nạp toán học

Phương pháp quy nạp toán học

Trắc nghiệm phương trình tương đương, phương trình hệ quả

Trắc nghiệm phương trình tương đương, phương trình hệ quả

Bài tập biểu thức toạ độ của tích vô hướng

Bài tập biểu thức toạ độ của tích vô hướng

Dãy số tăng, giảm, bị chặn

Dãy số tăng, giảm, bị chặn

Bài tập phương trình quy về bậc nhất

Bài tập phương trình quy về bậc nhất

Bài tập đại cương về phương trình

Bài tập đại cương về phương trình

Tìm số nguyên n thoả mãn đẳng thức về số hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp

Tìm số nguyên n thoả mãn đẳng thức về số hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp

Trắc nghiệm biểu thức toạ độ của tích vô hướng

Trắc nghiệm biểu thức toạ độ của tích vô hướng

Trắc nghiệm tích vô hướng

Trắc nghiệm tích vô hướng

Trắc nghiệm nhị thức Newton

Trắc nghiệm nhị thức Newton

Trắc nghiệm phương trình ax + b = 0

Trắc nghiệm phương trình ax + b = 0

Tính giới hạn của dãy số bằng nhân lượng liên hợp

Tính giới hạn của dãy số bằng nhân lượng liên hợp

Cấp số cộng

Cấp số cộng

Phép quay

Phép quay

Các hệ thức lượng trong tam giác

Các hệ thức lượng trong tam giác

MỚI CẬP NHẬT
Top