Thầy Phú ⚡️ Giải bài tập toán online

Thayphu.net là trang web giải bài tập toán các cấp, các em học sinh sẽ được học những kiến thức toán từ căn bản đến nâng cao, các bước giải bài tập toán, lý thuyết toán ...

Bài tập phương trình lượng giác cơ bản

Bài tập phương trình lượng giác cơ bản

6 phương trình lượng giác cơ bản đặc biệt

6 phương trình lượng giác cơ bản đặc biệt

Bài tập tìm giao điểm của đường thẳng và mặt phẳng

Bài tập tìm giao điểm của đường thẳng và mặt phẳng

Biến đổi asinx + bcosx về một giá trị lượng giác

Biến đổi asinx + bcosx về một giá trị lượng giác

Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số lượng giác

Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số lượng giác

Đường tròn lượng giác - một số kết quả cần nhớ

Đường tròn lượng giác - một số kết quả cần nhớ

Tìm tập xác định của hàm số lượng giác

Tìm tập xác định của hàm số lượng giác

Đường tròn lượng giác và điểm ngọn của một số cung đặc biệt

Đường tròn lượng giác và điểm ngọn của một số cung đặc biệt

Giá trị lượng giác của một cung

Giá trị lượng giác của một cung

Một số bài tập về các tập con thường dùng của R

Một số bài tập về các tập con thường dùng của R

Một số câu hỏi về các phép toán tập hợp

Một số câu hỏi về các phép toán tập hợp

Tính khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng bằng thể tích tứ diện

Tính khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng bằng thể tích tứ diện

Tìm tập xác định của hàm số

Tìm tập xác định của hàm số

Phương trình bậc 2 đối với một hàm số lượng giác

Phương trình bậc 2 đối với một hàm số lượng giác

Chứng minh đẳng thức vectơ

Chứng minh đẳng thức vectơ

Các công thức luỹ thừa

Các công thức luỹ thừa

Các công thức đạo hàm của hàm mũ và logarit

Các công thức đạo hàm của hàm mũ và logarit

Hướng dẫn chụp hình đề bài đăng vào diễn đàn

Hướng dẫn chụp hình đề bài đăng vào diễn đàn

Dùng công thức Hê-rông tính diện tích tam giác bằng máy tính cầm tay

Dùng công thức Hê-rông tính diện tích tam giác bằng máy tính cầm tay

Ôn tập lượng giác 11

Ôn tập lượng giác 11

Tìm điểm thoả mãn đẳng thức vectơ cho trước

Tìm điểm thoả mãn đẳng thức vectơ cho trước

Phân tích một vectơ theo hai vectơ không cùng phương

Phân tích một vectơ theo hai vectơ không cùng phương

Bài tập hàm số y = ax + b

Bài tập hàm số y = ax + b

Phương trình thuần nhất bậc hai theo sinx và cosx

Phương trình thuần nhất bậc hai theo sinx và cosx

Chụp hình hỏi bài đăng thử vào phần bình luận ở đây

Chụp hình hỏi bài đăng thử vào phần bình luận ở đây

Tính độ dài của một vectơ

Tính độ dài của một vectơ

Bài tập chứng minh đẳng thức vectơ

Bài tập chứng minh đẳng thức vectơ

Định nghĩa hàm số chẵn, hàm số lẻ

Định nghĩa hàm số chẵn, hàm số lẻ

Chứng minh ba điểm thẳng hàng, ba đường thẳng đồng quy

Chứng minh ba điểm thẳng hàng, ba đường thẳng đồng quy

Tìm thiết diện

Tìm thiết diện

Ôn tập chương 1 và 2 đại số 10

Ôn tập chương 1 và 2 đại số 10

Ôn tập hàm số bậc nhất và bậc hai

Ôn tập hàm số bậc nhất và bậc hai

Các quy tắc đếm

Các quy tắc đếm

Giao tuyến của hai mặt phẳng chứa hai đường thẳng song song

Giao tuyến của hai mặt phẳng chứa hai đường thẳng song song

Bài tập hai đường thẳng song song

Bài tập hai đường thẳng song song

Ôn tập khảo sát hàm số

Ôn tập khảo sát hàm số

Chứng minh ba điểm thẳng hàng bằng vectơ

Chứng minh ba điểm thẳng hàng bằng vectơ

Hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp

Hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp

Bài tập hàm số bậc hai

Bài tập hàm số bậc hai

Bài tập phương trình quy về bậc hai

Bài tập phương trình quy về bậc hai

Phương trình tương đương và phương trình hệ quả

Phương trình tương đương và phương trình hệ quả

Đề kiểm tra 45 phút lượng giác 11

Đề kiểm tra 45 phút lượng giác 11

Lý thuyết hệ trục toạ độ Oxy

Lý thuyết hệ trục toạ độ Oxy

Bài tập hệ trục toạ độ

Bài tập hệ trục toạ độ

Đề kiểm tra chương 1 và 2 đại số 10

Đề kiểm tra chương 1 và 2 đại số 10

Trắc nghiệm hai đường thẳng song song

Trắc nghiệm hai đường thẳng song song

Biểu thức toạ độ của tích vô hướng

Biểu thức toạ độ của tích vô hướng

Trắc nghiệm đường thẳng song song với mặt phẳng

Trắc nghiệm đường thẳng song song với mặt phẳng

MỚI CẬP NHẬT
Top