Thầy Phú ⚡️ Giải bài tập toán online

Thayphu.net là trang web giải bài tập toán các cấp, các em học sinh sẽ được học những kiến thức toán từ căn bản đến nâng cao, các bước giải bài tập toán, lý thuyết toán ...

Các số trong phạm vi lớp triệu, định nghĩa và bài tập áp dụng

Các số trong phạm vi lớp triệu, định nghĩa và bài tập áp dụng

Tính chất giao hoán và kết hợp của phép cộng Toán lớp 4

Tính chất giao hoán và kết hợp của phép cộng Toán lớp 4

10 Bài tập thực hành đơn vị đo đại lượng toán 4 có lời giải

10 Bài tập thực hành đơn vị đo đại lượng toán 4 có lời giải

So sánh các số có nhiều phân số, định nghĩa và bài tập áp dụng

So sánh các số có nhiều phân số, định nghĩa và bài tập áp dụng

Giây, thế kỉ toán lớp 4: Lý thuyết và các bài tập chọn lọc

Giây, thế kỉ toán lớp 4: Lý thuyết và các bài tập chọn lọc

Mi-li-mét vuông toán lớp 4: Lý thuyết và cách giải các bài tập

Mi-li-mét vuông toán lớp 4: Lý thuyết và cách giải các bài tập

Mét vuông toán lớp 4: Lý thuyết, cách quy đổi và bài tập

Mét vuông toán lớp 4: Lý thuyết, cách quy đổi và bài tập

Dãy số tự nhiên toán lớp 4, định nghĩa và bài tập áp dụng

Dãy số tự nhiên toán lớp 4, định nghĩa và bài tập áp dụng

Đề-xi-mét vuông toán lớp 4, lý thuyết và bài tập chọn lọc

Đề-xi-mét vuông toán lớp 4, lý thuyết và bài tập chọn lọc

Hai đường thẳng vuông góc toán lớp 4 và bài tập vận dụng

Hai đường thẳng vuông góc toán lớp 4 và bài tập vận dụng

Cách tính giá trị biểu thức và bài tập vận dụng hiệu quả

Cách tính giá trị biểu thức và bài tập vận dụng hiệu quả

Khái niệm hàng và lớp toán lớp 4 và bài tập áp dụng

Khái niệm hàng và lớp toán lớp 4 và bài tập áp dụng

Số có 6 chữ số là gì? Định nghĩa và bài tập áp dụng

Số có 6 chữ số là gì? Định nghĩa và bài tập áp dụng

Chu vi đường tròn - Công thức tính và ứng dụng của chu vi đường tròn

Chu vi đường tròn - Công thức tính và ứng dụng của chu vi đường tròn

1 mét vuông bằng bao nhiêu centimet vuông?

1 mét vuông bằng bao nhiêu centimet vuông?

Đo góc, đơn vị đo góc: giải bài tập từ cơ bản đến nâng cao

Đo góc, đơn vị đo góc: giải bài tập từ cơ bản đến nâng cao

Biểu thức chứa chữ lớp 4: Tổng hợp bài tập và lời giải chi tiết

Biểu thức chứa chữ lớp 4: Tổng hợp bài tập và lời giải chi tiết

Giải toán có ba bước tính: Tổng hợp bài tập chọn lọc và lời giải

Giải toán có ba bước tính: Tổng hợp bài tập chọn lọc và lời giải

Góc bẹt là gì? Khái niệm, tính chất và giải bài tập góc bẹt

Góc bẹt là gì? Khái niệm, tính chất và giải bài tập góc bẹt

Trừ số đo thời gian là gì? Lý thuyết và bài tập áp dụng

Trừ số đo thời gian là gì? Lý thuyết và bài tập áp dụng

Phép chia hết hai số nguyên khác dấu, định nghĩa và bài tập

Phép chia hết hai số nguyên khác dấu, định nghĩa và bài tập

Góc tù là gì? Cách xác định giá trị góc tù và các dạng bài tập

Góc tù là gì? Cách xác định giá trị góc tù và các dạng bài tập

Góc nhọn là gì? Tính chất và bài tập cơ bản về góc nhọn lớp 4

Góc nhọn là gì? Tính chất và bài tập cơ bản về góc nhọn lớp 4

Phép chia hết hai số nguyên cùng dấu, định nghĩa và bài tập

Phép chia hết hai số nguyên cùng dấu, định nghĩa và bài tập

Bán kính hình tròn, công thức tính chuẩn và bài tập áp dụng

Bán kính hình tròn, công thức tính chuẩn và bài tập áp dụng

Thời gian toán 5: Công thức tính và phương pháp giải các dạng toán

Thời gian toán 5: Công thức tính và phương pháp giải các dạng toán

Quãng đường toán 5, công thức và cách giải bài tập chi tiết

Quãng đường toán 5, công thức và cách giải bài tập chi tiết

Vận tốc toán 5: Công thức, các dạng toán & phương pháp giải

Vận tốc toán 5: Công thức, các dạng toán & phương pháp giải

Giới thiệu hình cầu toán lớp 5, cách tính và bài tập áp dụng

Giới thiệu hình cầu toán lớp 5, cách tính và bài tập áp dụng

Giới thiệu hình trụ toán lớp 5 và bài tập áp dụng

Giới thiệu hình trụ toán lớp 5 và bài tập áp dụng

Phép nhân hai số nguyên cùng dấu: Định nghĩa, tính chất, quy tắc

Phép nhân hai số nguyên cùng dấu: Định nghĩa, tính chất, quy tắc

Thể tích hình lập phương toán lớp 5 và giải bài tập

Thể tích hình lập phương toán lớp 5 và giải bài tập

Thể tích hình hộp chữ nhật toán lớp 5 và giải bài tập SGK

Thể tích hình hộp chữ nhật toán lớp 5 và giải bài tập SGK

Cộng số đo thời gian là gì? Định nghĩa và bài tập áp dụng

Cộng số đo thời gian là gì? Định nghĩa và bài tập áp dụng

Phép nhân hai số nguyên khác dấu, cách thực hiện và bài tập

Phép nhân hai số nguyên khác dấu, cách thực hiện và bài tập

Bảng đơn vị đo khối lượng, các dạng toán và bài tập liên quan

Bảng đơn vị đo khối lượng, các dạng toán và bài tập liên quan

Phép chia phân số, phương pháp giải và dạng toán thường gặp

Phép chia phân số, phương pháp giải và dạng toán thường gặp

Phép nhân phân số, phương pháp giải và bài tập chọn lọc

Phép nhân phân số, phương pháp giải và bài tập chọn lọc

Phép trừ phân số, phương pháp và cách giải bài tập SGK

Phép trừ phân số, phương pháp và cách giải bài tập SGK

Cách tìm ước của một số đơn giản và bài tập vận dụng

Cách tìm ước của một số đơn giản và bài tập vận dụng

Cách tìm bội của một số và bài tập áp dụng chi tiết

Cách tìm bội của một số và bài tập áp dụng chi tiết

Phép cộng phân số cùng mẫu số và khác mẫu số lớp 4

Phép cộng phân số cùng mẫu số và khác mẫu số lớp 4

So sánh phân số khác mẫu số, cách thực hiện và bài tập

So sánh phân số khác mẫu số, cách thực hiện và bài tập

Mét khối là gì? Chuyển đối M3 đầy đủ và bài tập áp dụng

Mét khối là gì? Chuyển đối M3 đầy đủ và bài tập áp dụng

Đề xi mét khối là gì? Cách đổi và bài tập áp dụng

Đề xi mét khối là gì? Cách đổi và bài tập áp dụng

Thứ tự phép tính biểu thức chứa dấu ngoặc và bài tập vận dụng

Thứ tự phép tính biểu thức chứa dấu ngoặc và bài tập vận dụng

Khái niệm phân số, cách đọc viết và giải bài tập phân số lớp 4

Khái niệm phân số, cách đọc viết và giải bài tập phân số lớp 4

Tính chất phân số, ứng dụng và cách giải các bài tập dễ hiểu

Tính chất phân số, ứng dụng và cách giải các bài tập dễ hiểu

MỚI CẬP NHẬT
Top