Thầy Phú ⚡️ Giải bài tập toán online

Thayphu.net là trang web giải bài tập toán các cấp, các em học sinh sẽ được học những kiến thức toán từ căn bản đến nâng cao, các bước giải bài tập toán, lý thuyết toán ...

Giới thiệu hình trụ toán lớp 5 và bài tập áp dụng

Giới thiệu hình trụ toán lớp 5 và bài tập áp dụng

Phép nhân hai số nguyên cùng dấu: Định nghĩa, tính chất, quy tắc

Phép nhân hai số nguyên cùng dấu: Định nghĩa, tính chất, quy tắc

Thể tích hình lập phương toán lớp 5 và giải bài tập

Thể tích hình lập phương toán lớp 5 và giải bài tập

Thể tích hình hộp chữ nhật toán lớp 5 và giải bài tập SGK

Thể tích hình hộp chữ nhật toán lớp 5 và giải bài tập SGK

Cộng số đo thời gian là gì? Định nghĩa và bài tập áp dụng

Cộng số đo thời gian là gì? Định nghĩa và bài tập áp dụng

Phép nhân hai số nguyên khác dấu, cách thực hiện và bài tập

Phép nhân hai số nguyên khác dấu, cách thực hiện và bài tập

Bảng đơn vị đo khối lượng, các dạng toán và bài tập liên quan

Bảng đơn vị đo khối lượng, các dạng toán và bài tập liên quan

Phép chia phân số, phương pháp giải và dạng toán thường gặp

Phép chia phân số, phương pháp giải và dạng toán thường gặp

Phép nhân phân số, phương pháp giải và bài tập chọn lọc

Phép nhân phân số, phương pháp giải và bài tập chọn lọc

Phép trừ phân số, phương pháp và cách giải bài tập SGK

Phép trừ phân số, phương pháp và cách giải bài tập SGK

Cách tìm ước của một số đơn giản và bài tập vận dụng

Cách tìm ước của một số đơn giản và bài tập vận dụng

Cách tìm bội của một số và bài tập áp dụng chi tiết

Cách tìm bội của một số và bài tập áp dụng chi tiết

Phép cộng phân số cùng mẫu số và khác mẫu số lớp 4

Phép cộng phân số cùng mẫu số và khác mẫu số lớp 4

So sánh phân số khác mẫu số, cách thực hiện và bài tập

So sánh phân số khác mẫu số, cách thực hiện và bài tập

Mét khối là gì? Chuyển đối M3 đầy đủ và bài tập áp dụng

Mét khối là gì? Chuyển đối M3 đầy đủ và bài tập áp dụng

Đề xi mét khối là gì? Cách đổi và bài tập áp dụng

Đề xi mét khối là gì? Cách đổi và bài tập áp dụng

Thứ tự phép tính biểu thức chứa dấu ngoặc và bài tập vận dụng

Thứ tự phép tính biểu thức chứa dấu ngoặc và bài tập vận dụng

Khái niệm phân số, cách đọc viết và giải bài tập phân số lớp 4

Khái niệm phân số, cách đọc viết và giải bài tập phân số lớp 4

Tính chất phân số, ứng dụng và cách giải các bài tập dễ hiểu

Tính chất phân số, ứng dụng và cách giải các bài tập dễ hiểu

Định nghĩa số đo thời gian, quy tắc và bài tập áp dụng

Định nghĩa số đo thời gian, quy tắc và bài tập áp dụng

Xăng ti mét khối là gì? Cách chuyển đổi và các dạng bài tập cơ bản

Xăng ti mét khối là gì? Cách chuyển đổi và các dạng bài tập cơ bản

Thứ tự phép tính biểu thức không chứa dấu ngoặc bài bài tập

Thứ tự phép tính biểu thức không chứa dấu ngoặc bài bài tập

Nhân các số thập phân với một số thập phân và bài tập áp dụng

Nhân các số thập phân với một số thập phân và bài tập áp dụng

Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000 và bài tập áp dụng

Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000 và bài tập áp dụng

Bảng đơn vị đo diện tích, tính chất và công thức chuyển đổi

Bảng đơn vị đo diện tích, tính chất và công thức chuyển đổi

Thể tích của một hình toán 5, lý thuyết và giải bài tập SGK

Thể tích của một hình toán 5, lý thuyết và giải bài tập SGK

Công thức nhân hai lũy thừa cùng cơ số và bài tập áp dụng

Công thức nhân hai lũy thừa cùng cơ số và bài tập áp dụng

Hình hộp chữ nhật, hình lập phương toán 5, lý thuyết và giải bài tập SGK

Hình hộp chữ nhật, hình lập phương toán 5, lý thuyết và giải bài tập SGK

Lý thuyết nhân một thập phân với một số tự nhiên và bài tập

Lý thuyết nhân một thập phân với một số tự nhiên và bài tập

Đinh nghĩa chia một số thập phân cho một số thập phân và bài tập

Đinh nghĩa chia một số thập phân cho một số thập phân và bài tập

Lý thuyết chia một số tự nhiên cho một số thập phân và bài tập

Lý thuyết chia một số tự nhiên cho một số thập phân và bài tập

Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân

Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân

Cách chia một số thập phân cho 10, 100, 1000 chuẩn và bài tập

Cách chia một số thập phân cho 10, 100, 1000 chuẩn và bài tập

Giới thiệu biểu đồ hình quạt lớp 5 và hướng dẫn giải bài tập SGK

Giới thiệu biểu đồ hình quạt lớp 5 và hướng dẫn giải bài tập SGK

Chia một số thập phân với một số tự nhiên và bài tập áp dụng

Chia một số thập phân với một số tự nhiên và bài tập áp dụng

Chia hai lũy thừa cùng cơ số, định nghĩa, công thức và bài tập

Chia hai lũy thừa cùng cơ số, định nghĩa, công thức và bài tập

Diện tích hình tròn toán 5, công thức tính và giải bài tập SGK

Diện tích hình tròn toán 5, công thức tính và giải bài tập SGK

Trừ hai số thập phân, tổng hợp kiến thức và cách tính

Trừ hai số thập phân, tổng hợp kiến thức và cách tính

Tổng nhiều số thập phân là gì? Cách tính và bài tập áp dụng

Tổng nhiều số thập phân là gì? Cách tính và bài tập áp dụng

Chu vi hình tròn toán 5, công thức và các dạng bài tập cơ bản

Chu vi hình tròn toán 5, công thức và các dạng bài tập cơ bản

Đường tròn, hình tròn toán 5, lý thuyết và các dạng bài tập

Đường tròn, hình tròn toán 5, lý thuyết và các dạng bài tập

Cộng hai số thập phân là gì? Cách cộng chính xác và ví dụ

Cộng hai số thập phân là gì? Cách cộng chính xác và ví dụ

Viết số đo diện tích dưới dạng số thập phân và bài tập minh họa

Viết số đo diện tích dưới dạng số thập phân và bài tập minh họa

Số đo khối lượng dưới dạng số thập phân, cách viết và bài tập

Số đo khối lượng dưới dạng số thập phân, cách viết và bài tập

Viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phân, quy tắc và ví dụ

Viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phân, quy tắc và ví dụ

Hình thang toán 5: Lý thuyết, công thức tính diện tích & bài tập

Hình thang toán 5: Lý thuyết, công thức tính diện tích & bài tập

Mi-li-mét vuông là gì? Cách quy đổi và bài tập áp dụng

Mi-li-mét vuông là gì? Cách quy đổi và bài tập áp dụng

Hàng số thập phân là gì? Cách đọc viết và bài tập áp dụng

Hàng số thập phân là gì? Cách đọc viết và bài tập áp dụng

MỚI CẬP NHẬT
Top