Thầy Phú ⚡️ Giải bài tập toán online

Thayphu.net là trang web giải bài tập toán các cấp, các em học sinh sẽ được học những kiến thức toán từ căn bản đến nâng cao, các bước giải bài tập toán, lý thuyết toán ...

Diện tích xung quanh hình cầu và cách tính cực dễ hiểu

Diện tích xung quanh hình cầu và cách tính cực dễ hiểu

Tổng hợp công thức Logarit lớp 12 đầy đủ nhất

Tổng hợp công thức Logarit lớp 12 đầy đủ nhất

Công thức tính thể tích bát diện đều và bài tập áp dụng chuẩn nhất

Công thức tính thể tích bát diện đều và bài tập áp dụng chuẩn nhất

Lý thuyết công thức số phức và bài tập áp dụng cơ bản

Lý thuyết công thức số phức và bài tập áp dụng cơ bản

khối đa diện là gì? Nắm vững các loại khối đa diện trong 5 phút

khối đa diện là gì? Nắm vững các loại khối đa diện trong 5 phút

Công thức tính tiệm cận đứng và bài tập áp dụng nhanh nhất

Công thức tính tiệm cận đứng và bài tập áp dụng nhanh nhất

Công thức tính khoảng cách giữa 2 điểm trong mặt phẳng oxy và oxyz

Công thức tính khoảng cách giữa 2 điểm trong mặt phẳng oxy và oxyz

Cách tìm tập xác định của hàm số lớp 10 chuẩn nhất

Cách tìm tập xác định của hàm số lớp 10 chuẩn nhất

Cách giải bất phương trình bậc nhất hai ẩn kèm bài tập áp dụng

Cách giải bất phương trình bậc nhất hai ẩn kèm bài tập áp dụng

Cách viết phương trình đường thẳng đi qua 2 điểm

Cách viết phương trình đường thẳng đi qua 2 điểm

Kiến thức phương trình mặt cầu kèm bài tập áp dụng có đáp án

Kiến thức phương trình mặt cầu kèm bài tập áp dụng có đáp án

Hiểu kiến thức về hình lăng trụ tứ giác đều trong 5 phút

Hiểu kiến thức về hình lăng trụ tứ giác đều trong 5 phút

Cách tìm tập xác định của Hàm số mũ, Lũy thừa, Logarit đơn giản

Cách tìm tập xác định của Hàm số mũ, Lũy thừa, Logarit đơn giản

Hiểu kiến thức về hình lăng trụ tam giác đều trong 5 phút

Hiểu kiến thức về hình lăng trụ tam giác đều trong 5 phút

Cách tìm tệm cận ngang của đồ thị hàm số và bài tập áp dụng

Cách tìm tệm cận ngang của đồ thị hàm số và bài tập áp dụng

Tính giới hạn của hàm số khi x dần tới dương vô cùng hoặc âm vô cùng

Tính giới hạn của hàm số khi x dần tới dương vô cùng hoặc âm vô cùng

Cách giải phương trình bậc nhất theo sinx và cosx

Cách giải phương trình bậc nhất theo sinx và cosx

Cách giải phương trình lượng giác đẳng cấp

Cách giải phương trình lượng giác đẳng cấp

Phương trình bậc hai theo một hàm số lượng giác

Phương trình bậc hai theo một hàm số lượng giác

Cách giải phương trình lượng giác sin x = cos x

Cách giải phương trình lượng giác sin x = cos x

Cách giải phương trình lượng giác cơ bản

Cách giải phương trình lượng giác cơ bản

Liên hệ giữa góc ở tâm và góc nội tiếp

Liên hệ giữa góc ở tâm và góc nội tiếp

Định nghĩa góc giữa hai đường thẳng

Định nghĩa góc giữa hai đường thẳng

Góc giữa hai vectơ

Góc giữa hai vectơ

Tích vô hướng của hai vectơ

Tích vô hướng của hai vectơ

Định lý cosin

Định lý cosin

Cài đặt LaTeX trên Windows

Cài đặt LaTeX trên Windows

Tính góc giữa hai đường thẳng bằng phương pháp vectơ

Tính góc giữa hai đường thẳng bằng phương pháp vectơ

Bài tập tính góc giữa hai đường thẳng

Bài tập tính góc giữa hai đường thẳng

Công thức độ dài đường trung tuyến

Công thức độ dài đường trung tuyến

Một số bài tập bài đường thẳng vuông góc với mặt phẳng

Một số bài tập bài đường thẳng vuông góc với mặt phẳng

Định nghĩa hai đường thẳng vuông góc

Định nghĩa hai đường thẳng vuông góc

Định nghĩa đường thẳng vuông góc với mặt phẳng

Định nghĩa đường thẳng vuông góc với mặt phẳng

Hình chiếu vuông góc của điểm lên mặt phẳng

Hình chiếu vuông góc của điểm lên mặt phẳng

Cách chứng minh đt vuông góc với mp

Cách chứng minh đt vuông góc với mp

Hình chiếu vuông góc của đường thẳng lên mặt phẳng

Hình chiếu vuông góc của đường thẳng lên mặt phẳng

Bài tập tính đạo hàm

Bài tập tính đạo hàm

Định nghĩa góc giữa đường thẳng và mặt phẳng

Định nghĩa góc giữa đường thẳng và mặt phẳng

Công thức đạo hàm

Công thức đạo hàm

Định nghĩa dãy số

Định nghĩa dãy số

Một số đề ôn kiểm tra chương giới hạn liên tục

Một số đề ôn kiểm tra chương giới hạn liên tục

Bài bàn về CHUYÊN TOÁN của giáo sư Phùng Hồ Hải

Bài bàn về CHUYÊN TOÁN của giáo sư Phùng Hồ Hải

Định nghĩa hàm số

Định nghĩa hàm số

Khái niệm vectơ

Khái niệm vectơ

Định nghĩa giới hạn của dãy số

Định nghĩa giới hạn của dãy số

Phương trình đường tròn

Phương trình đường tròn

Một số bài tập cơ bản phương trình đường tròn

Một số bài tập cơ bản phương trình đường tròn

Phương trình chính tắc của đường thẳng

Phương trình chính tắc của đường thẳng

MỚI CẬP NHẬT
Top