Thầy Phú ⚡️ Giải bài tập toán online

Thayphu.net là trang web giải bài tập toán các cấp, các em học sinh sẽ được học những kiến thức toán từ căn bản đến nâng cao, các bước giải bài tập toán, lý thuyết toán ...

Cách vẽ đồ thị Parabol chi tiết và chính xác nhất

Cách vẽ đồ thị Parabol chi tiết và chính xác nhất

Căn bậc 2: Lý thuyết, các dạng toán và bài tập vận dụng

Căn bậc 2: Lý thuyết, các dạng toán và bài tập vận dụng

Phép nhân là gì? Tính chất và ví dụ minh họa về phép nhân

Phép nhân là gì? Tính chất và ví dụ minh họa về phép nhân

Phép chia là gì? Ví dụ minh họa về phép chia trong toán học

Phép chia là gì? Ví dụ minh họa về phép chia trong toán học

Ba đường conic: lý thuyết, công thức và ứng dụng

Ba đường conic: lý thuyết, công thức và ứng dụng

Mệnh đề phủ định là gì? Cách lập và các dạng bài tập vận dụng

Mệnh đề phủ định là gì? Cách lập và các dạng bài tập vận dụng

Mệnh đề chứa biến là gì, cách xét tính đúng sai và bài tập

Mệnh đề chứa biến là gì, cách xét tính đúng sai và bài tập

Cách giải phương trình bậc 4 chi tiết và bài tập vận dụng

Cách giải phương trình bậc 4 chi tiết và bài tập vận dụng

Cách tìm điều kiện để biểu thức căn có nghĩa và bài tập

Cách tìm điều kiện để biểu thức căn có nghĩa và bài tập

Phép cộng là gì? Tính chất và ví dụ minh họa về phép cộng

Phép cộng là gì? Tính chất và ví dụ minh họa về phép cộng

Phép trừ là gì? Tính chất phép từ và ví dụ minh họa

Phép trừ là gì? Tính chất phép từ và ví dụ minh họa

Cách tính xác suất thực nghiệm, tính chất và bài tập vận dụng

Cách tính xác suất thực nghiệm, tính chất và bài tập vận dụng

Số tự nhiên có 3 chữ số, cách xác định và ví dụ minh họa

Số tự nhiên có 3 chữ số, cách xác định và ví dụ minh họa

N là tập hợp số gì? Tính chất, lưu ý và bài tập

N là tập hợp số gì? Tính chất, lưu ý và bài tập

Q là tập hợp số gì? Ví dụ minh họa về tập hợp Q

Q là tập hợp số gì? Ví dụ minh họa về tập hợp Q

Số tự nhiên là gì? Tính chất và Ví dụ minh họa

Số tự nhiên là gì? Tính chất và Ví dụ minh họa

Tam giác đều là gì? Cách vẽ tam giác đều và ví dụ minh họa

Tam giác đều là gì? Cách vẽ tam giác đều và ví dụ minh họa

Quy tắc dấu ngoặc là gì? Ví dụ minh họa về quy tắc dấu ngoặc

Quy tắc dấu ngoặc là gì? Ví dụ minh họa về quy tắc dấu ngoặc

Số nguyên tố là gì? Tính chất và cách tìm số nguyên tố

Số nguyên tố là gì? Tính chất và cách tìm số nguyên tố

Tập hợp số nguyên là gì? Tính chất, phân loại và bài tập

Tập hợp số nguyên là gì? Tính chất, phân loại và bài tập

Cách bấm máy tính giá trị lớn nhất nhỏ nhất và bài tập

Cách bấm máy tính giá trị lớn nhất nhỏ nhất và bài tập

Công thức đạo hàm của hàm số lượng giác và bài tập áp dụng

Công thức đạo hàm của hàm số lượng giác và bài tập áp dụng

Đạo hàm là gì? Bảng đạo hàm đầy đủ và bài tập áp dụng

Đạo hàm là gì? Bảng đạo hàm đầy đủ và bài tập áp dụng

Z là tập hợp số gì? Cách tìm tập hợp Z và  ví dụ minh họa

Z là tập hợp số gì? Cách tìm tập hợp Z và ví dụ minh họa

Cách tính cực trị hàm trùng phương và bài tập vận dụng

Cách tính cực trị hàm trùng phương và bài tập vận dụng

Cách xét dấu hàm số bậc 3 chi tiết và bài tập vận dụng

Cách xét dấu hàm số bậc 3 chi tiết và bài tập vận dụng

R là tập hợp số gì? Tính chất và vai trò tập hợp R

R là tập hợp số gì? Tính chất và vai trò tập hợp R

Dấu hiệu chia hết cho 4 là gì? Cách nhận biết dễ dàng

Dấu hiệu chia hết cho 4 là gì? Cách nhận biết dễ dàng

Dấu hiệu chia hết cho 3, cách tìm và ví dụ minh họa

Dấu hiệu chia hết cho 3, cách tìm và ví dụ minh họa

Dấu hiệu chia hết cho 8, định nghĩa và bài tập áp dụng

Dấu hiệu chia hết cho 8, định nghĩa và bài tập áp dụng

Dấu hiệu chia hết cho 9 và bài tập áp dụng

Dấu hiệu chia hết cho 9 và bài tập áp dụng

Nhận biết dấu hiệu chia hết cho 5 và ví dụ minh họa

Nhận biết dấu hiệu chia hết cho 5 và ví dụ minh họa

Cách đọc và viết số tự nhiên chuẩn nhất

Cách đọc và viết số tự nhiên chuẩn nhất

Ước chung nhỏ nhất là gì? Cách tìm UCNN và bài tập áp dụng

Ước chung nhỏ nhất là gì? Cách tìm UCNN và bài tập áp dụng

Ước chung lớn nhất là gì? Cách tìm ước chung lớn nhất và bài tập

Ước chung lớn nhất là gì? Cách tìm ước chung lớn nhất và bài tập

Số chính phương là gì? Cách tính số chính phương và bài tập

Số chính phương là gì? Cách tính số chính phương và bài tập

Các kiến thức Thể tích khối hộp cần nhớ và bài tập vận dụng

Các kiến thức Thể tích khối hộp cần nhớ và bài tập vận dụng

Công thức nguyên hàm lnx, phương pháp giải và bài tập

Công thức nguyên hàm lnx, phương pháp giải và bài tập

Cách giải phương trình bậc 3 chuẩn nhất và bài tập vận dụng

Cách giải phương trình bậc 3 chuẩn nhất và bài tập vận dụng

Trọng tâm tứ diện là gì? Tính chất và cách xác định chi tiết

Trọng tâm tứ diện là gì? Tính chất và cách xác định chi tiết

Công thức tính thể tích khối chóp và khối lăng trụ

Công thức tính thể tích khối chóp và khối lăng trụ

Các dạng bài tập về hàm số bậc nhất kèm lời giải chi tiết

Các dạng bài tập về hàm số bậc nhất kèm lời giải chi tiết

Phương pháp giải phương trình trùng phương và bài tập áp dụng

Phương pháp giải phương trình trùng phương và bài tập áp dụng

Cách tìm chu kì của hàm số lượng giác và bài tập áp dụng

Cách tìm chu kì của hàm số lượng giác và bài tập áp dụng

Phương pháp chứng minh hai mặt phẳng vuông góc chuẩn nhất

Phương pháp chứng minh hai mặt phẳng vuông góc chuẩn nhất

Lý thuyết và dạng bài tập tỉ số lượng giác trong tam giác vuông

Lý thuyết và dạng bài tập tỉ số lượng giác trong tam giác vuông

Cách xét tính liên tục của hàm số và bài tập áp dụng

Cách xét tính liên tục của hàm số và bài tập áp dụng

Bài tập xét dấu tam thức bậc 2 và cách giải chi tiết

Bài tập xét dấu tam thức bậc 2 và cách giải chi tiết

MỚI CẬP NHẬT
Top