Cộng số đo thời gian là gì? Định nghĩa và bài tập áp dụng

Cộng số đo thời gian là việc chuyển đổi các đơn vị đo thời gian để có kết quả cuối cùng ở dạng giờ, phút , giây. Hãy cùng tìm về các bước cộng này nhé.

cong so do thoi gian 1 jpg

Cộng các số đo thời gian là gì? Định nghĩa và bài tập áp dụng

Trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta thường phải đối mặt với các yêu cầu về thời gian. Việc quản lý hiệu quả thời gian là một kỹ năng vô cùng quan trọng, đòi hỏi chúng ta phải nắm vững các phép tính cơ bản liên quan đến số đo thời gian. Một trong những phép tính quan trọng nhất chính là phép cộng các số đo thời gian. Trong bài viết này của thayphu chúng ta sẽ tìm hiểu cách thức cộng số đo thời gian một cách chính xác và hiệu quả.

Định nghĩa cộng số đo thời gian

cong so do thoi gian 2 jpg

Định nghĩa cộng các số đo thời gian

Cộng các số đo thời gian là phép tính toán để tìm ra tổng của hai hoặc nhiều khoảng thời gian. Phép cộng này được áp dụng với các đơn vị thời gian như giờ, phút và giây.

Ví dụ:

2 giờ + 3 giờ = 5 giờ

45 phút + 30 phút = 75 phút = 1 giờ 15 phút

20 giây + 40 giây = 60 giây = 1 phút

Các bước cộng số đo thời gian chuẩn

Để cộng các số đo thời gian một cách chính xác ta cần biết cách cộng. Dưới đây chúng tôi đã tổng hợp cách cộng mà bạn có thể tham khảo

Bước 1: Sắp xếp các số đo thời gian theo đơn vị từ lớn đến bé

Giờ

Phút

Giây

Bước 2: Cộng các số đo thời gian cùng đơn vị với nhau

Cộng giờ với giờ

Cộng phút với phút

Cộng giây với giây

Bước 3: Thực hiện chuyển đổi đơn vị nếu cần

Nếu tổng phút lớn hơn 60, chuyển số phút thừa thành giờ

Nếu tổng giây lớn hơn 60, chuyển số giây thừa thành phút

Bước 4: Viết lại kết quả theo công thức giờ:phút:giây.

Ví dụ: Giả sử ta cần cộng 2 giờ 15 phút 30 giây và 1 giờ 45 phút 50 giây.

Bước 1: Sắp xếp theo đơn vị từ lớn đến bé:

  • 2 giờ 15 phút 30 giây
  • 1 giờ 45 phút 50 giây

Bước 2: Cộng các số đo cùng đơn vị:

  • 2 giờ + 1 giờ = 3 giờ
  • 15 phút + 45 phút = 60 phút = 1 giờ
  • 30 giây + 50 giây = 80 giây

Bước 3: Chuyển đổi đơn vị:

  • 80 giây = 1 phút 20 giây
  • Bước 4: Viết lại kết quả:
  • 3 giờ 1 phút 20 giây

Các dạng bài tập cộng số đo thời gian

Sau khi đã làm quen được với định nghĩa và cách cộng thì ta cần làm quen với các dạng bài tập về cộng các số đo thời gian. Dưới đây chúng tôi đã tổng hợp những dạng bài tập thường hay gặp

Dạng 1: Dạng tính tổng thời gian

Ví dụ: Một cuộc họp bắt đầu lúc 9:00 và kết thúc lúc 11:30. Tính tổng thời gian của cuộc họp.

Cách giải:

Để tính tổng thời gian, ta lấy thời gian kết thúc trừ đi thời gian bắt đầu.

11:30 - 9:00 = 2 giờ 30 phút

Vậy tổng thời gian của cuộc họp là 2 giờ 30 phút.

Dạng 2: Dạng tính thời gian làm việc

Ví dụ: Một nhân viên đến công ty lúc 8:00 sáng và về nhà lúc 17:30. Tính tổng thời gian làm việc của nhân viên đó.

Cách giải:

Để tính thời gian làm việc, ta lấy thời gian về nhà trừ đi thời gian đến công ty.

17:30 - 8:00 = 9 giờ 30 phút

Vậy tổng thời gian làm việc của nhân viên là 9 giờ 30 phút.

Dạng 3: Dạng tính thời gian di chuyển

Ví dụ: Một chuyến bay khởi hành lúc 10:00 và hạ cánh lúc 12:30. Tính tổng thời gian di chuyển của chuyến bay.

Cách giải:

Để tính thời gian di chuyển, ta lấy thời gian hạ cánh trừ đi thời gian khởi hành.

12:30 - 10:00 = 2 giờ 30 phút

Vậy tổng thời gian di chuyển của chuyến bay là 2 giờ 30 phút.

Dạng 4: Dạng tính thời gian nghỉ ngơi

Ví dụ: Một nhân viên làm việc từ 9:00 đến 17:00, trong đó có 1 giờ nghỉ trưa. Tính tổng thời gian nghỉ ngơi của nhân viên.

Cách giải:

Tổng thời gian làm việc là 17:00 - 9:00 = 8 giờ

Thời gian nghỉ trưa là 1 giờ

Vậy tổng thời gian nghỉ ngơi của nhân viên là 1 giờ.

Dạng 5: Dạng tính thời gian phải hoàn thành một công việc

Ví dụ: Một dự án được bắt đầu lúc 8:00 sáng và phải hoàn thành trước 17:00 chiều cùng ngày. Tính thời gian còn lại để hoàn thành dự án.

Cách giải:

Tổng thời gian cần hoàn thành dự án là 17:00 - 8:00 = 9 giờ

Thời gian đã làm được chưa được cung cấp, vì vậy ta không thể tính thời gian còn lại. Tuy nhiên, ta có thể nói rằng thời gian còn lại để hoàn thành dự án là 9 giờ.

Dạng 6: Dạng tính thời gian cho một hoạt động

Ví dụ: Một buổi biểu diễn bắt đầu lúc 19:00 và kết thúc lúc 21:45. Tính tổng thời gian của buổi biểu diễn.

Cách giải:

Để tính tổng thời gian của buổi biểu diễn, ta lấy thời gian kết thúc trừ đi thời gian bắt đầu.

21:45 - 19:00 = 2 giờ 45 phút

Vậy tổng thời gian của buổi biểu diễn là 2 giờ 45 phút.

Dạng 7: Dạng tính thời gian nghỉ giữa các hoạt động

Ví dụ: Một nhân viên làm việc từ 8:00 đến 12:00, sau đó nghỉ 1 giờ và làm tiếp từ 13:00 đến 17:00. Tính tổng thời gian làm việc của nhân viên.

Cách giải:

Thời gian làm việc buổi sáng: 12:00 - 8:00 = 4 giờ

Thời gian nghỉ giữa: 1 giờ

Thời gian làm việc buổi chiều: 17:00 - 13:00 = 4 giờ

Tổng thời gian làm việc = 4 giờ + 4 giờ = 8 giờ

Bài tập áp dụng

Câu 1: Bạn đến lớp học lúc 8:15 và về nhà lúc 15:45. Tổng thời gian bạn ở trường là:

A. 6 giờ 30 phút

B. 7 giờ

C. 7 giờ 15 phút

D. 7 giờ 30 phút

Đáp án: C. 7 giờ 15 phút

Câu 2: Một chuyến bay bắt đầu lúc 9:30 và kết thúc lúc 12:45. Thời gian của chuyến bay là:

A. 2 giờ 15 phút

B. 2 giờ 30 phút

C. 3 giờ

D. 3 giờ 15 phút

Đáp án: D. 3 giờ 15 phút

Câu 3: Toni đi làm lúc 8:00 sáng và về nhà lúc 18:15. Tổng thời gian Toni làm việc là:

A. 8 giờ

B. 9 giờ 15 phút

C. 9 giờ 30 phút

D. 10 giờ

Đáp án: B. 9 giờ 15 phút

Câu 4: Một bữa tiệc bắt đầu lúc 19:00 và kết thúc lúc 22:45. Tổng thời gian của bữa tiệc là:

A. 3 giờ 15 phút

B. 3 giờ 30 phút

C. 3 giờ 45 phút

D. 4 giờ

Đáp án: C. 3 giờ 45 phút

Câu 5: Bạn đến làm việc lúc 9:00 và nghỉ giải lao 1 giờ. Sau đó, bạn làm việc thêm 4 giờ nữa. Vậy tổng thời gian làm việc của bạn là:

A. 4 giờ

B. 5 giờ

C. 6 giờ

D. 7 giờ

Đáp án: C. 6 giờ

Câu 6: Một buổi họp bắt đầu lúc 14:00 và kết thúc lúc 16:30. Thời gian của buổi họp là:

A. 2 giờ

B. 2 giờ 15 phút

C. 2 giờ 30 phút

D. 2 giờ 45 phút

Đáp án: C. 2 giờ 30 phút

Câu 7: Bạn đi làm lúc 8:30 và về nhà lúc 17:45. Sau đó, bạn nghỉ ngơi 1 giờ. Tổng thời gian bạn làm việc trong ngày là:

A. 8 giờ 15 phút

B. 8 giờ 30 phút

C. 9 giờ

D. 9 giờ 15 phút

Đáp án: B. 8 giờ 30 phút

Câu 8: Một chuyến bay khởi hành lúc 7:00 và kết thúc lúc 9:45. Thời gian của chuyến bay là:

A. 2 giờ 15 phút

B. 2 giờ 30 phút

C. 2 giờ 45 phút

D. 3 giờ

Đáp án: A. 2 giờ 15 phút

Câu 9: Bạn bắt đầu một công việc lúc 10:00 và kết thúc lúc 16:30. Sau đó, bạn nghỉ giải lao 1 giờ. Tổng thời gian làm việc của bạn là:

A. 5 giờ

B. 6 giờ

C. 6 giờ 30 phút

D. 7 giờ

Đáp án: C. 6 giờ 30 phút

Câu 10: Một hoạt động bắt đầu lúc 13:15 và kết thúc lúc 18:00. Tổng thời gian của hoạt động là:

A. 4 giờ 15 phút

B. 4 giờ 30 phút

C. 4 giờ 45 phút

D. 5 giờ

Đáp án: D. 5 giờ

Trên đây là một số thông tin về cộng số đo thời gian chúng tôi hi vọng bạn có cái nhìn tổng quan về định nghĩa và biết cách áp dụng bài tập toán lớp 4 nếu còn thắc mắc xin liên hệ để được giải đáp.

Cùng chuyên mục:

Cách tính bằng cách thuận tiện nhất và bài tập vận dụng

Cách tính bằng cách thuận tiện nhất và bài tập vận dụng

Làm thế nào để tính bằng cách thuận tiện nhất? Khái niệm, ứng dụng và…

Tính chất phân số, ứng dụng và cách giải các bài tập dễ hiểu

Tính chất phân số, ứng dụng và cách giải các bài tập dễ hiểu

Nắm vững tính chất phân số sẽ giúp các em dễ dàng vận dụng làm…

Khái niệm phân số, cách đọc viết và giải bài tập phân số lớp 4

Khái niệm phân số, cách đọc viết và giải bài tập phân số lớp 4

Khái niệm phân số là gì? Phân số là những phần bằng nhau được chia…

So sánh phân số khác mẫu số, cách thực hiện và bài tập

So sánh phân số khác mẫu số, cách thực hiện và bài tập

So sánh phân số là dạng toán thường gặp trong chương trình toán lớp 4.…

Phép cộng phân số cùng mẫu số và khác mẫu số lớp 4

Phép cộng phân số cùng mẫu số và khác mẫu số lớp 4

Quy tắc thực hiện phép cộng phân số cùng mẫu số và khác mẫu số…

Phép trừ phân số, phương pháp và cách giải bài tập SGK

Phép trừ phân số, phương pháp và cách giải bài tập SGK

Phép trừ phân số có cùng mẫu số và khác mẫu số Toán lớp 4.…

Phép nhân phân số, phương pháp giải và bài tập chọn lọc

Phép nhân phân số, phương pháp giải và bài tập chọn lọc

Cách thực hiện phép nhân phân số lớp 4, bí quyết giải các dạng toán…

Phép chia phân số, phương pháp giải và dạng toán thường gặp

Phép chia phân số, phương pháp giải và dạng toán thường gặp

Cách thực hiện phép chia phân số đó là ta lấy phân số thứ nhất…

MỚI CẬP NHẬT
Top