Biểu thức chứa chữ lớp 4: Tổng hợp bài tập và lời giải chi tiết

Các dạng bài tập liên quan đến biểu thức chứa chữ lớp 4 kèm lời giải chi tiết, dễ hiểu nhất. Các em có thể thực hành nâng cao kiến thức và kỹ năng qua các bài tập tự luyện.

Trong chương trình toán học lớp 4, biểu thức chứa chữ là một phần kiến thức quan trọng mà chúng ta không thể bỏ qua. Nội dung này không quá khó chỉ cần chú ý theo dõi và ôn tập là các em có thể làm tốt các bài tập. Bài viết hôm nay thayphu sẽ tổng hợp về kiến thức và các bài tập về biểu thức chứa một chữ cho các em cùng tham khảo chi tiết nhé!

Lý thuyết biểu thức chứa chữ

bieu thuc chua chu 1 jpgTìm hiểu về biểu thức chứa một chữ lớp 4

Ví dụ minh họa: Bạn Lan có 3 quyển vở, mẹ cho thêm … quyển vở. Như vậy tổng bạn Lan có tất cả … quyển vở.

Thêm

Có tất cả là

3

1

3 + 1

3

2

3 + 2

3

3

3 + 3

3

a

3 + a

Ta thấy 3 + a là biểu thức chứa chữ:

 • Nếu a = 1 thì 3 + a = 3 + 1 = 4 và 4 là một giá trị của biểu thức 3 + a
 • Nếu a = 2 thì 3 + a = 3 + 2 = 5 và 5 là một giá trị của biểu thức 3 + a
 • Nếu a = 3 thì 3 + a = 3 + 3 = 6 và 6 là một giá trị của biểu thức 3 + a

Như vậy mỗi lần thay chữ a bằng số thì ta tính được một giá trị của biểu thức 3 + a.

Nội dung:

 • Biểu thức chứa chữ sẽ bao gồm có số, dấu tính và một chữ
 • Mỗi lần thay chữ bằng số thì ta lại tính được một giá trị của biểu thức ban đầu.

Ví dụ minh họa: Hãy tính giá trị của biểu thức a + 8 biết a = 25

Lời giải:

Nếu a = 25 thì a + 8 = 25 + 8 = 33

Kết luận khi a = 25 thì giá trị của biểu thức a + 8 sẽ là 33.

Giải bài tập SGK về biểu thức chứa chữ lớp 4

bieu thuc chua chu 2 jpg

Cùng giải các bài tập từ cơ bản đến nâng cao

Để hiểu rõ hơn về biểu thức chứa chữ các em cùng thực hành ngay với các bài tập sau đây và tham khảo lời giải chi tiết:

Bài tập 1

Hãy tính giá trị biểu thức trong các trường hợp sau:

 1. 6412 + 513 x m biết m = 7
 2. 1500 - 1500 : b biết b = 3
 3. 28 x a + 22 x a biết a = 5
 4. 125 x b - 25 x b biết b = 6

Lời giải:

 1. 6412 + 513 x m biết m = 7

Thay m = 7 vào biểu thức ta có:

6412 + 513 x m = 6412 + 513 x 7 = 6412 + 3591 = 10003

 1. 1500 - 1500 : b biết b = 3

Thay b = 3 vào biểu thức ta có:

1500 - 1500 : b = 1500 - 1500 : 3 = 1500 - 500 = 1000

 1. 28 x a + 22 x a biết a = 5

Thay a = 5 vào biểu thức ta có:

28 x a + 22 x a = 28 x 5 + 22 x 5 = 140 + 110 = 250

 1. 125 x b - 25 x b biết b = 6

Thay b = 6 vào biểu thức ta có:

125 x b - 25 x b = 125 x 6 - 25 x 6 = 750 - 150 = 600

Bài tập 2

Một hình vuông có độ dài cạnh là a

 1. Hãy viết biểu thức tính chu vi P và biểu thức tính diện tích S của hình vuông đó theo a.
 2. Hãy tính giá trị của biểu thức P và S biết a = 5cm và a = 7cm.

Lời giải:

 1. Biểu thức tính chu vi của hình vuông là:

P = a x 4

Biểu thức tính diện tích của hình vuông là:

S = a x a

 1. Với a = 5cm, thay a = 5cm vào biểu thức ta sẽ được:

P = a x 4 = 5 x 4 = 20 (cm)

S = a x a = 5 x 5 = 25 (cm2)

Bài tập 3

Cho 2 biểu thức là A = 500 + x và B = x - 500

 1. Hãy tính giá trị của A và B khi biết x = 745
 2. Hãy tính giá trị của A + B khi biết x = 745

Lời giải:

 1. Với x = 745, thay vào 2 biểu thức là A = 500 + x và B = x - 500 ta được:

A = 500 + 745 = 1245

B = 745 - 500 = 245

 1. Giá trị của biểu thức A + B khi x = 745 đó là:

Ta sử dụng kết quả ở câu a) thì A + B = 1245 + 245 = 1490

Ngoài ra có thể tính: A + B = (500 + x) + (x - 500) = x x 2

Với x = 745 thì A + B = 745 x 2 = 1490

Bài tập 4

Hãy chọn phương án đúng cho câu sau:

Giá trị của biểu thức: 50 + 50 : x + 100 khi biết x = 5 đó là:

 1. 50
 2. 120
 3. 100
 4. 160

Lời giải:

Giá trị của biểu thức: 50 + 50 : x + 100 khi x = 5 sẽ là:

50 + 50 : x + 100 = 50 + 50 : 5 + 100 = 50 + 10 + 100 = 160

Vậy phương án đúng là câu D. 160.

Bài tập 5

Cho biểu thức là k - 10 x 5, hãy tính trong các trường hợp sau:

 1. Khi k = 1000 thì biểu thức trên có giá trị bằng bao nhiêu?
 2. Tìm giá trị của k để giá trị của biểu thức bằng số lớn nhất có 4 chữ số

Lời giải:

 1. Thay k = 1000 vào biểu thức k - 10 x 5 ta có:

1000 - 10 x 5 = 1000 - 50 = 950

Vậy khi k = 1000 thì k - 10 x 5 = 950

 1. Ta thấy rằng số lớn nhất có 4 chữ số đó là 9999

Giá trị của k để biểu thức k - 10 x 5 = 9999 là: 9999 + 50 = 10049

Vậy với k = 10049 thì giá trị của biểu thức sẽ bằng số lớn nhất có 4 chữ số.

Bài tập tự luyện về biểu thức chứa chữ lớp 4

bieu thuc chua chu 3 jpg

Thực hành ngay cùng các bài tập tự luyện

Bài 1: Tính giá trị của các biểu thức dưới đây:

 1. 6 - b khi biết b = 4
 2. 115 - c khi biết c = 7
 3. a + 80 khi biết a = 15

Bài 2: Cho 2 biểu thức là P = 198 + 33 x m - 225 và Q = 1204 : m + 212 : 4

Hãy so sánh giá trị của 2 biểu thức P và Q khi biết m = 7

Chọn phương án đúng trong các câu trả lời sau:

 1. P > Q
 2. P = Q
 3. P < Q

Bài 3: Điền kết quả thích hợp vào chỗ chấm:

Cho một hình vuông có độ dài cạnh là a, ta gọi chu vi của hình vuông là P

Vậy chu vi của hình vuông khi độ dài cạnh a = 75mm là P = … cm

Bài 4: Cho một hình chữ nhật có chiều dài là b và chiều rộng bằng 48cm. Hãy tính chu vu của hình chữ nhật đó khi biết b = 63cm.

Chọn phương án đúng trong các câu trả lời sau:

 1. 111 cm
 2. 174 cm
 3. 222 cm
 4. 3024 cm

Bài 5: Cho biểu thức là 468 x 5 - 1279 + a, hãy tính giá trị của biểu thức với a là số lớn nhất nhỏ hơn số chẵn lớn nhất có 4 chữ số khác nhau?

Chọn phương án đúng trong các câu trả lời sau:

 1. 10936
 2. 10937
 3. 11058
 4. 11059

Tổng kết

Vừa rồi là tổng hợp các kiến thức và bài tập chọn lọc từ cơ bản đến nâng cao liên quan đến biểu thức chứa chữ lớp 4. Các em thấy phần kiến thức này có gì khó không nào? Chỉ cần nắm vững và thường xuyên luyện tập giải bài thì chắc chắn chúng ta sẽ hiểu bài. Chúc các em có những phút giây học thật vui, hiệu quả và đạt thành tích tốt trong kỳ thi tới. Đừng quên truy cập vào chuyên mục Toán 4 để xem thêm các bài học mới nhất nhé!

Cùng chuyên mục:

Cách tính bằng cách thuận tiện nhất và bài tập vận dụng

Cách tính bằng cách thuận tiện nhất và bài tập vận dụng

Làm thế nào để tính bằng cách thuận tiện nhất? Khái niệm, ứng dụng và…

Tính chất phân số, ứng dụng và cách giải các bài tập dễ hiểu

Tính chất phân số, ứng dụng và cách giải các bài tập dễ hiểu

Nắm vững tính chất phân số sẽ giúp các em dễ dàng vận dụng làm…

Khái niệm phân số, cách đọc viết và giải bài tập phân số lớp 4

Khái niệm phân số, cách đọc viết và giải bài tập phân số lớp 4

Khái niệm phân số là gì? Phân số là những phần bằng nhau được chia…

So sánh phân số khác mẫu số, cách thực hiện và bài tập

So sánh phân số khác mẫu số, cách thực hiện và bài tập

So sánh phân số là dạng toán thường gặp trong chương trình toán lớp 4.…

Phép cộng phân số cùng mẫu số và khác mẫu số lớp 4

Phép cộng phân số cùng mẫu số và khác mẫu số lớp 4

Quy tắc thực hiện phép cộng phân số cùng mẫu số và khác mẫu số…

Phép trừ phân số, phương pháp và cách giải bài tập SGK

Phép trừ phân số, phương pháp và cách giải bài tập SGK

Phép trừ phân số có cùng mẫu số và khác mẫu số Toán lớp 4.…

Phép nhân phân số, phương pháp giải và bài tập chọn lọc

Phép nhân phân số, phương pháp giải và bài tập chọn lọc

Cách thực hiện phép nhân phân số lớp 4, bí quyết giải các dạng toán…

Phép chia phân số, phương pháp giải và dạng toán thường gặp

Phép chia phân số, phương pháp giải và dạng toán thường gặp

Cách thực hiện phép chia phân số đó là ta lấy phân số thứ nhất…

MỚI CẬP NHẬT
Top