Phép chia hết hai số nguyên khác dấu, định nghĩa và bài tập

Phép chia hết hai số nguyên khác dấu được gọi là chia hết nếu tồn tại một số nguyên k sao cho a = b * k. Định nghĩa, ví dụ và bài tập áp dụng.

Phép chia hết cho hai số nguyên là một trong những khái niệm cơ bản trong toán học mà chúng ta thường sử dụng trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, khi hai số nguyên có dấu trái ngược, việc xác định xem chúng có chia hết cho nhau hay không lại có một số điểm cần lưu ý. Trong bài viết này của thayphu chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn về định nghĩa và các tính chất của phép chia hết hai số nguyên khác dấu, cũng như một số ví dụ minh họa để bạn đọc có thể nắm vững kiến thức này.

Khái niệm về phép chia hết hai số nguyên

Hai số nguyên a và b, trong đó b ≠ 0, được gọi là chia hết nếu tồn tại một số nguyên k sao cho a = b * k.

Ví dụ:

Số 15 chia hết cho số -3 vì 15 = (-3) * (-5), với k = -5 là một số nguyên.

Số -24 chia hết cho số 8 vì -24 = 8 * (-3), với k = -3 là một số nguyên.

Ứng dụng của phép chia hết hết hai số nguyên khác dấu

Phép chia hết giữa hai số nguyên khác dấu có nhiều ứng dụng quan trọng trong toán học và các lĩnh vực khác, bao gồm:

Tính toán trong lý thuyết số

Xác định ước số chung lớn nhất (ƯSCLN) của hai số.

Kiểm tra tính chia hết khi phân tích số thành tích các thừa số nguyên tố.

Tính toán nghịch đảo modulo trong mã hóa RSA.

Ứng dụng trong lập trình và khoa học máy tính

Kiểm tra điều kiện chia hết khi lập trình.

Tối ưu hóa các thuật toán liên quan đến chia hết.

Áp dụng trong mã hóa, giải mã, kiểm tra mã lỗi,...

Sử dụng trong các ngành khoa học khác

  • Vật lý: Tính toán chu kỳ, tần số, năng lượng,...
  • Hóa học: Tính toán số mol, nồng độ, pH,...
  • Kinh tế: Tính toán lãi suất, tỷ giá hối đoái, thuế,...

Quy tắc đặc biệt khi thực hiện phép chia hết hai số nguyên khác dấu

phep chia het hai so nguyen khac dau 2 jpg

Quy tắc đặc biệt khi thực hiện phép chia hết hai số nguyên khác dấu

Khi thực hiện phép chia hết giữa các số nguyên khác dấu, có một số quy tắc đặc biệt mà bạn cần lưu ý:

Dấu của số được chia (a) và số chia (b)

Nếu a và b có dấu trái ngược, thì a chia hết cho b.

Nếu a và b cùng dấu, thì a không chia hết cho b.

Ví dụ:

15 chia hết cho -3 vì 15 và -3 có dấu trái ngược.

-24 chia hết cho 8 vì -24 và 8 có dấu trái ngược.

12 không chia hết cho 6 vì 12 và 6 cùng dấu dương.

-18 không chia hết cho -9 vì -18 và -9 cùng dấu âm.

Giá trị tuyệt đối (|a| và |b|)

Nếu |a| chia hết cho |b|, thì a chia hết cho b.

Nếu |a| không chia hết cho |b|, thì a không chia hết cho b.

Ví dụ:

|42| = 42 chia hết cho |6| = 6, do đó 42 chia hết cho -6.

|108| = 108 chia hết cho |12| = 12, do đó -108 chia hết cho 12.

|24| = 24 không chia hết cho |7| = 7, do đó 24 không chia hết cho -7.

Các bước tính phép chia hết hai số nguyên khác dấu

Để thực hiện phép chia hết giữa hai số nguyên có cùng dấu khác nhau ta thực hiện các bước như sau

Bước 1: Xác định dấu của số được chia (a) và số chia (b)

Nếu a và b có dấu trái ngược, thì a chia hết cho b.

Nếu a và b cùng dấu, thì a không chia hết cho b.

Bước 2: Tính giá trị tuyệt đối của a và b

Nếu |a| chia hết cho |b|, thì a chia hết cho b.

Nếu |a| không chia hết cho |b|, thì a không chia hết cho b.

Bước 3: Tìm số nguyên k sao cho a = b * k

Nếu a chia hết cho b, tìm số nguyên k sao cho a = b * k.

Nếu a không chia hết cho b, không tìm được số nguyên k thỏa mãn.

Ví dụ:

Cho a = 42 và b = -6

  • Bước 1: a = 42 và b = -6 có dấu trái ngược, nên 42 chia hết cho -6.
  • Bước 2: |42| = 42 và |6| = 6, 42 chia hết cho 6 nên 42 chia hết cho -6.
  • Bước 3: Tìm k sao cho 42 = (-6) * k, ta có k = -7.

Vì vậy, 42 chia hết cho -6 với k = -7.

Những lưu ý khi làm các bài toán về phép chia hết hai số nguyên khác dấu

Khi làm các bài toán về phép chia hết giữa hai số nguyên khác dấu, cần lưu ý một số điểm sau:

Xác định dấu của các số

Chú ý dấu của số được chia (a) và số chia (b).

Nếu a và b có cùng dấu, phép chia sẽ không thể thực hiện.

Nếu a và b có dấu trái ngược, phép chia có thể thực hiện.

Tính giá trị tuyệt đối

Tính giá trị tuyệt đối của a và b để kiểm tra tính chia hết.

Nếu |a| chia hết cho |b|, thì a chia hết cho b.

Tìm số nguyên k

Nếu a chia hết cho b, tìm số nguyên k sao cho a = b * k.

Nếu a không chia hết cho b, không thể tìm được số nguyên k thỏa mãn.

Bài tập áp dụng

Câu 1: Cho a = -120 và b = 15. Hãy xác định xem a có chia hết cho b không.

A. Có

B. Không

Đáp án: A. Có

Câu 2: Cho a = 48 và b = -8. Tìm số nguyên k sao cho a = b * k.

A. k = -6

B. k = 6

C. k = -8

D. k = 8

Đáp án: A. k = -6

Câu 3: Với a = -72 và b = 9, hãy xác định xem a có chia hết cho b không.

A. Có

B. Không

Đáp án: A. Có

Câu 4: Cho a = -150 và b = 25. Tìm số nguyên k sao cho a = b * k.

A. k = -6

B. k = 6

C. k = -5

D. k = 5

Đáp án: C. k = -5

Câu 5: Với a = 60 và b = -12, hãy xác định xem a có chia hết cho b không.

A. Có

B. Không

Đáp án: A. Có

Câu 6: Cho a = -144 và b = 18. Tìm số nguyên k sao cho a = b * k.

A. k = -8

B. k = 8

C. k = -7

D. k = 7

Đáp án: A. k = -8

Câu 7: Với a = -81 và b = 9, hãy xác định xem a có chia hết cho b không.

A. Có

B. Không

Đáp án: A. Có

Câu 8: Cho a = 180 và b = -15. Tìm số nguyên k sao cho a = b * k.

A. k = -12

B. k = 12

C. k = -13

D. k = 13

Đáp án: A. k = -12

Câu 9: Với a = -108 và b = 12, hãy xác định xem a có chia hết cho b không.

A. Có

B. Không

Đáp án: A. Có

Câu 10: Cho a = -96 và b = 16. Tìm số nguyên k sao cho a = b * k.

A. k = -6

B. k = 6

C. k = -5

D. k = 5

Đáp án: A. k = -6

Trên đây là một số thông tin về phép chia hết hai số nguyên khác dấuthayphu.net đã thông tin đến cho bạn hi vọng bạn có cái nhìn tổng quan về vấn đề này và đừng quên rèn luyện thêm các dạng bài tập để nắm vững hơn nữa nhé.

Cùng chuyên mục:

Dấu hiệu chia hết cho 15: định nghĩa, tính chất và ví dụ

Dấu hiệu chia hết cho 15: định nghĩa, tính chất và ví dụ

Dấu hiệu chia hết cho 15 là kết quả của một phép chia số đó…

Dấu hiệu chia hết cho 16, định nghĩa và bài tập vận dụng

Dấu hiệu chia hết cho 16, định nghĩa và bài tập vận dụng

Dấu hiệu chia hết cho 16 là khi một số nguyên n chia hết cho…

Dấu hiệu chia hết cho 17, cách nhận biết và bài tập áp dụng

Dấu hiệu chia hết cho 17, cách nhận biết và bài tập áp dụng

Dấu hiệu chia hết cho 17 là một số nguyên dương n chia hết cho…

Dấu hiệu chia hết cho 18, định nghĩa và bài tập áp dụng

Dấu hiệu chia hết cho 18, định nghĩa và bài tập áp dụng

Dấu hiệu chia hết cho 18 có nghĩa là số đó được chia hết cho…

Dấu hiệu chia hết cho 19, cách nhận biết và bài tập

Dấu hiệu chia hết cho 19, cách nhận biết và bài tập

Dấu hiệu chia hết cho 19 là khi chia một số cho 19, nếu kết…

Dấu hiệu chia hết cho 21, cách nhận biết và bài tập áp dụng

Dấu hiệu chia hết cho 21, cách nhận biết và bài tập áp dụng

Dấu hiệu chia hết cho 21 nếu một số N được cho là chia hết…

Dấu hiệu chia hết cho 22, định nghĩa và bài tập áp dụng

Dấu hiệu chia hết cho 22, định nghĩa và bài tập áp dụng

Dấu hiệu chia hết cho 22 nghĩa là một số nguyên chia hết cho 22…

Dấu hiệu chia hết cho 23, định nghĩa và bài tập áp dụng

Dấu hiệu chia hết cho 23, định nghĩa và bài tập áp dụng

Dấu hiệu chia hết cho số 23 được hiểu là một số nguyên dương N…

MỚI CẬP NHẬT
Top