Thầy Phú ⚡️ Giải bài tập toán online

Thayphu.net là trang web giải bài tập toán các cấp, các em học sinh sẽ được học những kiến thức toán từ căn bản đến nâng cao, các bước giải bài tập toán, lý thuyết toán ...

Tâm đường tròn ngoại tiếp của tam giác

Tâm đường tròn ngoại tiếp của tam giác

Trực tâm của tam giác

Trực tâm của tam giác

Tìm toạ độ một điểm thuộc đường thẳng cách điểm cho trước một khoảng đã biết [Oxy:1]

Tìm toạ độ một điểm thuộc đường thẳng cách điểm cho trước một khoảng đã biết [Oxy:1]

Tâm đường tròn bàng tiếp của tam giác

Tâm đường tròn bàng tiếp của tam giác

Định nghĩa hàm số đồng biến nghịch biến đơn điệu

Định nghĩa hàm số đồng biến nghịch biến đơn điệu

Tìm toạ độ điểm thoả mãn một đẳng thức vectơ [Oxy:2]

Tìm toạ độ điểm thoả mãn một đẳng thức vectơ [Oxy:2]

Phương trình thuần nhất bậc hai hai ẩn

Phương trình thuần nhất bậc hai hai ẩn

Định nghĩa hình lăng trụ đứng và hình lăng trụ đều

Định nghĩa hình lăng trụ đứng và hình lăng trụ đều

Định nghĩa hai mặt phẳng song song

Định nghĩa hai mặt phẳng song song

Vị trí tương đối của hai mặt phẳng

Vị trí tương đối của hai mặt phẳng

Các tiên đề của hình học không gian

Các tiên đề của hình học không gian

Khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng song song

Khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng song song

Một số phương trình logarit

Một số phương trình logarit

Định nghĩa đường thẳng và mặt phẳng song song

Định nghĩa đường thẳng và mặt phẳng song song

Vị trí tương đối giữa đường thẳng và mặt phẳng

Vị trí tương đối giữa đường thẳng và mặt phẳng

Đề thi tuyển sinh 10 môn Toán tỉnh Đồng Nai năm 2016

Đề thi tuyển sinh 10 môn Toán tỉnh Đồng Nai năm 2016

Định lý về đường thẳng và mặt phẳng song song

Định lý về đường thẳng và mặt phẳng song song

Cách chứng minh đường thẳng song song với mặt phẳng

Cách chứng minh đường thẳng song song với mặt phẳng

Soạn thảo tài liệu đầu tiên bằng LaTeX

Soạn thảo tài liệu đầu tiên bằng LaTeX

Tứ diện đều

Tứ diện đều

Vẽ bảng biến thiên trong TeX với tkz-tab

Vẽ bảng biến thiên trong TeX với tkz-tab

Toán học, vật lý và âm nhạc

Toán học, vật lý và âm nhạc

Định lý về một mặt phẳng cắt hai mặt phẳng song song

Định lý về một mặt phẳng cắt hai mặt phẳng song song

Cách chứng minh hai mặt phẳng song song

Cách chứng minh hai mặt phẳng song song

Tính khoảng cách từ chân đường cao đến mặt bên của hình chóp

Tính khoảng cách từ chân đường cao đến mặt bên của hình chóp

Tam giác đồng dạng

Tam giác đồng dạng

Khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song

Khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song

Hệ thức Vi-ét

Hệ thức Vi-ét

Xét tính đơn điệu của hàm số

Xét tính đơn điệu của hàm số

Tìm m để hàm số đồng biến hoặc nghịch biến trên khoảng cho trước

Tìm m để hàm số đồng biến hoặc nghịch biến trên khoảng cho trước

Hệ thức lượng trong tam giác vuông

Hệ thức lượng trong tam giác vuông

Nhẩm nghiệm phương trình bậc hai

Nhẩm nghiệm phương trình bậc hai

Công thức nghiệm của phương trình bậc hai

Công thức nghiệm của phương trình bậc hai

Sự cùng phương, cùng hướng của hai vectơ

Sự cùng phương, cùng hướng của hai vectơ

Cách xác định góc giữa mặt bên và mặt đáy của hình chóp

Cách xác định góc giữa mặt bên và mặt đáy của hình chóp

Một phương pháp xác định góc giữa hai mặt phẳng

Một phương pháp xác định góc giữa hai mặt phẳng

Tính chất vectơ của trung điểm

Tính chất vectơ của trung điểm

Định nghĩa tích vectơ với một số

Định nghĩa tích vectơ với một số

Định nghĩa phép trừ hai vectơ

Định nghĩa phép trừ hai vectơ

Các công thức diện tích tam giác

Các công thức diện tích tam giác

Hướng dẫn khôi phục mật khẩu

Hướng dẫn khôi phục mật khẩu

Tìm m để hàm số đồng biến hoặc nghịch biến trên từng khoảng xác định

Tìm m để hàm số đồng biến hoặc nghịch biến trên từng khoảng xác định

Hướng dẫn đăng kí tài khoản

Hướng dẫn đăng kí tài khoản

Hướng dẫn gõ công thức toán

Hướng dẫn gõ công thức toán

Hai vectơ bằng nhau

Hai vectơ bằng nhau

Định nghĩa phép cộng hai vectơ

Định nghĩa phép cộng hai vectơ

Quy tắc hình bình hành

Quy tắc hình bình hành

Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng

Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng

MỚI CẬP NHẬT
Top