Thầy Phú ⚡️ Giải bài tập toán online

Thayphu.net là trang web giải bài tập toán các cấp, các em học sinh sẽ được học những kiến thức toán từ căn bản đến nâng cao, các bước giải bài tập toán, lý thuyết toán ...

Phương trình tham số của đường thẳng

Phương trình tham số của đường thẳng

Điều kiện tiếp xúc giữa đường thẳng và đường tròn

Điều kiện tiếp xúc giữa đường thẳng và đường tròn

Phương pháp xác định góc giữa hai mặt phẳng cắt nhau

Phương pháp xác định góc giữa hai mặt phẳng cắt nhau

Công thức cung liên kết

Công thức cung liên kết

Công thức lượng giác cơ bản

Công thức lượng giác cơ bản

Ý nghĩa hình học của đạo hàm

Ý nghĩa hình học của đạo hàm

Hệ số góc của đường thẳng

Hệ số góc của đường thẳng

Tiếp tuyến của đường cong

Tiếp tuyến của đường cong

Góc giữa hai đường thẳng trong mặt phẳng

Góc giữa hai đường thẳng trong mặt phẳng

Một số bài tập về công thức lượng giác

Một số bài tập về công thức lượng giác

Định nghĩa hai mặt phẳng vuông góc

Định nghĩa hai mặt phẳng vuông góc

Định nghĩa góc giữa hai mặt phẳng

Định nghĩa góc giữa hai mặt phẳng

Một số bài tập nâng cao phương trình đường tròn

Một số bài tập nâng cao phương trình đường tròn

Ôn tập hình học 11

Ôn tập hình học 11

Đáp án kiểm tra 30 phút phương trình đường thẳng và phương trình đường tròn

Đáp án kiểm tra 30 phút phương trình đường thẳng và phương trình đường tròn

Viết phương trình tiếp tuyến có hệ số góc cho sẵn

Viết phương trình tiếp tuyến có hệ số góc cho sẵn

Định lý Ta-let

Định lý Ta-let

Khoảng cách từ điểm đến đường thẳng

Khoảng cách từ điểm đến đường thẳng

Viết phương trình tiếp tuyến tại một điểm

Viết phương trình tiếp tuyến tại một điểm

Bài tập tính giá trị lượng giác của một cung

Bài tập tính giá trị lượng giác của một cung

Ôn tập hình oxy

Ôn tập hình oxy

Định lý về giao tuyến của hai mặt phẳng vuông góc

Định lý về giao tuyến của hai mặt phẳng vuông góc

Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau

Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau

Đề minh hoạ thi THPT quốc gia 2015

Đề minh hoạ thi THPT quốc gia 2015

Ôn tập đạo hàm

Ôn tập đạo hàm

Đề kiểm tra 45 phút hình Oxyz

Đề kiểm tra 45 phút hình Oxyz

Bài tập tính góc giữa hai mặt phẳng

Bài tập tính góc giữa hai mặt phẳng

Đề kiểm tra 45 phút hình không gian

Đề kiểm tra 45 phút hình không gian

Đề kiểm tra 45 phút hình Oxy

Đề kiểm tra 45 phút hình Oxy

Ôn tập lượng giác

Ôn tập lượng giác

Điều kiện để tam thức bậc hai không đổi dấu

Điều kiện để tam thức bậc hai không đổi dấu

Bài tập rút gọn biểu thức lượng giác

Bài tập rút gọn biểu thức lượng giác

Bài tập chứng minh đẳng thức dùng công thức lượng giác cơ bản

Bài tập chứng minh đẳng thức dùng công thức lượng giác cơ bản

Đề thi học kì 2 lớp 12 Đồng Nai năm 2015 - 2016

Đề thi học kì 2 lớp 12 Đồng Nai năm 2015 - 2016

Đề thi học kì 2 lớp 9 Đồng Nai năm 2015 - 2016

Đề thi học kì 2 lớp 9 Đồng Nai năm 2015 - 2016

Đề kiểm tra lượng giác

Đề kiểm tra lượng giác

Giải phương trình và bất phương trình có chứa đạo hàm

Giải phương trình và bất phương trình có chứa đạo hàm

Bài tập chứng minh đẳng thức có chứa đạo hàm

Bài tập chứng minh đẳng thức có chứa đạo hàm

Rút gọn biểu thức dùng cung liên kết

Rút gọn biểu thức dùng cung liên kết

Công thức phương trình lượng giác cơ bản

Công thức phương trình lượng giác cơ bản

Ôn tập học kì 2 toán 10

Ôn tập học kì 2 toán 10

Bài tập đạo hàm của hàm hợp

Bài tập đạo hàm của hàm hợp

Công thức độ dài đoạn thẳng nối hai điểm

Công thức độ dài đoạn thẳng nối hai điểm

Công thức bất phương trình chứa căn

Công thức bất phương trình chứa căn

Đề thi quốc gia THPT năm 2015 của Bộ

Đề thi quốc gia THPT năm 2015 của Bộ

Phương trình asinx + bcosx = c

Phương trình asinx + bcosx = c

Bài tập thể tích và khoảng cách thi quốc gia

Bài tập thể tích và khoảng cách thi quốc gia

Công thức thường dùng có \(\sin x\pm\cos x\)

Công thức thường dùng có \(\sin x\pm\cos x\)

MỚI CẬP NHẬT
Top