Thầy Phú ⚡️ Giải bài tập toán online

Thayphu.net là trang web giải bài tập toán các cấp, các em học sinh sẽ được học những kiến thức toán từ căn bản đến nâng cao, các bước giải bài tập toán, lý thuyết toán ...

Tỉ số khoảng cách từ hai điểm đến cùng một mặt phẳng

Tỉ số khoảng cách từ hai điểm đến cùng một mặt phẳng

Liên hệ giữa vectơ chỉ phương và hệ số góc của đường thẳng

Liên hệ giữa vectơ chỉ phương và hệ số góc của đường thẳng

Định nghĩa hình chóp đều

Định nghĩa hình chóp đều

Định lý về hai mặt phẳng cùng vuông góc với mặt phẳng thứ ba

Định lý về hai mặt phẳng cùng vuông góc với mặt phẳng thứ ba

Tính giới hạn của hàm số tại vô cực

Tính giới hạn của hàm số tại vô cực

7 hằng đẳng thức

7 hằng đẳng thức

Bài tập hình Oxy ôn thi quốc gia

Bài tập hình Oxy ôn thi quốc gia

Phân tích nhân tử tam thức bậc hai

Phân tích nhân tử tam thức bậc hai

Tính giới hạn của hàm số tại một điểm bằng phân tích nhân tử

Tính giới hạn của hàm số tại một điểm bằng phân tích nhân tử

Sơ đồ Hoocne

Sơ đồ Hoocne

Ôn thi học kì 2 lớp 11

Ôn thi học kì 2 lớp 11

Tính giới hạn của hàm số tại một điểm bằng nhân lượng liên hợp

Tính giới hạn của hàm số tại một điểm bằng nhân lượng liên hợp

Ôn tập học kì 2 hình học 11

Ôn tập học kì 2 hình học 11

Dùng đạo hàm để tính giới hạn

Dùng đạo hàm để tính giới hạn

Cách tính khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau

Cách tính khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau

Cách dựng đoạn vuông góc chung của hai đường thẳng chéo nhau

Cách dựng đoạn vuông góc chung của hai đường thẳng chéo nhau

Đề thi học kì 2 lớp 11 của một số trường

Đề thi học kì 2 lớp 11 của một số trường

Đề thi học kì 2 lớp 10 của một số trường

Đề thi học kì 2 lớp 10 của một số trường

Cách vẽ đoạn vuông góc từ điểm đến mặt phẳng

Cách vẽ đoạn vuông góc từ điểm đến mặt phẳng

Dấu nhị thức bậc nhất

Dấu nhị thức bậc nhất

Đáp án thi học kì 2 Toán 11 2015 - 2016 NHC

Đáp án thi học kì 2 Toán 11 2015 - 2016 NHC

Một số đề thi thử quốc gia 2016

Một số đề thi thử quốc gia 2016

Tính giới hạn một bên của hàm số

Tính giới hạn một bên của hàm số

Một số sai lầm trong chứng minh vuông góc hình học không gian

Một số sai lầm trong chứng minh vuông góc hình học không gian

Góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung

Góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung

Góc ngoài của tam giác

Góc ngoài của tam giác

Định nghĩa hình lăng trụ

Định nghĩa hình lăng trụ

Các cách chứng minh tứ giác nội tiếp

Các cách chứng minh tứ giác nội tiếp

Tứ giác nội tiếp

Tứ giác nội tiếp

Định nghĩa hình hộp đứng, hình hộp chữ nhật, hình lập phương

Định nghĩa hình hộp đứng, hình hộp chữ nhật, hình lập phương

Định nghĩa hình hộp

Định nghĩa hình hộp

Đáp án thi học kì 2 Toán 10 2015 - 2016 NHC

Đáp án thi học kì 2 Toán 10 2015 - 2016 NHC

Tâm đường tròn nội tiếp của tam giác

Tâm đường tròn nội tiếp của tam giác

Tâm đường tròn ngoại tiếp của tam giác

Tâm đường tròn ngoại tiếp của tam giác

Trực tâm của tam giác

Trực tâm của tam giác

Tìm toạ độ một điểm thuộc đường thẳng cách điểm cho trước một khoảng đã biết [Oxy:1]

Tìm toạ độ một điểm thuộc đường thẳng cách điểm cho trước một khoảng đã biết [Oxy:1]

Tâm đường tròn bàng tiếp của tam giác

Tâm đường tròn bàng tiếp của tam giác

Định nghĩa hàm số đồng biến nghịch biến đơn điệu

Định nghĩa hàm số đồng biến nghịch biến đơn điệu

Tìm toạ độ điểm thoả mãn một đẳng thức vectơ [Oxy:2]

Tìm toạ độ điểm thoả mãn một đẳng thức vectơ [Oxy:2]

Phương trình thuần nhất bậc hai hai ẩn

Phương trình thuần nhất bậc hai hai ẩn

Định nghĩa hình lăng trụ đứng và hình lăng trụ đều

Định nghĩa hình lăng trụ đứng và hình lăng trụ đều

Định nghĩa hai mặt phẳng song song

Định nghĩa hai mặt phẳng song song

Vị trí tương đối của hai mặt phẳng

Vị trí tương đối của hai mặt phẳng

Các tiên đề của hình học không gian

Các tiên đề của hình học không gian

Khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng song song

Khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng song song

Một số phương trình logarit

Một số phương trình logarit

Định nghĩa đường thẳng và mặt phẳng song song

Định nghĩa đường thẳng và mặt phẳng song song

Vị trí tương đối giữa đường thẳng và mặt phẳng

Vị trí tương đối giữa đường thẳng và mặt phẳng

MỚI CẬP NHẬT
Top