Dấu hiệu chia hết cho 15: định nghĩa, tính chất và ví dụ

Dấu hiệu chia hết cho 15 là kết quả của một phép chia số đó cho 15 là một số nguyên mà không có phần dư.Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về định nghĩa, bài tập nhé.

Dấu hiệu chia hết cho 15 giúp chúng ta xác định xem một số có chia hết cho 15 hay không bằng cách kiểm tra thông qua các quy tắc ngoài ra chúng còn có nhiều ứng dụng trong toán học. Trong bài viết này của thayphu chúng ta sẽ tìm hiểu về dấu hiệu cũng như định nghĩa và bài tập áp dụng.

Định nghĩa dấu hiệu chia hết cho 15

dau hieu chia het cho 15 2 jpg

Định nghĩa

Để hiểu rõ hơn về dấu chia hết cho 15, chúng ta cần xét tính chất của số 15. Số 15 là số tự nhiên và có thể phân tích thành tích của thừa số nguyên tố 3 và 5. Điều này có nghĩa là một số chia hết cho 3 và 5 thì cũng chia hết cho 15.

Một cách khác để kiểm tra khả năng chia hết cho 15 là phép chia. Nếu một số chia cho 15 và kết quả là một số nguyên không có số dư thì số đó chia hết cho 15. Nếu có số dư thì số đó không chia hết cho 15.

Ví dụ: Số 30 chia hết cho 15 vì kết quả của phép chia 30/15 là 2, không có dư, trong khi đó số 17 không chia hết cho 15 vì kết quả của phép chia 17/15 là 1 và dư là 2 .

Dấu hiệu chia hết cho 15 có ứng dụng trong nhiều lĩnh vực, bao gồm toán học, lý thuyết số, lập trình và thuật toán. Việc hiểu và áp dụng dấu chia hết cho 15 giúp chúng ta giải các bài toán liên quan đến số lượng chia hết và tối ưu hóa các bài toán số học, thuật toán.

Những quy tắc chia hết cho 15

Để kiểm tra xem một số có chia hết cho 15 hay không, chúng ta có thể sử dụng một số quy tắc đơn giản. Sau đây là các quy luật chia hết cho 15:

Quy tắc chia hết cho 3

Một số chia hết cho 3 nếu tổng các chữ số của nó cũng chia hết cho 3. Ví dụ: Số 123 chia hết cho 3 vì 1 + 2 + 3 = 6 và 6 chia hết cho 3.

Xem thêm: Dấu hiệu chia hết cho 3

Quy tắc chia hết cho 5

Một số chia hết cho 5 nếu chữ số tận cùng của số đó là 0 hoặc 5. Ví dụ: Số 135 chia hết cho 5 vì chữ số cuối cùng là 5.

Xem thêm: Dấu hiệu chia hết cho 5

Kết hợp quy tắc chia hết cho 3 và 5

Một số chia hết cho 3 và 5 nếu chia hết cho 15. Điều này có nghĩa là số phải đáp ứng hai quy tắc nêu trên.

Ví dụ: Số 150 chia hết cho 3 và 5 vì tổng các chữ số 1 + 5 + 0 = 6 (chia hết cho 3) và chữ số cuối cùng là 0 (chia hết cho 5).

Vì 3 và 5 là thừa số nguyên tố của 15 nên một số chia hết cho 3 và 5 chắc chắn chia hết cho 15.

Những số nào chia hết cho 15 ngoài 3 và 5

Các số nguyên dương chia hết cho 15 ngoại trừ 3 và 5 là bội số của 15. Điều này có nghĩa là bất kỳ số nguyên dương nào nhân với 15 đều chia hết cho 15. Dưới đây là một số ví dụ về số chia hết có tận cùng là 15:

  • 15: 15 chia hết cho 15 vì 15 = 1 * 15.
  • 30: 30 chia hết cho 15 vì 30 = 2 * 15.
  • 45 : 45 chia hết cho 15 vì 45 = 3 * 15.
  • 60:60 chia hết cho 15 vì 60 = 4 * 15.
  • 75: 75 chia hết cho 15 vì 75 = 5 * 15.
  • 90: 90 chia hết cho 15 vì 90 = 6 * 15.

Những dạng bài toán về dấu hiệu chia hết cho 15

Khi bạn đã tìm hiểu về định nghĩa và các quy tắc nhận biết về dấu chia hết cho 15 dưới đây chúng tôi đã tổng hợp những dạng toán về dấu chia hết cho 15 mà bạn có thể tham khảo:

Dạng 1: Tìm tất cả các số nguyên dương nhỏ hơn 1000 chia hết cho 15

Để giải bài toán này ta có thể dùng phép chia hoặc áp dụng quy tắc chia hết. Chúng ta kiểm tra từng số từ 1 đến 1000 và xác định số nào chia hết cho 15 bằng cách kiểm tra tổng các chữ số và chữ số cuối cùng của số đó.

Ví dụ: Các số chia hết cho 15 trong khoảng từ 1 đến 1000 là 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, ..., 990.

Dạng 2: Cho một dãy số, tìm tổng các phần tử chia hết cho 15.

Để giải bài toán này, ta xét từng phần tử trong dãy và tính tổng các phần tử thỏa mãn điều kiện chia hết cho 15.

Ví dụ: Cho dãy số 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, tổng các phần tử chia hết cho 15 là 15 + 30 + 45 = 90.

Dạng 3: Cho số nguyên dương n, tìm số nhỏ nhất chia hết cho 15 lớn hơn hoặc bằng n.

Để giải bài toán này, chúng ta có thể dùng phép chia để tìm số dư của n khi chia cho 15 và tính số mong muốn bằng cách lấy số dư đó trừ đi 15.

Ví dụ: Cho n = 27, số nhỏ nhất chia hết cho 15 lớn hơn hoặc bằng 27 là 30

Dạng 4: Tìm số số chia hết cho 15 trong một khoảng cho trước.

Để giải bài toán này, ta xét từng số trong dãy và đếm số số chia hết cho 15 theo quy tắc chia hết.

Ví dụ: Trong khoảng từ 1 đến 500, có 33 số chia hết cho 15.

Bài tập áp dụng

Bài tập 1:

Cho số nguyên dương n. Nếu n chia hết cho 15 thì n chia hết cho:

A) 3

B) 5

C) Cả 3 và 5

D) Không chia hết cho cả 3 và 5

Đáp án: C) Cả 3 và 5

Bài tập 2:

Tính tổng tất cả các số nguyên dương nhỏ hơn 100 chia hết cho 15.

A) 500

B) 1050

C) 150

D) 2250

Đáp án: B) 1050

Bài tập 3:

Cho dãy số 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Số phần tử trong dãy chia hết cho 15 là:

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

Đáp án: C) 3

Bài tập 4:

Tìm số nguyên dương nhỏ nhất chia hết cho cả 3, 5 và 15.

A) 5

B) 15

C) 30

D) 45

Đáp án: C) 30

Bài tập 5:

Tìm ước số chung lớn nhất của 15 và 20.

A) 5

B) 10

C) 15

D) 20

Đáp án: A) 5

Bài tập 6:

Trong khoảng từ 1 đến 1000, có bao nhiêu số chia hết cho 15?

A) 50

B) 60

C) 66

D) 75

Đáp án: C) 66

Bài tập 7:

Cho số nguyên dương n. Nếu n chia hết cho 15, thì n chia hết cho:

A) 3 và 5

B) 2 và 7

C) 4 và 9

D) 6 và 10

Đáp án: A) 3 và 5

Bài tập 8:

Tìm số lượng các số chia hết cho 15 trong dãy số từ 1 đến 200.

A) 10

B) 12

C) 14

D) 16

Đáp án: A) 10

Bài tập 9:

Tìm phần tử lớn nhất chia hết cho 15 trong dãy [12, 15, 18, 20, 21, 25].

A) 18

B) 20

C) 21

D) 25

Đáp án: C) 21

Bài tập 10:

Cho số nguyên dương n. Nếu n chia hết cho 15 thì n không thể chia hết cho:

A) 3

B) 5

C) 7

D) 10

Đáp án: C) 7

Thayphu.net hy vọng rằng thông tin trên đã giúp bạn hiểu rõ hơn về cách nhận biết và làm việc với các số chia hết cho 15. Dấu chia hết cho 15 là một khái niệm quan trọng trong toán học và có ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào hoặc muốn biết thêm thông tin về chủ đề này, vui lòng liên hệ với chúng tôi, thayphu.net sẽ cố gắng giúp bạn.

Cùng chuyên mục:

Dấu hiệu chia hết cho 16, định nghĩa và bài tập vận dụng

Dấu hiệu chia hết cho 16, định nghĩa và bài tập vận dụng

Dấu hiệu chia hết cho 16 là khi một số nguyên n chia hết cho…

Dấu hiệu chia hết cho 17, cách nhận biết và bài tập áp dụng

Dấu hiệu chia hết cho 17, cách nhận biết và bài tập áp dụng

Dấu hiệu chia hết cho 17 là một số nguyên dương n chia hết cho…

Dấu hiệu chia hết cho 18, định nghĩa và bài tập áp dụng

Dấu hiệu chia hết cho 18, định nghĩa và bài tập áp dụng

Dấu hiệu chia hết cho 18 có nghĩa là số đó được chia hết cho…

Dấu hiệu chia hết cho 19, cách nhận biết và bài tập

Dấu hiệu chia hết cho 19, cách nhận biết và bài tập

Dấu hiệu chia hết cho 19 là khi chia một số cho 19, nếu kết…

Dấu hiệu chia hết cho 21, cách nhận biết và bài tập áp dụng

Dấu hiệu chia hết cho 21, cách nhận biết và bài tập áp dụng

Dấu hiệu chia hết cho 21 nếu một số N được cho là chia hết…

Dấu hiệu chia hết cho 22, định nghĩa và bài tập áp dụng

Dấu hiệu chia hết cho 22, định nghĩa và bài tập áp dụng

Dấu hiệu chia hết cho 22 nghĩa là một số nguyên chia hết cho 22…

Dấu hiệu chia hết cho 23, định nghĩa và bài tập áp dụng

Dấu hiệu chia hết cho 23, định nghĩa và bài tập áp dụng

Dấu hiệu chia hết cho số 23 được hiểu là một số nguyên dương N…

Dấu hiệu chia hết cho 24, định nghĩa và bài tập áp dụng

Dấu hiệu chia hết cho 24, định nghĩa và bài tập áp dụng

Dấu hiệu chia hết cho 24, là một số nguyên dương được cho là chia…

MỚI CẬP NHẬT
Top