Số đo khối lượng dưới dạng số thập phân, cách viết và bài tập

Số đo khối lượng dưới dạng số thập phân là việc biểu diễn trọng lượng bằng các giá trị số thập phân. Xem nguyên tắc, cách viết và bài tập áp dụng.

Việc đo lường số lượng của sự vật, đồ vật hay vật dụng là rất quan trọng, chúng ta sử dụng hệ thập phân để viết các số đo thông thường nhằm thực hiện các phép tính và truyền tải thông tin một cách chính xác. Hơn nữa, nó có thể biểu thị trọng lượng của một vật theo các đơn vị cơ bản như gam và kilôgam.

Trong bài viết này của thayphu chúng ta sẽ tìm hiểu cách viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân và cách sử dụng chúng trong tính toán và báo cáo.

Định nghĩa viết các số đo khối lượng sang dạng số thập phân

viet cac so do khoi luong duoi dang so thap phan 1 jpg

Định nghĩa viết các số đo khối lượng sang dạng số thập phân

Nó là cách biểu thị giá trị khối lượng của một vật, chất bằng một hệ số tự nhiên sang một số thập phân, ta sử dụng các đơn vị như gam (g) và kilôgam (kg) để chuyển đổi các con số sang số thập phân.

Ví dụ: Nếu chúng ta có một vật nặng 500 gram, chúng ta có thể biểu thị nó dưới dạng số thập phân, chẳng hạn như 0,5 kg. Hoặc nếu có vật nào đó nặng 2,3 kg thì chúng ta có thể biểu thị nó dưới dạng số thập phân là 2300 gam.

Nó giúp cho việc tính toán, so sánh chính xác và linh hoạt hơn. Tuy nhiên, nó cũng giúp chúng ta truyền đạt thông tin một cách rõ ràng và logic trên các phạm vi như khoa học, kỹ thuật, kinh doanh và hoạt động hàng ngày.

Nguyên tắc viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân

Quy tắc viết các đơn vị đo khối lượng sang số thập phân:

Xác định đơn vị khối lượng

Đầu tiên hãy xác định đơn vị chung sử dụng là gam (g) hay kilôgam (kg). Điều này phụ thuộc vào kích thước của đối tượng cần đo.

Đặt số nguyên

Đặt số nguyên cho đơn vị đo. Ví dụ: Nếu khối lượng của một vật là 2 kg thì số nguyên là 2.

Dùng dấu thập phân

Để so sánh một phần của số đo, đặt dấu thập phân sau số nguyên.

Thiết lập giá trị thập phân

Thiết lập giá trị thập phân cho đối tượng đo. Giá trị được biểu thị dưới dạng số từ 0 đến 9. Ví dụ: Nếu vật nặng 2,3 kg thì giá trị thập phân là 3.

Đơn vị trên

Được sử dụng khi sử dụng đơn vị khối lượng nhỏ hơn như gam. Trong trường hợp này, các đơn vị như decigram (dg) hoặc centigram (cg) có thể được sử dụng để biểu thị các giá trị dưới một gam.

Ví dụ, để biểu thị khối lượng của 500 gam dưới dạng số thập phân, ta viết 0,5 kg. Tương tự, chúng ta viết 1,2 kg để biểu thị trọng lượng 1,2 kg dưới dạng số thập phân.

Vai trò của số thập phân trong đo lường khối lượng

viet cac so do khoi luong duoi dang so thap phan 2 jpg

Vai trò của số thập phân trong đo lường khối lượng

Số thập phân đóng vai trò quan trọng trong đo lường định lượng vì chúng cho phép chúng ta biểu diễn và làm việc với các giá trị tỷ lệ cụ thể một cách chi tiết.

Vai trò đặc biệt của số thập phân trong phép đo tổng đại lượng được thể hiện dưới đây:

Biểu diễn phân số thập phân

Mật độ của một vật không thể luôn là tổng hoặc chia đều cho các đơn vị. Số thập phân giúp biểu diễn phần số của số lớn, cho phép đạt độ chính xác cao hơn khi ghi và truyền thông tin.

Độ chính xác của phép tính

Bằng cách sử dụng số thập phân, chúng ta có thể thực hiện các phép tính chính xác với số lượng phép đo lớn. Điều này cho phép chúng ta thực hiện các phép tính một cách chính xác và linh hoạt như cộng, trừ, nhân và chia nhiều giá trị.

Chuyển đổi giữa các đơn vị của số

Nó còn giúp chuyển đổi các phần khác nhau của số. Chúng ta có thể đổi gam sang kilôgam và ngược lại bằng cách sử dụng số thập phân để biểu thị giá trị khối lượng.

Độ chính xác và linh hoạt

Nó mang lại độ chính xác và linh hoạt cao hơn trong việc đo khối lượng. Chúng ta có thể biểu thị các giá trị rất nhỏ hoặc rất lớn bằng số thập phân, điều này cho phép chúng ta làm việc với các đối tượng có kích thước và trọng lượng khác nhau.

Quy đổi đơn vị khối lượng thành số thập phân

Để chuyển các số thông thường sang số thập phân, bạn cần biết tỷ lệ chuyển đổi giữa các số khác nhau:

  • 1 kilôgam (kg) = 1000 gam (g)
  • 1 gam (g) = 0,001 kilôgam (kg)

Ví dụ: Chuyển 2,3 kg (kg) sang số thập phân bằng gam (g):

Để chuyển 2,3 kg sang số thập phân bằng gam, nhân giá trị với 1000 kg (vì 1 kg = 1000 gam):

2,3 kg * 1000 = 2300 g

Vậy 2,3 kilôgam (kg) bằng 2300 gam (g).

Cách viết đơn vị đo khối lượng sang số thập phân

Nếu muốn chuyển nhiều đơn vị sang dạng thập phân, bạn cần biết tỷ lệ chuyển đổi giữa nhiều đơn vị khác nhau. Dưới đây là cách chuyển đổi tổng quát:

Bước 1: Xác định giá trị của khối lượng cần chuyển

Đầu tiên, xác định tổng kích thước của bảng. Ví dụ: Giả sử bạn muốn chuyển đổi 3 kg thành số thập phân.

Bước 2: Chuyển đổi sang đơn vị cơ sở

Chuyển đổi giá trị đơn vị này thành giá trị đơn vị khác, ví dụ: 3 kilôgam (kg). Trong trường hợp này, giá trị là 3 kg, vì vậy bạn có thể viết 3.

Bước 3: Xác định phần thập phân

Xác định phần thập phân của thước đo kích thước. Để làm được điều này, bạn cần biết tỷ lệ chuyển đổi giữa nhiều đơn vị. Ví dụ: 1 kilogam (kg) = 1000 gam (g) nên 1 gam bằng 0,001 kilôgam.

Bước 4: Chuyển đổi phần thập phân sang đơn vị cơ sở

Áp dụng tỷ lệ chuyển đổi để chuyển đổi phần thập phân sang đơn vị cơ sở. Ví dụ: Nếu bạn muốn chuyển 300 gram thành số thập phân, bạn nhận được: 300 g * 0,001 kg/g = 0,3 kg.

Bước 5: Viết kết quả

Cộng phần nguyên và phần thập phân đã quy đổi để viết kích thước của số thập phân. Trong ví dụ trên, 300 gram tương ứng với 0,3 kg nên kết quả quy đổi là 0,3 kg.

Bài tập áp dụng

Câu 1: Viết 1 kilogram (kg) dưới dạng số thập phân.

a) 1.0 kg

b) 10.0 kg

c) 100.0 kg

d) 1000.0 kg

Đáp án: a) 1.0 kg

Câu 2: Viết 500 gram (g) dưới dạng số thập phân.

a) 0.5 g

b) 5.0 g

c) 50.0 g

d) 500.0 g

Đáp án: c) 500.0 g

Câu 3: Viết 2.5 kilogram (kg) dưới dạng số thập phân.

a) 2.05 kg

b) 2.5 kg

c) 2.50 kg

d) 2.500 kg

Đáp án: c) 2.50 kg

Câu 4: Viết 1 gram (g) dưới dạng số thập phân.

a) 0.001 g

b) 0.01 g

c) 0.1 g

d) 1.0 g

Đáp án: d) 1.0 g

Câu 5: Viết 3.2 kilogram (kg) dưới dạng số thập phân.

a) 3.2 kg

b) 3.20 kg

c) 3.200 kg

d) 3.2000 kg

Đáp án: b) 3.20 kg

Câu 6: Viết 750 gram (g) dưới dạng số thập phân.

a) 0.07 g

b) 0.75 g

c) 7.5 g

d) 750.0 g

Đáp án: b) 750.0 g

Câu 7: Viết 4.7 kilogram (kg) dưới dạng số thập phân.

a) 4.7 kg

b) 4.70 kg

c) 4.700 kg

d) 4.7000 kg

Đáp án: a) 4.7 kg

Câu 8: Viết 0.5 gram (g) dưới dạng số thập phân.

a) 0.0005 g

b) 0.005 g

c) 0.05 g

d) 0.5 g

Đáp án: d) 0.5 g

Câu 9: Viết 1500 gram (g) dưới dạng số thập phân.

a) 1.5 g

b) 15.0 g

c) 150.0 g

d) 1500.0 g

Đáp án: c) 1500.0 g

Câu 10: Viết 2.8 kilogram (kg) dưới dạng số thập phân.

a) 2.8 kg

b) 2.80 kg

c) 2.800 kg

d) 2.8000 kg

Đáp án: b) 2.80 kg

Thayphu.net hy vọng những bài tập này đã giúp bạn học cách viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân. Để trở thành chuyên gia trong lĩnh vực này, bạn không chỉ cần biết cách viết số đo mà còn phải hiểu các đơn vị số và quy tắc giữa chúng. Hãy tiếp tục luyện tập và mở rộng kiến thức để có thể sử dụng thành thạo các phép đo khối lượng trong các bài toán thực tế.

Cùng chuyên mục:

Cách tính tỉ số phần trăm và tổng hợp các dạng bài tập

Cách tính tỉ số phần trăm và tổng hợp các dạng bài tập

Công thức tính tỉ số phần trăm chi tiết và dễ hiểu. Khái niệm, ý…

Phân số thập phân là gì? Ứng dụng và các dạng bài tập cụ thể

Phân số thập phân là gì? Ứng dụng và các dạng bài tập cụ thể

Làm thế nào để biểu diễn một phân số thập phân? Định nghĩa, ứng dụng…

Hecta là gì? Cách đổi đơn vị ha (Héc-ta) qua m2 chuẩn nhất

Hecta là gì? Cách đổi đơn vị ha (Héc-ta) qua m2 chuẩn nhất

Hec-ta là một đơn vị đo diện tích và được viết tắt là ha và…

Số thập phân là gì? Cách đọc và viết hệ thập phân

Số thập phân là gì? Cách đọc và viết hệ thập phân

Số thập phân là một loại số được biểu diễn bằng một chuỗi các chữ…

So sánh hai số thập phân, mẹo ghi nhớ và bài tập áp dụng

So sánh hai số thập phân, mẹo ghi nhớ và bài tập áp dụng

So sánh hai số thập phân là là xác định xem số nào lớn hơn,…

Hỗn số là gì? Cách chuyển đổi và các phép tính cơ bản

Hỗn số là gì? Cách chuyển đổi và các phép tính cơ bản

Như thế nào là hỗn số? Làm thế nào để biểu diễn một giá trị…

Diện tích hình tam giác toán 5, công thức và giải bài tập SGK hay nhất

Diện tích hình tam giác toán 5, công thức và giải bài tập SGK hay nhất

Nắm vững công thức tính diện tích hình tam giác toán 5 các em có…

So sánh hỗn số, phương pháp và quy tắc khi so sánh

So sánh hỗn số, phương pháp và quy tắc khi so sánh

Làm thế nào để so sánh hai hỗn số? Các phương pháp để so sánh…

MỚI CẬP NHẬT
Top