Dấu hiệu chia hết cho 25, định nghĩa và bài tập áp dụng

Dấu hiệu chia hết cho 25 là một số chia hết cho 25 nếu nó không có phần dư. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về định nghĩa ví dụ minh họa và bài tập áp dụng nhé.

Dấu chia hết cho 25 là một khía cạnh quan trọng trong lĩnh vực toán học và số học. Khi nói về khả năng chia hết, chúng ta thường nghĩ đến khả năng một số có thể chia cho một số khác mà không để lại số dư. Trong bài viết này của thayphu chúng ta sẽ tìm hiểu các tính chất và quy tắc liên quan đến dấu hiệu chia hết cho 25. Chúng ta sẽ học cách xác định tính chia hết của một số cho 25 và áp dụng kiến thức này vào các bài toán số học và thực tiễn.

Định nghĩa về dấu hiệu chia hết cho 25

dau hieu chia het cho 25 2 jpg

Định nghĩa

Dấu chia hết cho 25 là một tính chất số học cho biết một số có thể chia hết cho 25 mà không có số dư. Nó yêu cầu số phải có thuộc tính đặc biệt liên quan đến chữ số cuối cùng.

Dấu chia hết cho 25 được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực, bao gồm toán học, khoa học, khoa học máy tính, tài chính và thống kê và xử lý dữ liệu. Việc hiểu và áp dụng dấu này giúp chúng ta xác định được tính chia hết của số, tạo ra các quy tắc, thuật toán hiệu quả, giải các bài toán số học một cách chính xác và nhanh chóng.

Những dấu hiệu nhận biết một số chia hết cho 25

Để xác định một số có chia hết cho 25 hay không, chúng ta có thể dựa vào các dấu hiệu sau:

Chữ số cuối cùng của số này phải là 0 hoặc 5

Vì số 25 chia hết cho 5 là chữ số cuối cùng số chia hết cho 25 phải là 0 hoặc 5.

Tổng các chữ số của số này chia hết cho 25

Ta tính tổng các chữ số của số đó và kiểm tra xem tổng đó có chia hết cho 25 hay không.

Ví dụ: Số 125 có tổng các chữ số là 1 + 2 + 5 = 8, không chia hết cho 25.Trong khi đó, số 375 có tổng các chữ số là 3 + 7 + 5 = 15, chia hết cho 25.

Chữ số cuối cùng là 00

Nếu chữ số cuối cùng của số đó là 00 thì số này là bội số của 100 và do đó nó chia hết cho 25. Ví dụ: 500, 1500, 2500 đều chia hết cho 25.

Sử dụng thuật toán chia hết

Sử dụng thuật toán chia hết chúng ta có thể kiểm tra xem một số có chia hết cho 25 hay không. Để làm điều này, chúng ta chia số ban đầu cho 25 và kiểm tra xem số dư có bằng 0 hay không.

Ví dụ:

  • Số 75 có chữ số tận cùng là 5 nên chia hết cho 25.
  • Số 1025 có tổng các chữ số là 1 + 0 + 2 + 5 = 8, không chia hết cho 25.
  • Số 2500 có chữ số tận cùng là 00 nên chia hết cho 25.

Tham khảo: Dấu hiệu chia hết cho 5

Những dạng toán về dấu hiệu chia hết cho 25

Dưới đây là một số dạng bài toán liên quan đến dấu chia hết cho 25 và ví dụ minh họa:

Tìm số chia hết cho 25 trong dãy số

Yêu cầu: Tìm tất cả các số chia hết cho 25 là chia được. Số chia hết cho 25 trong dãy từ 1 đến 100.

Giải : Ta xét từng số trong dãy và xác định chữ số cuối của mỗi số. Các số tận cùng bằng 00 hoặc 25 đều chia hết cho 25. Ví dụ: Các số trong phạm vi từ 1 đến 100 chia hết cho 25 là 25, 50, 75 và 100.

Tính tổng các số chia hết cho 25 trong một dãy số

Yêu cầu: Tính tổng các số chia hết cho 25 trong dãy số từ 1 đến 200.

Giải : Có thể kiểm tra từng số theo thứ tự và cộng các số, chia hết cho 25. Các số tận cùng bằng 00 hoặc 25 sẽ được cộng vào tổng số.

Ví dụ: Tổng các số chia hết cho 25 trong phạm vi từ 1 đến 200 là 25 + 50 + 75 +... + 200 = 2100.

Tìm số lớn nhất chia hết cho 25 trong dãy số

Yêu cầu: Tìm số lớn nhất chia hết cho 25 trong dãy số từ 1 đến 500.

Lời giải: Ta có thể xét từng số trong dãy và tìm số lớn nhất có tận cùng là 00 hoặc 25. Trong trường hợp này, số lớn nhất chia hết cho 25 trong dãy từ 1 đến 500 là 500.

Tìm số gần nhất chia hết cho 25

Yêu cầu: Tìm số nguyên dương chia hết cho 25 và một số cụ thể gần nhất chẳng hạn 1234.

Giải: Để tìm số chia hết cho 25 gần nhất với 1234 các bạn làm như sau:

  • 1234 chia cho 25 dư 9 nên số tiếp theo nhỏ hơn 1234 là 1225 (25 x 49)
  • 1234 chia cho 25 dư 9 nên số tiếp theo lớn hơn 1234 là 1250 (25 x 50).
  • Số chia hết cho 25 đến 1234 nhiều nhất là 1225.

Bài tập áp dụng

Câu 1: Số nào sau đây chia hết cho 25?

a) 150

b) 175

c) 200

d) 225

Đáp án: a) 150 và c) 200.

Câu 2: Tính chất nào sau đây đúng đối với số chia hết cho 25?

a) Số đó kết thúc bằng 5.

b) Số đó kết thúc bằng 2.

c) Số đó kết thúc bằng 0.

d) Số đó kết thúc bằng 7.

Đáp án: c) Số đó kết thúc bằng 0.

Câu 3: Số nào dưới đây không chia hết cho 25?

a) 325

b) 250

c) 425

d) 275

Đáp án: d) 275.

Câu 4: Số chia hết cho 25 và cũng chia hết cho 5 và 4 là số nào sau đây?

a) 200

b) 300

c) 400

d) 500

Đáp án: c) 400.

Câu 5: Tổng tất cả các số chia hết cho 25 trong dãy từ 1 đến 100 là bao nhiêu?

a) 100

b) 200

c) 300

d) 400

Đáp án: c) 300.

Câu 6: Số chia hết cho 25 và cũng chia hết cho 9 là số nào sau đây?

a) 225

b) 250

c) 275

d) 300

Đáp án: a) 225.

Câu 7: Số chia hết cho 25 và cũng chia hết cho 8 là số nào sau đây?

a) 200

b) 225

c) 250

d) 275

Đáp án: a) 200.

Câu 8: Số nào sau đây chia hết cho 25 và cũng chia hết cho 6?

a) 150

b) 175

c) 200

d) 225

Đáp án: d) 225.

Câu 9: Số nào sau đây không chia hết cho 25?

a) 525

b) 625

c) 725

d) 825

Đáp án: c) 725.

Câu 10: Số chia hết cho 25 và cũng chia hết cho 3 là số nào sau đây?

a) 300

b) 325

c) 350

d) 375

Đáp án: a) 300.

Hy vọng bài viết của thayphu.net đã cho bạn có cái nhìn tổng quan về khái niệm này và ứng dụng của nó vào các bài toán. Dấu chia hết cho 25 giúp chúng ta xác định các số có kết quả chia cho 25 là số nguyên. Điều này có thể hữu ích khi giải các bài toán liên quan đến thứ tự các số hoặc tính tổng của , tìm số lớn nhất hoặc số gần nhất chia hết cho 25, v.v.

Cùng chuyên mục:

Dấu hiệu chia hết cho 15: định nghĩa, tính chất và ví dụ

Dấu hiệu chia hết cho 15: định nghĩa, tính chất và ví dụ

Dấu hiệu chia hết cho 15 là kết quả của một phép chia số đó…

Dấu hiệu chia hết cho 16, định nghĩa và bài tập vận dụng

Dấu hiệu chia hết cho 16, định nghĩa và bài tập vận dụng

Dấu hiệu chia hết cho 16 là khi một số nguyên n chia hết cho…

Dấu hiệu chia hết cho 17, cách nhận biết và bài tập áp dụng

Dấu hiệu chia hết cho 17, cách nhận biết và bài tập áp dụng

Dấu hiệu chia hết cho 17 là một số nguyên dương n chia hết cho…

Dấu hiệu chia hết cho 18, định nghĩa và bài tập áp dụng

Dấu hiệu chia hết cho 18, định nghĩa và bài tập áp dụng

Dấu hiệu chia hết cho 18 có nghĩa là số đó được chia hết cho…

Dấu hiệu chia hết cho 19, cách nhận biết và bài tập

Dấu hiệu chia hết cho 19, cách nhận biết và bài tập

Dấu hiệu chia hết cho 19 là khi chia một số cho 19, nếu kết…

Dấu hiệu chia hết cho 21, cách nhận biết và bài tập áp dụng

Dấu hiệu chia hết cho 21, cách nhận biết và bài tập áp dụng

Dấu hiệu chia hết cho 21 nếu một số N được cho là chia hết…

Dấu hiệu chia hết cho 22, định nghĩa và bài tập áp dụng

Dấu hiệu chia hết cho 22, định nghĩa và bài tập áp dụng

Dấu hiệu chia hết cho 22 nghĩa là một số nguyên chia hết cho 22…

Dấu hiệu chia hết cho 23, định nghĩa và bài tập áp dụng

Dấu hiệu chia hết cho 23, định nghĩa và bài tập áp dụng

Dấu hiệu chia hết cho số 23 được hiểu là một số nguyên dương N…

MỚI CẬP NHẬT
Top