Dấu hiệu chia hết cho 30, định nghĩa và bài tập áp dụng

Dấu hiệu chia hết cho 30 là một số nguyên a chia hết cho 30, ta cũng có thể nói rằng a là bội số của 30. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về định nghĩa và bài tập.

Dấu chia hết cho 30 là cách xác định một số có chia hết cho 30 hay không và đặc biệt quan trọng trong việc giải các bài toán liên quan đến số học, số học. Một số chia hết cho 30 nghĩa là số đó là bội số của 30 không có số dư.

Trong bài viết này của thayphu chúng ta sẽ khám phá các quy tắc và thuật toán để nhận biết số chia hết cho 30, đồng thời làm việc với các ví dụ và bài tập để tìm hiểu kiến thức này.

Định nghĩa về dấu hiệu chia hết cho 30

Dấu chia hết cho 30 là một khái niệm trong toán học dùng để xác định một số nguyên có chia hết cho 30 hay không. Nếu số nguyên a chia hết cho 30 thì a là bội số của 30 không có phần dư.

Dấu hiệu chia hết cho 30 không chỉ quan trọng trong lĩnh vực toán học mà còn được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác như mã hóa, kiểm tra tính toàn vẹn dữ liệu và các bài toán tính toán. Hiểu được dấu chia hết cho 30 giúp chúng ta áp dụng toán học vào các vấn đề thực tế và phát triển tư duy logic.

Dấu hiệu nhận biết một số chia hết cho 30

Để xác định một số có chia hết cho 30 hay không ta cần kiểm tra các thừa số sau:

Số chẵn

Số chẵn chia hết cho 30. Nếu số cuối cùng của số này là 0, 2, 4, 6 hoặc 8 thì không chia hết cho 30.

Tổng các chữ số chia hết cho 3

Tính tổng các chữ số của số này.Nếu tổng chia hết cho 3 thì số đó chia hết cho 30.

Ví dụ: Số 345 có tổng chữ số là 3 + 4 + 5 = 12 và 12 chia hết cho 3 nên 345 chia hết cho 30.

Tận cùng bằng 0

Nếu chữ số cuối cùng của số đó là 0 thì chia hết cho 30.

Ví dụ: Số 720 chia hết cho 30 vì là số chẵn, tổng các chữ số (7 + 2 + 0 = 9) chia hết cho 3 và tận cùng bằng 0.

Những dạng toán về dấu hiệu chia hết cho 30

dau hieu chia het cho 30 2 jpg

Những dạng toán về dấu chia hết cho 30

Có rất nhiều dạng toán liên quan đến dấu hiệu chia hết cho 30 mà các em có thể gặp phải khi học và giải. Dưới đây là một số dạng toán thông dụng liên quan đến dấu chia hết cho 30:

Kiểm tra tính chia hết cho 30

Đây là dạng toán đơn giản nhất. Bạn được cho một số nguyên và bạn phải kiểm tra xem số đó có chia hết cho 30 hay không.

Ví dụ: Kiểm tra xem số 420 có chia hết cho 30 hay không?

Giải:

 • Số 420 là một số chẵn, nên nó có khả năng chia hết cho 30.
 • Tính tổng các chữ số của số 420: 4 + 2 + 0 = 6.
 • Tổng các chữ số 6 chia hết cho 3.
 • Số 420 kết thúc bằng chữ số 0.
 • Do đó, số 420 chia hết cho 30.

Tìm bội số chung nhỏ nhất (LCM)

Bài toán này yêu cầu bạn tìm bội số chung nhỏ nhất của hai hoặc nhiều số, một trong số đó là 30.

Ví dụ: Tìm BCNN của 30 và 45.

Giải:

 • Tìm các bội số của 30: 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300, ...
 • Tìm các bội số của 45: 45, 90, 135, 180, 225, 270, 315, ...
 • Các bội số chung nhỏ nhất của 30 và 45 là 90.
 • Vậy LCM của 30 và 45 là 90.

Phân tích các số thành thừa số nguyên tố

Chúng yêu cầu bạn phân tích một số thành thừa số nguyên tố. Nếu phân tích một số thành thừa số nguyên tố, bạn có thể xác định xem số đó có chia hết cho 30 hay không.

Ví dụ: Phân tích số 900 thành các thừa số nguyên tố.

Giải:

 • Số 900 có thể phân tích thành tích các thừa số nguyên tố: 2^2 * 3^2 * 5^2.
 • Xét từng thừa số nguyên tố, ta có: 2^2 * 3^2 * 5^2 = 4 * 9 * 25 = 900.
 • Vậy số 900 chia hết cho 30.

Các bài toán về số học và giải tích

Có thể có những bài toán yêu cầu tính toán với số chia hết cho 30. Ví dụ: Tìm tổng, hiệu, tích, thương của hai số chia hết cho 30.

Ví dụ: Tính tích của 30 và 75.

Giải:

 • Tích của 30 và 75 là 30 * 75 = 2250.
 • Vậy tích của 30 và 75 là 2250.

Bài tập áp dụng

Câu 1: Số nào chia hết cho 30?

a) 25

b) 60

c) 42

d) 17

Đáp án: b) 60

Câu 2: Tích của hai số chia hết cho 30 cũng chia hết cho:

a) 10

b) 15

c) 20

d) 30

Đáp án: d) 30

Câu 3: Số nào không chia hết cho 30?

a) 120

b) 90

c) 150

d) 75

Đáp án: d) 75

Câu 4: Bội số chung nhỏ nhất của 30 và 45 là:

a) 15

b) 30

c) 45

d) 90

Đáp án: d) 90

Câu 5: Nếu một số chia hết cho cả 3 và 5, thì nó cũng chia hết cho:

a) 2

b) 10

c) 15

d) 20

Đáp án: c) 15

Câu 6: Số nào không phải là bội số của 30?

a) 120

b) 90

c) 270

d) 100

Đáp án: d) 100

Câu 7: Tổng các chữ số của một số chia hết cho 30 thì cũng chia hết cho:

a) 2

b) 3

c) 5

d) 10

Đáp án: b) 3

Câu 8: Số nào không kết thúc bằng chữ số 0?

a) 210

b) 450

c) 300

d) 520

Đáp án: d) 520

Câu 9: Số nào không phải là ước của 30?

a) 1

b) 6

c) 15

d) 25

Đáp án: d) 25

Câu 10: Số nào không chia hết cho 30 và cũng không chia hết cho 3?

a) 35

b) 60

c) 90

d) 120

Đáp án: a) 35

Thayphu.net hy vọng những thông tin trên về dấu chia hết cho 30 đã giúp các bạn hiểu rõ hơn về khái niệm này trong toán học. Dấu chia hết cho 30 là một khái niệm quan trọng trong lĩnh vực số học và được sử dụng rộng rãi trong nhiều bài toán thực tế. Nắm vững kiến thức về chia hết cho 30 sẽ giúp bạn giải quyết hiệu quả các vấn đề liên quan.

Cùng chuyên mục:

Dấu hiệu chia hết cho 15: định nghĩa, tính chất và ví dụ

Dấu hiệu chia hết cho 15: định nghĩa, tính chất và ví dụ

Dấu hiệu chia hết cho 15 là kết quả của một phép chia số đó…

Dấu hiệu chia hết cho 16, định nghĩa và bài tập vận dụng

Dấu hiệu chia hết cho 16, định nghĩa và bài tập vận dụng

Dấu hiệu chia hết cho 16 là khi một số nguyên n chia hết cho…

Dấu hiệu chia hết cho 17, cách nhận biết và bài tập áp dụng

Dấu hiệu chia hết cho 17, cách nhận biết và bài tập áp dụng

Dấu hiệu chia hết cho 17 là một số nguyên dương n chia hết cho…

Dấu hiệu chia hết cho 18, định nghĩa và bài tập áp dụng

Dấu hiệu chia hết cho 18, định nghĩa và bài tập áp dụng

Dấu hiệu chia hết cho 18 có nghĩa là số đó được chia hết cho…

Dấu hiệu chia hết cho 19, cách nhận biết và bài tập

Dấu hiệu chia hết cho 19, cách nhận biết và bài tập

Dấu hiệu chia hết cho 19 là khi chia một số cho 19, nếu kết…

Dấu hiệu chia hết cho 21, cách nhận biết và bài tập áp dụng

Dấu hiệu chia hết cho 21, cách nhận biết và bài tập áp dụng

Dấu hiệu chia hết cho 21 nếu một số N được cho là chia hết…

Dấu hiệu chia hết cho 22, định nghĩa và bài tập áp dụng

Dấu hiệu chia hết cho 22, định nghĩa và bài tập áp dụng

Dấu hiệu chia hết cho 22 nghĩa là một số nguyên chia hết cho 22…

Dấu hiệu chia hết cho 23, định nghĩa và bài tập áp dụng

Dấu hiệu chia hết cho 23, định nghĩa và bài tập áp dụng

Dấu hiệu chia hết cho số 23 được hiểu là một số nguyên dương N…

MỚI CẬP NHẬT
Top