Chu vi hình tròn toán 5, công thức và các dạng bài tập cơ bản

Công thức tính chu vi hình tròn toán 5 và cách vận dụng để giải các bài tập liên quan nhanh chóng, dễ hiểu nhất.

Công thức tính chu vi hình tròn toán 5 là kiến thức cơ bản mà các em cần phải nắm vững. Từ đó dễ dàng áp dụng linh hoạt để giải toán tính độ dài bán kính, đường kính,... Bài viết này thayphu sẽ tập hợp các nội dung quan trọng cùng bài tập chọn lọc cho các em theo dõi!

Công thức tính chu vi hình tròn toán 5

chu vi hinh tron toan 5 1 jpg

Công thức tính chu vi của hình tròn

Muốn tính chu vi của hình tròn chúng ta lấy độ dài đường kính nhân với 3,14.

C = d x 3,14

Với C là chu vi của hình tròn

d là độ dài đường kính của hình tròn

Ngoài ra, muốn tính chu vi hình tròn chúng ta cũng có thể lấy 2 lần bán kính nhân với 3,14.

C = r x 2 x 3,14

Với C là chu vi của hình tròn

r là độ dài bán kính của hình tròn

Các dạng bài tập về chu vi hình tròn toán 5

Sau đây là 5 dạng bài cơ bản kèm phương pháp giải chi tiết cho các em cùng tham khảo:

chu vi hinh tron toan 5 2 jpg

Các dạng bài tập về chu vi hình tròn

Dạng 1 - Tính chu vi hình tròn biết đường kính

Phương pháp giải: Với dạng này vô cùng đơn giản chúng ta chỉ cần áp dụng ngay công thức C = d x 3,14

Ví dụ minh họa: Hãy tính chu vi của hình tròn biết đường kính bằng 8cm.

Lời giải:

Chu vi của hình tròn đó là:

8 x 3,14 = 25,12cm

Đáp số: 25,12cm

Dạng 2 - Tính chu vi hình tròn biết bán kính

Phương pháp giải: Tương tự dạng 1 với dạng 2 này chúng ta cũng chỉ cần áp dụng công thức sẵn có là C = r x 2 x 3,14

Ví dụ minh họa: Hãy tính chu vi của hình tròn biết bán kính bằng 3cm.

Lời giải:

Chu vi của hình tròn đó là:

3 x 2 x 3,14 = 18,84cm

Đáp số: 18,84cm

Dạng 3 - Tìm độ dài đường kính biết chu vi hình tròn

Phương pháp giải: Từ công thức tính chu vi hình tròn C = d x 3,14 ta có thể suy ra được cách tính độ dài đường kính như sau: d = C / 3,14

Dạng 4 - Tìm độ dài của bán kính biết chu vi hình tròn

Phương pháp giải: Từ công thức tính chu vi của hình tròn C = r x 2 x 3,14 chúng ta có thể suy ra được cách tính độ dài của bán kính như sau: r = C / 3,14 / 2 hoặc r = C / 2 / 3,14

Ví dụ minh họa: Hãy tìm độ dài bán kính của hình tròn biết rằng chu vi của hình tròn là 12,56cm.

Lời giải:

Độ dài bán kính của hình tròn đó là:

12,56 / 3,14 / 2 = 2cm

Đáp số: 2cm

Dạng 5 - Bài toán có lời văn

Phương pháp giải: Chúng ta cần đọc kỹ đề bài, xác định đúng dạng toán và yêu cầu của đề ra rồi tiến hành giải bài toán đó.

Ví dụ minh họa: Bạn Lan đi một vòng xung quanh cái hồ hình tròn và đếm được số bước đi là 942 bước. Trung bình mỗi bước chân của Lan dài 4dm. Từ đó hãy tính bán kính của cái hồ đó, biết rằng Lan đi sát mép hồ.

Lời giải:

Độ dài của quãng đường mà Lan đã đi được đó là:

4 x 942 = 3768 dm

Suy ra chu vi của cái hồ hình tròn đó là 3768 dm

Độ dài đường kính của cái hồ hình tròn đó là:

3768 / 3,14 = 1200 dm

Đáp số: 1200 dm

Giải bài tập SGK về chu vi hình tròn toán 5

Sau khi tìm hiểu về các dạng toán và phương pháp giải chi tiết bây giờ chúng ta cùng đi giải các bài tập cụ thể như sau:

chu vi hinh tron toan 5 3 jpgGiải bài tập SGK về chu vi hình tròn toán 5

Bài tập 1

Hãy tính chu vi của hình tròn có đường kính d trong các trường hợp cụ thể như sau:

 1. d = 0,6cm
 2. d = 2,5dm
 3. d = ⅘ m

Lời giải:

Áp dụng công thức tính chu vi hình tròn: C = d x 3,14

 1. Chu vi của hình tròn có d = 0,6cm là:

0,6 x 3.14 = 1,844 (cm)

 1. Chu vi của hình tròn có d = 2,5dm đó là:

2,5 x 3,14 = 7,85 (dm)

 1. Chu vi của hình tròn có d = ⅘ m đó là”

⅘ x 3,14 = 2,512 (m)

Bài tập 2

Hãy tính chu vi của hình tròn khi biết bán kinh r trong từng trường hợp cụ thể sau đây:

 1. r = 2,75 cm

 2. r = 6,5 dm

 3. r = ½ m

Lời giải:

Áp dụng công thức tính chu vi hình tròn khi biết bán kính là: C = r x 2 x 3,14

 1. Chu vi của hình tròn với r = 2,75 cm đó là:

2,75 x 2 x 3,14 = 17,17 cm

 1. Chu vi của hình tròn với r = 6,7dm đó là:

6,5 x 2 x 3,14 = 40,82 dm

 1. Chu vi của hình tròn với r = ½ m đó là”

½ x 2 x 3,14 = 3,14 m

Bài tập 3

Cho một hình tròn, hãy tính độ dài đường kính và bán kính trong các trường hợp sau:

 1. Tính độ dài đường kính của hình tròn khi biết chu vi là C = 15,7m
 2. Tính độ dài bán kính của hình tròn khi biết chu vi C = 18,84dm

Lời giải:

 1. Ta có: d x 3,14 = C

Mà theo bài ra C = 15,7 => d x 3,14 = 15,7

=> d = 15,7 / 3,14 => d = 5

Vậy độ dài đường kính của hình tròn là 5m.

 1. Ta có: r x 2 x 3,14 = C

Mà theo bài ra C = 18,84 => r x 2 x 3,14 = 18,84

r x 6,28 = 18,84 => r = 3

Vậy độ dài bán kính của hình tròn là 3dm.

Bài tập 4

Một bánh của chiếc xe đạp có độ dài đường kính là 0,65m.

 1. Hãy tính chu vi của bánh xe hình tròn đó?
 2. Người đi xe đạp sẽ đi được khoảng cách bao nhiêu mét nếu như bánh xe lăn trên mặt đất được 10 vòng, 100 vòng?

Lời giải:

 1. Chu vi của bánh xe đạp đó là:

0,65 x 3,14 = 2,041 m

 1. Quãng đường đi được khi bánh xe lăn trên mặt đất được 10 vòng sẽ là:

2,041 x 10 = 20, 41 m

Tương tự, quãng đường đi được khi bánh xe lăn trên mặt đất được 100 vòng sẽ là:

2,041 x 100 = 204,1 m

Đáp số: a) 2,041 m

b) 20,41 m và 204,1 m

Bài tập 5

Cho nửa hình tròn như hình H, hãy tính chu vi của hình:

 1. 18,84 cm
 2. 9,42 cm
 3. 24,84 cm
 4. 15,42 cm

Lời giải:

Chu vi của cả hình tròn H có đường kính 6cm đó là:

6 x 3,14 = 18,84 cm

Nửa chu vi của hình tròn đó là:

18,84 / 2 = 9,42 cm

Chu vi của hình tròn H đó là:

9,42 + 6 = 15,42 cm

Kết luận đáp án đúng là D

Bài tập tự luyện về chu vi hình tròn toán 5

Bài 1: Tính độ dài bán kính và đường kính của hình tròn có chu vi là:

 1. C = 15,7m
 2. C = 18,84dm

Bài 2: Tính chu vi của hình tròn biết bán kính bằng 5cm, hãy chọn đáp án đúng:

 1. 1,57 cm
 2. 3,14 cm
 3. 15,7 cm
 4. 31,4 cm

Bài 3: Hãy điền đáp án thích hợp vào chỗ chấm

Chu vi của hình tròn biết đường kính bằng 25dm là …. dm

Bài 4: Cho một hình tròn có chu vi là C = 15,7 cm, hỏi độ dài đường kính của hình tròn đó là:

 1. 2,5cm
 2. 3,5cm
 3. 5cm
 4. 10cm

Bài 5: Hãy điền đáp án đúng vào chỗ chấm

Cho một hình tròn biết bán kính bằng 2cm và hình tròn lớn biết bán kính bằng 5cm. Hiệu suất giữa chu vi hình tròn lớn và hình tròn nhỏ là … cm.

Vừa rồi là các công thức tính và dạng bài toán cơ bản về chu vi hình tròn toán 5 kèm phương pháp giải chi tiết. Các em hãy cùng theo dõi và thực hành làm các bài tập để hiểu bài. Đừng quên truy cập vào chuyên mục Toán 5 để xem thêm nhiều nội dung khác nhé!

Cùng chuyên mục:

Cách tính tỉ số phần trăm và tổng hợp các dạng bài tập

Cách tính tỉ số phần trăm và tổng hợp các dạng bài tập

Công thức tính tỉ số phần trăm chi tiết và dễ hiểu. Khái niệm, ý…

Phân số thập phân là gì? Ứng dụng và các dạng bài tập cụ thể

Phân số thập phân là gì? Ứng dụng và các dạng bài tập cụ thể

Làm thế nào để biểu diễn một phân số thập phân? Định nghĩa, ứng dụng…

Hecta là gì? Cách đổi đơn vị ha (Héc-ta) qua m2 chuẩn nhất

Hecta là gì? Cách đổi đơn vị ha (Héc-ta) qua m2 chuẩn nhất

Hec-ta là một đơn vị đo diện tích và được viết tắt là ha và…

Số thập phân là gì? Cách đọc và viết hệ thập phân

Số thập phân là gì? Cách đọc và viết hệ thập phân

Số thập phân là một loại số được biểu diễn bằng một chuỗi các chữ…

So sánh hai số thập phân, mẹo ghi nhớ và bài tập áp dụng

So sánh hai số thập phân, mẹo ghi nhớ và bài tập áp dụng

So sánh hai số thập phân là là xác định xem số nào lớn hơn,…

Hỗn số là gì? Cách chuyển đổi và các phép tính cơ bản

Hỗn số là gì? Cách chuyển đổi và các phép tính cơ bản

Như thế nào là hỗn số? Làm thế nào để biểu diễn một giá trị…

Diện tích hình tam giác toán 5, công thức và giải bài tập SGK hay nhất

Diện tích hình tam giác toán 5, công thức và giải bài tập SGK hay nhất

Nắm vững công thức tính diện tích hình tam giác toán 5 các em có…

So sánh hỗn số, phương pháp và quy tắc khi so sánh

So sánh hỗn số, phương pháp và quy tắc khi so sánh

Làm thế nào để so sánh hai hỗn số? Các phương pháp để so sánh…

MỚI CẬP NHẬT
Top