Viết số đo diện tích dưới dạng số thập phân và bài tập minh họa

Viết số đo diện tích dưới dạng số thập phân là biểu diễn diện tích bằng một số có phần thập phân. Định nghĩa ví dụ và bài tập áp dụng.

Trong lĩnh vực đo và tính toán diện tích, việc ghi số đo diện tích dưới dạng số thập phân là cách quan trọng để thể hiện chính xác kích thước của một khu vực, diện tích. Ngoài các đơn vị đo lường cơ bản, việc sử dụng số thập phân giúp đạt được độ chính xác trong tính toán và đo lường cao.

Trong bài viết này của thayphu chúng ta sẽ tìm hiểu viết số đo diện tích dưới dạng số thập phân và ứng dụng thực tế của chúng.

Định nghĩa viết số đo diện tích sang dạng số thập phân

viet cac so do dien tich duoi dang so thap phan 1 jpg

Định nghĩa viết số đo diện tích sang dạng số thập phân

Nó là một cách biểu thị diện tích bằng cách sử dụng số và dấu thập phân. Trong hệ thống số thập phân, mỗi số thập phân đại diện cho một trường. Bằng cách viết số đo diện tích sang một số thập phân, chúng ta có thể biểu diễn diện tích đó một cách chi tiết và chính xác hơn.

Ví dụ: Nếu đo diện tích hình vuông có ba cạnh, chúng ta có thể viết là 9,0.

Bảng chuyển đổi số đo diện tích sang số thập phân

viet cac so do dien tich duoi dang so thap phan 2 jpg

Bảng chuyển đổi số đo diện tích sang số thập phân

Dưới đây là một bảng chuyển đổi phổ biến để biến số đo diện tích sang số thập phân:

 • 1 m² = 10,000 cm²
 • 1 m² = 1,000,000 mm²
 • 1 m² = 0.0001 ha
 • 1 m² = 0.0002471 acre
 • 1 cm² = 0.0001 m²
 • 1 cm² = 100 mm²
 • 1 cm² = 0.00000001 ha
 • 1 cm² = 0.00000002471 acre
 • 1 mm² = 0.000001 m²
 • 1 mm² = 0.01 cm²
 • 1 mm² = 0.0000000001 ha
 • 1 mm² = 0.00000000002471 acre
 • 1 ha = 10,000 m²
 • 1 ha = 10,000,000 cm²
 • 1 ha = 10,000,000,000 mm²
 • 1 ha = 2.471 acres
 • 1 acre = 4,046.86 m²
 • 1 acre = 40,468.6 cm²
 • 1 acre = 40,468,564.2 mm²
 • 1 acre = 0.4047 ha

Bảng này cung cấp các hệ số chuyển đổi giữa các đơn vị diện tích phổ biến như mét vuông (m²), centimet vuông (cm²), millimet vuông (mm²), hecta (ha) và acre. Bạn có thể sử dụng bảng này để chuyển đổi giữa các đơn vị diện tích khác nhau và biểu diễn số đo diện tích dưới dạng số thập phân.

Các bước viết số đo diện tích sang số thập phân

Để viết số đo diện tích bằng số thập phân, các bạn có thể làm theo các bước sau:

Bước 1: Xác định diện tích cần đo

Điều này có thể được thực hiện bằng cách sử dụng công thức hình học tương ứng hoặc thông qua các phép đo trực tiếp.

Bước 2: Xác định số cần đo

Ví dụ: Mét vuông (m2), centimet vuông (cm2), mét vuông (ft2),...

Bước 3: Biểu thị diện tích dưới dạng số thập phân

Để làm điều này, bạn phải viết một số nguyên đại diện cho trường thực tế và sử dụng dấu thập phân để biểu thị dấu thập phân của trường.

Bước 4: Làm tròn số thập phân nếu cần

Bạn có thể lựa chọn làm tròn số chữ số đến một số chữ số nhất định, tùy theo mức độ chi tiết và đơn vị đo mong muốn.

Ví dụ: Nếu diện tích hình vuông là 25 mét vuông, bạn có thể viết nó dưới dạng số thập phân, tùy thuộc vào cách bạn muốn thể hiện giá trị đo được, ví dụ 25,0 m2 hoặc 25,00 m2.

Các phép toán với số đo diện tích biểu diễn dưới dạng số thập phân

Khi đơn vị diện tích được biểu diễn dưới dạng số thập phân, chúng ta có thể thực hiện các phép tính số học cơ bản như cộng, trừ, nhân và chia. Các phép toán thường dùng như sau:

Cộng và trừ

Để cộng hoặc trừ hai giá trị đo được dưới dạng số, chúng ta cần cộng hoặc trừ phần nguyên và số thập phân của chúng. Đảm bảo cả hai tham số đều được hiển thị trong cùng một trường trước khi thực hiện tính toán.

Ví dụ 1: Giả sử bạn có một miếng đất có diện tích là 3.5 m² và bạn muốn thêm vào một miếng đất khác có diện tích là 2.75 m². Để tính tổng diện tích của hai miếng đất này, bạn có thể cộng hai số đo diện tích lại với nhau: 3.5 m² + 2.75 m² = 6.25 m².

Ví dụ 2: Giả sử bạn có một khu vực có diện tích là 8.25 ha và bạn muốn giảm đi một phần của nó có diện tích là 1.5 ha. Để tính diện tích còn lại sau khi giảm đi, bạn có thể trừ diện tích cần giảm đi từ diện tích ban đầu: 8.25 ha - 1.5 ha = 6.75 ha

Phép nhân

Để nhân một số thập phân với một số nguyên, ta nhân toàn bộ đơn vị với số nguyên rồi chuyển sang đơn vị thập phân. Để nhân hai số thập phân, ta nhân các số nguyên và cộng các số thập phân tương ứng.

Ví dụ: Giả sử bạn có một hình chữ nhật có chiều dài là 5.2 m và chiều rộng là 3.8 m và bạn muốn tính diện tích của nó. Bạn có thể nhân chiều dài và chiều rộng lại với nhau để tính diện tích: 5.2 m * 3.8 m = 19.76 m²

Phép chia

Để chia một số thập phân cho một số, ta chia toàn bộ phần đo được cho diện tích và giữ nguyên phần thập phân.

Ví dụ: Giả sử bạn có một miếng đất có diện tích là 15.6 ha và bạn muốn chia thành 4 phần bằng nhau. Để tính diện tích của mỗi phần, bạn có thể chia diện tích ban đầu cho số phần: 15.6 ha / 4 = 3.9 ha.

Những lưu ý khi viết số đo diện tích dưới dạng số thập phân

Khi viết số đo diện tích dưới dạng số thập phân, có một số điều quan trọng bạn cần lưu ý :

Đảm bảo các phép toán cùng đơn vị

Nếu bạn sử dụng mét vuông (m²), ha (ha), feet vuông (ft²) hoặc ha, hãy đảm bảo rằng tất cả các phép đo cùng đơn vị.

Làm tròn kết quả

Khi tính số đo diện tích đến chữ số thập phân, hãy cân nhắc làm tròn kết quả tùy thuộc vào độ chính xác mà bạn đang tính. Bạn có thể làm tròn đến số thập phân hoặc số nguyên gần nhất, tùy theo nhu cầu cụ thể của bạn.

Kiểm tra độ chính xác của dữ liệu

Đối với các phép đo được nhập vào trường thập phân, hãy kiểm tra xem dữ liệu đầu vào có chính xác và đúng kích cỡ hay không. Sai sót trong phép đo ban đầu có thể dẫn đến kết quả không chính xác. Sử dụng đúng đơn vị đo và tuân theo các quy tắc đo chính xác.

Chú ý đến đơn vị

Khi viết đơn vị có dấu thập phân luôn ghi rõ đơn vị để tránh nhầm lẫn. Điều này cho phép người đọc biết rằng kích thước hiển thị là một diện tích và giúp đảm bảo tính chính xác của các phép tính và so sánh.

Bài tập áp dụng

Bài tập 1: Diện tích của một hình chữ nhật là 15.75 m². Viết diện tích này dưới dạng số thập phân.

a) 15 m²

b) 15.7 m²

c) 15.75 m²

d) 15.7500 m²

Đáp án: c) 15.75 m²

Bài tập 2: Một miếng đất có diện tích 0.35 ha. Viết diện tích này dưới dạng số thập phân.

a) 0.35 ha

b) 3,500 m²

c) 35 ha

d) 350 m²

Đáp án: b) 3,500 m²

Bài tập 3: Diện tích của một hình tròn là 28.26 m². Viết diện tích này dưới dạng số thập phân.

a) 28.26 m²

b) 28.2600 m²

c) 282.6 m²

d) 2,826 cm²

Đáp án: a) 28.26 m²

Bài tập 4: Một căn nhà có diện tích 185.5 ft². Viết diện tích này dưới dạng số thập phân.

a) 185.5 ft²

b) 185 ft²

c) 1,855 ft²

d) 18,550 in²

Đáp án: a) 185.5 ft²

Bài tập 5: Diện tích của một hình tam giác là 12.75 cm². Viết diện tích này dưới dạng số thập phân.

a) 12.75 cm²

b) 12.7500 cm²

c) 1,275 mm²

d) 0.01275 m²

Đáp án: b) 12.7500 cm²

Bài tập 6: Một khu đất có diện tích 0.75 acre. Viết diện tích này dưới dạng số thập phân.

a) 0.75 acre

b) 75 acre

c) 7,500 ft²

d) 32,670 m²

Đáp án: a) 0.75 acre

Bài tập 7: Diện tích của một hình vuông là 64.00 m². Viết diện tích này dưới dạng số thập phân.

a) 64 m²

b) 64.00 m²

c) 640 cm²

d) 6,400 mm²

Đáp án: b) 64.00 m²

Bài tập 8: Một bể bơi có diện tích 425.6 m². Viết diện tích này dưới dạng số thập phân.

a) 425.6 m²

b) 4,256 dm²

c) 42,560 cm²

d) 425,600 mm²

Đáp án: a) 425.6 m²

Bài tập 9: Diện tích của một hình trái tim là 7.89 cm². Viết diện tích này dưới dạng số thập phân.

a) 7.89 cm²

b) 7.8900 cm²

c) 0.0789 m²

d) 789 mm²

Đáp án: b) 7.8900 cm²

Bài tập 10: Một miếng đất có diện tích 2.5 ha. Viết diện tích này dưới dạng số thập phân.

a) 2.5 ha

b) 25,000 m²

c) 250 ha

d) 0.025 km²

Đáp án: b) 25,000 m²

Tóm lại, viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân là một kỹ năng quan trọng trong việc đo và tính diện tích. Việc hiểu và sử dụng đúng số đo thập phân giúp tránh sai sót, đảm bảo tính chính xác của phép tính và so sánh.

Cùng chuyên mục:

Cách tính tỉ số phần trăm và tổng hợp các dạng bài tập

Cách tính tỉ số phần trăm và tổng hợp các dạng bài tập

Công thức tính tỉ số phần trăm chi tiết và dễ hiểu. Khái niệm, ý…

Phân số thập phân là gì? Ứng dụng và các dạng bài tập cụ thể

Phân số thập phân là gì? Ứng dụng và các dạng bài tập cụ thể

Làm thế nào để biểu diễn một phân số thập phân? Định nghĩa, ứng dụng…

Hecta là gì? Cách đổi đơn vị ha (Héc-ta) qua m2 chuẩn nhất

Hecta là gì? Cách đổi đơn vị ha (Héc-ta) qua m2 chuẩn nhất

Hec-ta là một đơn vị đo diện tích và được viết tắt là ha và…

Số thập phân là gì? Cách đọc và viết hệ thập phân

Số thập phân là gì? Cách đọc và viết hệ thập phân

Số thập phân là một loại số được biểu diễn bằng một chuỗi các chữ…

So sánh hai số thập phân, mẹo ghi nhớ và bài tập áp dụng

So sánh hai số thập phân, mẹo ghi nhớ và bài tập áp dụng

So sánh hai số thập phân là là xác định xem số nào lớn hơn,…

Hỗn số là gì? Cách chuyển đổi và các phép tính cơ bản

Hỗn số là gì? Cách chuyển đổi và các phép tính cơ bản

Như thế nào là hỗn số? Làm thế nào để biểu diễn một giá trị…

Diện tích hình tam giác toán 5, công thức và giải bài tập SGK hay nhất

Diện tích hình tam giác toán 5, công thức và giải bài tập SGK hay nhất

Nắm vững công thức tính diện tích hình tam giác toán 5 các em có…

So sánh hỗn số, phương pháp và quy tắc khi so sánh

So sánh hỗn số, phương pháp và quy tắc khi so sánh

Làm thế nào để so sánh hai hỗn số? Các phương pháp để so sánh…

MỚI CẬP NHẬT
Top