Bạn đang ở đây

đường thẳng song song với mặt phẳng

Tìm giao tuyến, thiết diện dựa vào đường thẳng song song với mặt phẳng

Ảnh của tanphu
tanphu gửi vào T3, 31/12/2019 - 8:21sa

Bài 1. Cho hình chóp \(S.ABCD\) có đáy \(ABCD\) là hình bình hành. Gọi \(O\) là giao điểm của \(AC\) và \(BD\). Cho \((\alpha)\) là mặt phẳng qua \(O\) và song song với \(SA\) và \(CD\). Xác định thiết diện của hình chóp khi cắt bởi mặt phẳng \((\alpha)\).

Định lý về đường thẳng và mặt phẳng song song

Ảnh của tanphu
tanphu gửi vào T3, 14/06/2016 - 12:20sa

Định lý. Cho mặt phẳng \((\alpha)\) song song với đường thẳng \(a\). Nếu mặt phẳng \((\beta)\) chứa đường thẳng \(a\) và \((\beta)\) cắt \((\alpha)\) theo giao tuyến \(b\) thì \(b\) song song với \(a\). \[\left.\begin{array}{c} a\parallel (\alpha) \\ (\beta) \supset a \\ (\alpha) \cap (\beta)=b \end{array}\right\} \Rightarrow a\parallel b\]

Định nghĩa đường thẳng và mặt phẳng song song

Ảnh của tanphu
tanphu gửi vào T2, 13/06/2016 - 11:37ch

Trong không gian, xét vị trí tương đối của đường thẳng \(d\) và mặt phẳng \((\alpha),\) ta có 3 trường hợp sau:

Đăng kí nhận RSS - đường thẳng song song với mặt phẳng