Thầy Phú ⚡️ Giải bài tập toán online

Thayphu.net là trang web giải bài tập toán các cấp, các em học sinh sẽ được học những kiến thức toán từ căn bản đến nâng cao, các bước giải bài tập toán, lý thuyết toán ...

Các hệ thức lượng trong tam giác

Các hệ thức lượng trong tam giác

Cấp số nhân

Cấp số nhân

Vectơ trong không gian

Vectơ trong không gian

Phép vị tự

Phép vị tự

Liên hệ giữa hệ số góc và vectơ chỉ phương của đường thẳng

Liên hệ giữa hệ số góc và vectơ chỉ phương của đường thẳng

Phương trình đường thẳng

Phương trình đường thẳng

Tính đạo hàm bằng định nghĩa

Tính đạo hàm bằng định nghĩa

Giới hạn của dãy số

Giới hạn của dãy số

Định lý giới hạn kẹp

Định lý giới hạn kẹp

Tổng của cấp số nhân lùi vô hạn

Tổng của cấp số nhân lùi vô hạn

Bài: Hai đường thẳng vuông góc

Bài: Hai đường thẳng vuông góc

Bất đẳng thức giữa trung bình cộng và trung bình nhân (AM - GM)

Bất đẳng thức giữa trung bình cộng và trung bình nhân (AM - GM)

Hàm số liên tục

Hàm số liên tục

Phương pháp xác định vị trí tương đối của hai đường thẳng chi tiết

Phương pháp xác định vị trí tương đối của hai đường thẳng chi tiết

HS hỏi bài: Giới hạn của dãy số

HS hỏi bài: Giới hạn của dãy số

Hàm số liên tục trên một khoảng

Hàm số liên tục trên một khoảng

Phương pháp đặt ẩn phụ

Phương pháp đặt ẩn phụ

Một số bài tập phương trình đường thẳng

Một số bài tập phương trình đường thẳng

Đạo hàm của hàm số trên một khoảng

Đạo hàm của hàm số trên một khoảng

Giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số

Giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số

Tìm toạ độ của một điểm thoả mãn một điều kiện cho trước

Tìm toạ độ của một điểm thoả mãn một điều kiện cho trước

Mệnh đề kéo theo, mệnh đề tương đương

Mệnh đề kéo theo, mệnh đề tương đương

Xác suất trúng Vietlott là bao nhiêu?

Xác suất trúng Vietlott là bao nhiêu?

Trọng tâm của tam giác

Trọng tâm của tam giác

Quy tắc trừ

Quy tắc trừ

Phương pháp đưa về cùng cơ số

Phương pháp đưa về cùng cơ số

Phương trình mũ và logarit

Phương trình mũ và logarit

Bất phương trình mũ đưa về cùng cơ số

Bất phương trình mũ đưa về cùng cơ số

Phương pháp đưa về cùng cơ số giải phương trình logarit

Phương pháp đưa về cùng cơ số giải phương trình logarit

Bất phương trình logarit

Bất phương trình logarit

Giải bất phương trình mũ

Giải bất phương trình mũ

Bất phương trình mũ và logarit

Bất phương trình mũ và logarit

Dùng tích vô hướng chứng minh vuông góc

Dùng tích vô hướng chứng minh vuông góc

Dùng bất đẳng thức AM - GM tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số

Dùng bất đẳng thức AM - GM tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số

Chứng minh bất đẳng thức bằng phương pháp biến đổi tương đương

Chứng minh bất đẳng thức bằng phương pháp biến đổi tương đương

Tìm giao tuyến, thiết diện dựa vào đường thẳng song song với mặt phẳng

Tìm giao tuyến, thiết diện dựa vào đường thẳng song song với mặt phẳng

Tìm giao tuyến, thiết diện dựa vào hai mặt phẳng song song

Tìm giao tuyến, thiết diện dựa vào hai mặt phẳng song song

Định lý về dấu của tam thức bậc hai

Định lý về dấu của tam thức bậc hai

Bất phương trình bậc hai chứa tham số

Bất phương trình bậc hai chứa tham số

Tìm m để bất phương trình bậc hai có nghiệm

Tìm m để bất phương trình bậc hai có nghiệm

Một số bài tập nguyên hàm

Một số bài tập nguyên hàm

Phương trình tích - lớp 8

Phương trình tích - lớp 8

Bài tập phương trình có ẩn ở mẫu lớp 8

Bài tập phương trình có ẩn ở mẫu lớp 8

Viết phương trình đường thẳng đi qua điểm vuông góc với đường thứ nhất và cắt đường thứ hai

Viết phương trình đường thẳng đi qua điểm vuông góc với đường thứ nhất và cắt đường thứ hai

So sánh nghiệm của phương trình bậc hai với số bất kì

So sánh nghiệm của phương trình bậc hai với số bất kì

Phương trình đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của đồ thị hàm số bậc ba

Phương trình đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của đồ thị hàm số bậc ba

Tỉ số thể tích

Tỉ số thể tích

MỚI CẬP NHẬT
Top