Tính giới hạn của hàm số khi x dần tới dương vô cùng hoặc âm vô cùng

Bài viết này hướng dẫn các em nhẩm nhanh kết quả giới hạn của hàm số khi x dần tới dương vô cùng hoặc âm vô cùng để sử dụng vào các bài toán chương Khảo sát hàm số ở giải tích lớp 12.

Việc tính giới hạn của hàm số khi x dần tới dương vô cùng hoặc âm vô cùng rất cần thiết khi các em lập bảng biến thiên của hàm số, tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhất của hàm số. Đây là kĩ năng rất quan trọng khi giải các bài toán thuộc chương 1 giải tích lớp 12, đó là chương khảo sát hàm số.

Giới hạn của hàm đa thức chia đa thức

Xét hàm số \(f(x)=\dfrac{g(x)}{h(x)}=\dfrac{px^n+p_1x^{n-1}+\cdots}{qx^m+q_1x^{m-1}+\cdots}\),

trong đó \(g(x)\) và \(h(x)\) là các đa thức. Ta quan tâm đến bậc của đa thức tử và bậc của đa thức mẫu. Gọi \(n\) là bậc của \(g(x)\) và gọi \(p\) là hệ số của \(x^n\) trong \(g(x).\) Gọi \(m\) là bậc của \(h(x)\) và gọi \(q\) là hệ số của \(x^m\) trong \(h(x).\) Ta có các trường hợp sau đây:

 • Nếu \(n = m\) thì \(\lim\limits_{x\to \pm \infty} f(x) = \dfrac{p}{q}\).
 • Nếu \(n < m\) thì \(\lim\limits_{x\to \pm \infty} f(x) = 0.\)
 • Nếu \(n>m\) thì \(\lim\limits_{x\to \pm \infty} f(x) = \pm \infty.\) Kết quả là dương vô cùng hay âm vô cùng tuỳ thuộc vào dấu của phép chia \(\dfrac{p}{q}\) nhân với dấu của \(x\).

Trong trường hợp thứ nhất và thứ hai ở trên, kết quả không phụ thuộc vào \(\x \to -\infty\) hay \(x \to +\infty.\)

Ví dụ tính nhanh giới hạm của hàm đa thức chia đa thức

 1. \(\lim\limits_{x\to +\infty} \dfrac{-3x^2+4x-2}{2x^2+x+1}=-\dfrac{3}{2}\)
 2. \(\lim\limits_{x\to -\infty} \dfrac{2x-1}{x-3}=2\)
 3. \(\lim\limits_{x\to +\infty} \dfrac{x^2-2x+1}{-2x+1}=-\infty\)
 4. \(\lim\limits_{x\to -\infty} \dfrac{x^2-2x+1}{-2x+1}=+\infty\)
 5. \(\lim\limits_{x\to -\infty} \dfrac{2x}{x^2+1}=0\)
 6. \(\lim\limits_{x\to -\infty} \dfrac{2x+3}{x^2-x+1}=0\)
 7. \(\lim\limits_{x\to -\infty} \dfrac{3x^2+1}{x}=-\infty\)
 8. \(\lim\limits_{x\to -\infty} \dfrac{3}{2x+5}=0\)

Ta biến đổi từng bước theo cách tính tự luận ở lớp 11 vài câu, chẳng hạn:

 • \(\lim\limits_{x\to +\infty} \dfrac{-3x^2+4x-2}{2x^2+x+1} = \lim\limits_{x\to +\infty} \dfrac{ -3+\dfrac{4}{x} - \dfrac{2}{x^2}}{2+\dfrac{1}{x} + \dfrac{1}{x^2}}=-\dfrac{3}{2}.\)
 • \(\lim\limits_{x\to +\infty} \dfrac{x^2-2x+1}{-2x+1}= \lim\limits_{x\to +\infty} \dfrac{x^2 \left( 1- \dfrac{2}{x} + \dfrac{1}{x^2} \right)}{x\left( -2 + \dfrac{1}{x} \right)} = \lim\limits_{x\to +\infty} (x).\dfrac{1- \dfrac{2}{x} + \dfrac{1}{x^2}}{-2 + \dfrac{1}{x}} = -\infty\)
  (vì \( \lim\limits_{x\to +\infty} (x) = +\infty \) và \(\lim\limits_{x\to +\infty} \dfrac{1- \dfrac{2}{x} + \dfrac{1}{x^2}}{-2 + \dfrac{1}{x}} = -\dfrac{1}{2}\) )
 • \(\lim\limits_{x\to -\infty} \dfrac{2x+3}{x^2-x+1} = \lim\limits_{x\to -\infty} \dfrac{\dfrac{2}{x} + \dfrac{3}{x^2}}{1 - \dfrac{1}{x} + \dfrac{1}{x^2}} = 0\)

Một số bài tập tính giới hạn của hàm số khi x dần tới vô cùng

Tính các giới hạn sau:

 1. \(\lim\limits_{x\to +\infty} \dfrac{x^2+3x}{x+1}\)
 2. \(\lim\limits_{x\to -\infty} \dfrac{1}{x}\)
 3. \(\lim\limits_{x\to +\infty} \dfrac{x^2+x+1}{x^2-x+1}\)
 4. \(\lim\limits_{x\to -\infty} \dfrac{4x+2}{2x-1}\)
 5. \(\lim\limits_{x\to +\infty} \dfrac{ 1-x}{2x}\)
 6. \(\lim\limits_{x\to +\infty} \dfrac{ (-2x+1)^3}{(x+2)(3x-1)^2}\)
 7. \(\lim\limits_{x\to -\infty} \dfrac{(1-x)^4}{\left(x^2 + 1\right)^2}\)

ĐÁP SỐ:

 1. \(\lim\limits_{x\to +\infty} \dfrac{x^2+3x}{x+1} = +\infty\)
 2. \(\lim\limits_{x\to -\infty} \dfrac{1}{x} = 0\)
 3. \(\lim\limits_{x\to +\infty} \dfrac{x^2+x+1}{x^2-x+1} = 1\)
 4. \(\lim\limits_{x\to -\infty} \dfrac{4x+2}{2x-1} = \dfrac{4}{2} = 2\)
 5. \(\lim\limits_{x\to +\infty} \dfrac{ 1-x}{2x} = -\dfrac{1}{2}\)
 6. \(\lim\limits_{x\to +\infty} \dfrac{ (-2x+1)^3}{(x+2)(3x-1)^2} = -\dfrac{8}{9}\)
 7. \(\lim\limits_{x\to -\infty} \dfrac{(1-x)^4}{\left(x^2 + 1\right)^2} = 1\)

Cùng chuyên mục:

Cách chứng minh đường thẳng là tiếp tuyến của đường tròn

Cách chứng minh đường thẳng là tiếp tuyến của đường tròn

Bài viết này nêu 3 cách chứng minh một đường thẳng là tiếp tuyến của…

Cách tìm tiệm cận ngang của đồ thị hàm số và bài tập áp dụng

Cách tìm tiệm cận ngang của đồ thị hàm số và bài tập áp dụng

Thế nào là Tiệm cận ngang? Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số là…

Hiểu kiến thức về hình lăng trụ tam giác đều trong 5 phút

Hiểu kiến thức về hình lăng trụ tam giác đều trong 5 phút

Tìm hiểu về định nghĩa, tính chất và các công thức cần phải nhớ về…

Cách tìm tập xác định của Hàm số mũ, Lũy thừa, Logarit đơn giản

Cách tìm tập xác định của Hàm số mũ, Lũy thừa, Logarit đơn giản

Tìm hiểu kiến thức tìm tập xác định của Hàm số mũ, Lũy thừa, Logarit…

Hiểu kiến thức về hình lăng trụ tứ giác đều trong 5 phút

Hiểu kiến thức về hình lăng trụ tứ giác đều trong 5 phút

Tìm hiểu về định nghĩa, tính chất và các công thức cần phải nhớ về…

Kiến thức phương trình mặt cầu kèm bài tập áp dụng có đáp án

Kiến thức phương trình mặt cầu kèm bài tập áp dụng có đáp án

Tìm hiểu về kiến thức phương trình mặt cầu kèm theo một số dạng bài…

khối đa diện là gì? Nắm vững các loại khối đa diện trong 5 phút

khối đa diện là gì? Nắm vững các loại khối đa diện trong 5 phút

Tìm hiểu chi tiết kiến thức về khối đa diện. Giải thích định nghĩa, các…

Lý thuyết công thức số phức và bài tập áp dụng cơ bản

Lý thuyết công thức số phức và bài tập áp dụng cơ bản

Học nhanh lý thuyế và công thức số phức sẽ giúp giải toán dễ dàng…

MỚI CẬP NHẬT
Top