Nhận biết dấu hiệu chia hết cho 5 và ví dụ minh họa

Dấu hiệu chia hết cho 5 dùng để xác định xem một số nguyên có chia hết cho 5 hay không, nhận biết Dấu hiệu chia hết cho 5 là các chữ số tận cùng là 0 hoặc 5.

dau hieu chia het cho 5 1 jpg

Dấu hiệu chia hết cho 5 ví dụ minh hoạ

Trong toán học,ký hiệu chia hết là một khái niệm quan trọng và được sử dụng rộng rãi để xác định mức chia hết của một số nguyên cho một số khác.Trong bài viết này của thayphu sẽ tìm hiểu về dấu hiệu chia hết cho 5.Chúng ta sẽ xem xét các quy tắc và kỹ thuật để xác định xem một số có chia hết cho 5 hay không bằng cách sử dụng các ký hiệu đặc biệt.

Nếu hiểu được dấu hiệu chia hết cho 5 thì chúng ta có thể áp dụng kiến thức này vào giải các bài toán và ứng dụng thực tế.

Định nghĩa về dấu hiệu chia hết cho 5

dau hieu chia het cho 5 2 jpg

Định nghĩa về số chia hết cho 5

Dấu hiệu chia hết cho 5 là một khái niệm toán học dùng để xác định tính chia hết của một số nguyên đối với số 5. Khi một số nguyên không có số dư chia cho 5, ta nói số đó chia hết cho 5. Điều này có thể được biểu thị bằng ký hiệu a ≡ 0 (mod 5), trong đó a là số có khả năng chia hết cần kiểm tra. Cụ thể, nếu a là số nguyên và a chia hết cho 5 thì a có thể viết là

5k, trong đó k là số nguyên.

Số chia hết cho 5 là một khái niệm quan trọng trong các lĩnh vực như đại số, số học,lý thuyết số và có nhiều ứng dụng trong việc giải các bài toán, phân tích thuật toán.

Dấu hiệu nhận biết số chia hết cho 5

dau hieu chia het cho 5 3 jpg

Dấu hiệu số chia hết cho 5

Có một số cách để biết một số có chia hết cho 5 hay không. Dưới đây là một số cách phổ biến:

Ký hiệu chữ số cuối

Kiểm tra chữ số cuối cùng của số. Nếu chữ số cuối cùng là 0 hoặc 5 thì số đó chia hết cho 5. Ví dụ: 10, 25, 40, 55,...

Kỹ thuật xếp chữ số

Lấy số gốc xét chữ số cuối cùng. Nếu chữ số cuối cùng là 0 hoặc 5 thì số đó chia hết cho 5.Sau đó nhả chữ số cuối cùng và lặp lại quá trình cho các chữ số còn lại từ phải sang trái cho đến khi không còn chữ số nào nữa. Nếu kết quả cuối cùng là 0 thì số ban đầu chia hết cho 5. Ví dụ: 12345 → 1234 → 123 → 12 → 1 (không chia hết cho 5).

Kỹ thuật tính tổng các chữ số

Lấy số ban đầu tính tổng các chữ số của nó.Nếu tổng các chữ số chia hết cho 5 thì số đó chia hết cho 5. Ví dụ: 12345 → 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15 (chia hết cho 5).

Những lưu ý khi nhận biết dấu hiệu chia hết cho 5

Dưới đây là một số mẹo bạn cần lưu ý khi nhận biết số chia hết cho 5:

 • Ký hiệu chia hết cho 5 chỉ áp dụng cho số nguyên.Số thập phân hoặc số thực không thể chia hết cho 5.
 • Khi sử dụng quy tắc chữ số cuối cùng, hãy nhớ tính đến chữ số cuối cùng và không nhầm lẫn nó với các chữ số khác.Ví dụ: số 35 chia hết cho 5 vì chữ số cuối cùng là 5 chứ không phải 3.
 • Trong quy tắc xếp chữ số, nếu kết quả cuối cùng là 0 thì số ban đầu chia hết cho 5. Nếu kết quả cuối cùng khác 0 thì số ban đầu không chia hết cho 5.
 • Khi thêm các chữ số, hãy đảm bảo bạn đã thêm chính xác tất cả các chữ số của số đó.Những sai sót trong quá trình tính toán có thể dẫn đến kết quả không chính xác.
 • Sử dụng các quy tắc đại số, xác định số nguyên k sao cho số ban đầu có thể biểu thị là 5k. Nếu không tìm thấy số nguyên k phù hợp thì số ban đầu không chia hết cho 5.
 • Một số chia hết cho 5 thì số đó cũng chia hết cho tất cả các bội của 5. Ví dụ: 15 chia hết cho 5 và cũng chia hết cho 10, 20, 25,....

Bài tập áp dụng

Bài 1: Trong các số 65, 72, 10, 99, 48, 50. Hãy tìm:

a) Các số chia hết cho 5.

b) Các số không chia hết cho 5.

 • Đáp án:

a) Các số chia hết cho 5: 65, 10, 50.

b) Các số không chia hết cho 5: 72, 99, 48.

Bài 2: Tìm các số chia hết cho 5 trong khoảng từ 54 đến 96.

 • Đáp án:

Các số chia hết cho 5 trong khoảng từ 54 đến 96 là: 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95.

Bài 3: Từ 3 chữ số 5, 1, 0, hãy lập tất cả các số có hai chữ số mà chia hết cho 5.

 • Đáp án:

Các số có hai chữ số mà chia hết cho 5 được lập từ 3 chữ số 5, 1, 0 là: 10, 50, 15, 55.

Bài 4: Số có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 thì chia hết cho 5. Đúng hay sai?

A. Đúng

B. Sai

 • Đáp án:

Các số có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 thì chia hết cho 5.Vậy khẳng định đã cho là đúng.

Bài 5: Các số không chia hết cho 5 có chữ số tận cùng là:

A. 1; 2; 3; 4

B. 6; 7

C. 8 ;9

D. Tất cả các đáp án đều đúng

 • Đáp án:

Các số không có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 thì không chia hết cho 5.Do đó các số không chia hết cho 5 có chữ số tận cùng là 1;2;3;4;6;7;8;9.

Vậy tất cả các đáp án A, B, C đều đúng

Bài 6: Trong các số sau, số nào chia hết cho 5?

A. 241

B. 345

C. 987

D. 1999

 • Đáp án:

Số 241 có chữ số tận cùng là 1 nên 241 không chia hết cho 5.

Số 345 có chữ số tận cùng là 5 nên 345 chia hết cho 5.

Số 987 có chữ số tận cùng là 7 nên 987 không chia hết cho 5.

Số 1999 có chữ số tận cùng là 99 nên 1999 không chia hết cho 5.

Vậy trong các số đã cho, số chia hết cho 5 là 345.

Chúng tôi hy vọng rằng những thông tin về dấu hiệu chia hết cho 5 đã giúp bạn hiểu rõ hơn về cách xác định một số có chia hết cho 5 hay không. Có thể áp dụng các quy tắc và phương pháp đơn giản như kiểm tra chữ số cuối cùng, cộng các chữ số và quy tắc sắp xếp chữ số để xác định nhanh tính chia hết của một số cho 5.

Cùng chuyên mục:

Tập hợp con là gì? ký hiệu, tính chất và bài tập về tập hợp con

Tập hợp con là gì? ký hiệu, tính chất và bài tập về tập hợp con

Tập hợp con là dạng tập hợp các phân tử này đều thuộc tập hợp…

Số chính phương là gì? Cách tính số chính phương và bài tập

Số chính phương là gì? Cách tính số chính phương và bài tập

Một số chính phương hoàn hảo về cơ bản là chính phương của một số…

Ước chung lớn nhất là gì? Cách tìm ước chung lớn nhất và bài tập

Ước chung lớn nhất là gì? Cách tìm ước chung lớn nhất và bài tập

Ước chung lớn nhất là số lớn nhất chia đều cho tất cả các số…

Ước chung nhỏ nhất là gì? Cách tìm UCNN và bài tập áp dụng

Ước chung nhỏ nhất là gì? Cách tìm UCNN và bài tập áp dụng

Ước chung nhỏ nhất là đại diện cho giá trị nhỏ nhất mà có thể…

Cách đọc và viết số tự nhiên chuẩn nhất

Cách đọc và viết số tự nhiên chuẩn nhất

Cách đọc và viết số tự nhiên là một kỹ năng cơ bản trong việc…

Dấu hiệu chia hết cho 8, định nghĩa và bài tập áp dụng

Dấu hiệu chia hết cho 8, định nghĩa và bài tập áp dụng

Dấu hiệu chia hết cho 8 là một quy tắc toán học được sử dụng…

Dấu hiệu chia hết cho 3, cách tìm và ví dụ minh họa

Dấu hiệu chia hết cho 3, cách tìm và ví dụ minh họa

Dấu hiệu chia hết cho 3 là một quy tắc được áp dụng trong toán…

Dấu hiệu chia hết cho 4 là gì? Cách nhận biết dễ dàng

Dấu hiệu chia hết cho 4 là gì? Cách nhận biết dễ dàng

Dấu hiệu chia hết cho 4 là một khái niệm quan trọng trong toán học,…

MỚI CẬP NHẬT
Top