Tập hợp số nguyên là gì? Tính chất, phân loại và bài tập

Tập hợp số nguyên là một khái niệm cơ bản trong toán học, đại diện cho tất cả các số nguyên dương và âm cùng với số không 0. Định nghĩa, tính chất, cách tìm số nguyên.

Trong lĩnh vực toán học, tập hợp số nguyên đóng vai trò rất quan trọng. Từ việc giải bài toán dễ đến giải các phương trình phức tạp, tập hợp này mang lại cho chúng ta nền tảng vững chắc để nghiên cứu và áp dụng các khái niệm toán học. Với tính đa dạng và vô tận của nó, tập hợp số nguyên mang lại kiến thức sâu rộng và ứng dụng rộng rãi.

Trong bài viết này, thayphu sẽ khám phá các tính chất, phép tính cơ bản và ứng dụng thực tế của tập hợp số nguyên.

Định nghĩa về tập hợp số nguyên trong toán học

tap hop so nguyen 2 jpg

Định nghĩa về số nguyên trong toán học

Trong toán học, số nguyên là một loại số không có số thập phân nó được sử dụng để đếm hoặc đo một đối tượng nào đó . Số nguyên bao gồm số dương (1, 2, 3, ...) và số âm (-1, -2, -3, ...) cùng với số không (0).

Trong toán học, các số nguyên thường được ký hiệu bằng ký hiệu “” hoặc “Z”. Tập hợp các số nguyên là không giới hạn và bao gồm số âm, số dương và số 0.

Số nguyên có các tính chất đặc biệt, bao gồm tính đóng,tính đối xứng và tính chia hết. Các phép toán cơ bản với số nguyên bao gồm cộng, trừ, nhân và chia (trừ chia cho 0).

Số nguyên được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực toán học và các ngành khoa học tự nhiên khác nhau. Chúng được sử dụng trong các lĩnh vực như đại số, lý thuyết số, hình học và xác suất thống kê.

Tính chất của tập hợp số nguyên

Số nguyên có một số tính chất quan trọng và đáng chú ý trong toán học. Dưới đây là một số tính chất cơ bản của số nguyên:

Tính chất đóng

Tổng và tích của hai số nguyên khác nhau luôn là số nguyên. Nghĩa là, nếu a và b là hai số nguyên bất kỳ thì a + b và a * b cũng là số nguyên.

Tính chất dãy số

Với mỗi số nguyên a tồn tại một số nguyên duy nhất a + 1, gọi là số nguyên kế tiếp của a. Tương tự, với mỗi số nguyên a, tồn tại một số nguyên duy nhất a - 1, được gọi là số nguyên liền trước của a.

Tính chất đối xứng

Với mọi số nguyên a, số nguyên đối xứng của a là -a. Nghĩa là, nếu thay số nguyên a bằng -a, chúng ta sẽ có một số nguyên đối xứng.

Tính chất chia hết

Số nguyên a được gọi là chia hết cho số nguyên b nếu nó chia hết cho b mà không có số dư. Vì vậy, chúng ta nói rằng a chia hết cho b và gọi nó là a b. Ví dụ: 6 chia hết cho 2 vì 6 = 2 * 3.

Tính chất so sánh

Các số nguyên có thể được so sánh với nhau bằng các phép so sánh như lớn hơn (>), nhỏ hơn (<), lớn hơn hoặc bằng ( ≥), nhỏ hơn hoặc bằng (≤). Sự so sánh này dựa trên thứ tự tự nhiên của các số nguyên.

Tính chất vô hạn

Tập hợp các số nguyên là tập hợp vô hạn, không có giới hạn trên hoặc giới hạn dưới.Có thể tiếp tục tăng hoặc giảm số nguyên theo ý muốn mà không gặp giới hạn.

Phân loại số nguyên trong toán học

tap hop so nguyen 3 jpg

Phân loại số nguyên trong toán học

Số nguyên có thể được phân loại theo nhiều tiêu chí khác nhau. Dưới đây là một số cách phân loại phổ biến:

  • Số nguyên dương: Đây là những số nguyên lớn hơn 0, ví dụ 1, 2, 3, 4, ...
  • Số nguyên âm: Là những số nguyên nhỏ hơn 0, ví dụ -1, -2, -3, -4, ...
  • Số nguyên 0: Số 0 được coi là số nguyên 0 và nằm ở giữa dãy số nguyên và không thuộc số nguyên dương hoặc số nguyên âm.
  • Số nguyên chẵn: Là những số nguyên chia hết cho 2 mà không có phần dư, ví dụ -4, -2, 0, 2, 4,...
  • Số nguyên lẻ: Là những số nguyên không chia hết cho 2, ví dụ -3, -1, 1, 3,...
  • Số nguyên tố: Là những số nguyên lớn hơn 1 và chỉ có hai ước dương là 1 và chính nó, ví dụ 2, 3, 5, 7, 11, ...
  • Số nguyên tổng hợp: Đây là những số nguyên lớn hơn 1 có nhiều hơn hai ước số dương. Ví dụ 4, 6, 8, 9, 10,...

Bài tập áp dụng

tap hop so nguyen 4 jpg

Bài tập áp dụng

Câu 1: Điểm -1 cách điểm 4 bao nhiêu đơn vị?

A:3

B:5

C:6

D:4

Đáp án : B

Câu 2:Có bao nhiêu số nguyên âm nằm giữa -4 và 4?

A:2 số

B:3 số

C:4 số

D:5 số

Đáp án: B

Câu 3: Cho số nguyên x, biết điểm x cách điểm 0 là 6 đơn vị, Có bao nhiêu số nguyên thỏa mãn điều kiện trên?

A:2

B:3

C:4

D:5

Đáp án :A

Câu 4: Điểm cách điểm (-3) ba đơn vị theo chiều âm là:

A:2

B:1

C:-6

D:5

Đáp án:C

Câu 5: Biết thế vận hội đầu tiên diễn ra năm 776 trước công nguyên. Số nguyên âm biểu thị năm sự kiện đó là:

A:-765

B:766

C:-776

D:775

Đáp án :B

Trong bài viết này, chúng ta đã khám phá và tìm hiểu về tập hợp số nguyên, một khái niệm cơ bản và quan trọng trong toán học.Tập hợp này bao gồm các số dương, số âm và số 0 và có các thuộc tính đặc biệt và đa dạng. Tập hợp số nguyên đóng vai trò quan trọng không chỉ trong toán học mà còn trong nhiều lĩnh vực khác nhau như vật lý, kinh tế, khoa học máy tính và nhiều lĩnh vực khác. Hiểu và áp dụng các tính chất, quy luật của số nguyên giúp chúng ta giải quyết các vấn đề phức tạp và hiểu biết sâu sắc hơn về thế giới xung quanh. Chúng tôi hy vọng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về tập hợp số nguyên và áp dụng kiến thức này vào các vấn đề toán học và thực tế.

Cùng chuyên mục:

Dấu hiệu chia hết cho 15: định nghĩa, tính chất và ví dụ

Dấu hiệu chia hết cho 15: định nghĩa, tính chất và ví dụ

Dấu hiệu chia hết cho 15 là kết quả của một phép chia số đó…

Dấu hiệu chia hết cho 16, định nghĩa và bài tập vận dụng

Dấu hiệu chia hết cho 16, định nghĩa và bài tập vận dụng

Dấu hiệu chia hết cho 16 là khi một số nguyên n chia hết cho…

Dấu hiệu chia hết cho 17, cách nhận biết và bài tập áp dụng

Dấu hiệu chia hết cho 17, cách nhận biết và bài tập áp dụng

Dấu hiệu chia hết cho 17 là một số nguyên dương n chia hết cho…

Dấu hiệu chia hết cho 18, định nghĩa và bài tập áp dụng

Dấu hiệu chia hết cho 18, định nghĩa và bài tập áp dụng

Dấu hiệu chia hết cho 18 có nghĩa là số đó được chia hết cho…

Dấu hiệu chia hết cho 19, cách nhận biết và bài tập

Dấu hiệu chia hết cho 19, cách nhận biết và bài tập

Dấu hiệu chia hết cho 19 là khi chia một số cho 19, nếu kết…

Dấu hiệu chia hết cho 21, cách nhận biết và bài tập áp dụng

Dấu hiệu chia hết cho 21, cách nhận biết và bài tập áp dụng

Dấu hiệu chia hết cho 21 nếu một số N được cho là chia hết…

Dấu hiệu chia hết cho 22, định nghĩa và bài tập áp dụng

Dấu hiệu chia hết cho 22, định nghĩa và bài tập áp dụng

Dấu hiệu chia hết cho 22 nghĩa là một số nguyên chia hết cho 22…

Dấu hiệu chia hết cho 23, định nghĩa và bài tập áp dụng

Dấu hiệu chia hết cho 23, định nghĩa và bài tập áp dụng

Dấu hiệu chia hết cho số 23 được hiểu là một số nguyên dương N…

MỚI CẬP NHẬT
Top