Số tự nhiên là gì? Tính chất và Ví dụ minh họa

Số tự nhiên là gì? Trong toán học số tự nhiên là một khái niệm cơ bản trong toán học, đại diện cho các số không âm không thập phân.Định nghĩa, tính chất, bài tập áp dụng.

Trong thế giới toán học, số tự nhiên là một khái niệm vô cùng quan trọng và phổ biến. Từ việc đếm các vật thể xung quanh chúng ta đến nghiên cứu các cấu trúc toán học phức tạp, các số tự nhiên là nền tảng của nhiều khía cạnh của cuộc sống và sự nghiệp. Trong bài viết này, thayphu sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về số tự nhiên là gì và những tính chất quan trọng của chúng.

Định nghĩa về số tự nhiên trong toán học

so tu nhien la gi 2 jpg

Định nghĩa về số tự nhiên trong toán học

Trong toán học, số tự nhiên là khái niệm cơ bản của hệ thống số học. Các số tự nhiên biểu thị các số không âm, không thập phân và được dùng để đếm và sắp xếp các đối tượng.Tập hợp các số tự nhiên thường được ký hiệu là N và bao gồm các số không âm bắt đầu từ 0: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, v.v. Số 0 được coi là số tự nhiên đầu tiên và số tiếp theo số tự nhiên dương là 1, 2, 3, v.v... vô hạn. Số tự nhiên được sử dụng phổ biến trong các lĩnh vực toán học bao gồm đại số, hình học, lý thuyết số, giải tích và nhiều lĩnh vực khác.

Tính chất của số tự nhiên

Số tự nhiên có một số tính chất quan trọng, dưới đây là một số tính chất cơ bản của số tự nhiên:

 • Tính chất dãy: Mỗi số tự nhiên đều có một số tự nhiên duy nhất tiếp theo. Ví dụ: Số tự nhiên tiếp theo sau 3 là 4.
 • Tính chất sắp xếp: Các số tự nhiên có thể sắp xếp theo thứ tự tăng dần. Ví dụ: 0 < 1 < 2 < 3 < ... Phép cộng: Với phép cộng, các số tự nhiên có tính chất đóng, tức là ta cộng hai số tự nhiên sẽ tạo ra một số tự nhiên khác. Ví dụ: 2 + 3 = 5.
 • Phép nhân: Các số tự nhiên có tính chất đóng với phép nhân, tức là nhân hai số tự nhiên sẽ ra một số tự nhiên khác. Ví dụ: 2 x 3 = 6.
 • Tính chất chia hết: Số tự nhiên có tính chia hết là số tự nhiên có thể chia hết cho số tự nhiên khác mà không để lại số dư. Ví dụ: 6 chia hết cho 2.
 • Tính chất của số nguyên tố: Số tự nhiên có thể được chia làm hai loại: số nguyên tố và hợp số.Số nguyên tố là số tự nhiên lớn hơn 1 và chỉ có hai ước dương là 1 và chính nó. Hợp số là số tự nhiên lớn hơn 1 và có nhiều hơn hai ước số dương. Ví dụ: 2, 3, 5, 7 là số nguyên tố còn 4, 6, 8 là hợp số. Tính chất phân tích: Mọi số tự nhiên lớn hơn 1 đều có thể phân tích thành thừa số nguyên tố duy nhất hoặc tích của các thừa số nguyên tố duy nhất.Ví dụ: 12 = 2 x 2 x 3. Những tính chất này rất cơ bản và quan trọng cho việc nghiên cứu và ứng dụng số tự nhiên trong toán học.

Số tự nhiên được kí hiệu là N hay N*?

Các số tự nhiên thường được gọi là N, trong đó N là tập hợp các số tự nhiên không chứa số 0. Tuy nhiên, cũng có trường hợp N* được dùng để biểu thị tập hợp số tự nhiên chứa số 0.Khi sử dụng ký hiệu N*, dấu hoa thị (*) được thêm vào để cho biết rõ câu có chứa số 0.

Bài tập áp dụng về số tự nhiên là gì?

so tu nhien la gi 3 jpg

Bài tập áp dụng về số tự nhiên là gì?

 • Bài tập 1:

Hãy liệt kê 5 số tự nhiên liền trước số 10.

Đáp án: 9, 8, 7, 6, 5.

 • Bài tập 2:

Tính tổng của 25 số tự nhiên đầu tiên.

Đáp án: Tổng của 25 số tự nhiên đầu tiên là 325.

 • Bài tập 3:

Phân tích số 36 thành tích của các số nguyên tố.

Đáp án: 36 = 2 x 2 x 3 x 3.

 • Bài tập 4:

Hãy liệt kê 5 số tự nhiên đầu tiên là số nguyên tố.

Đáp án: 2, 3, 5, 7, 11.

 • Bài tập 5:

Tìm ước số chung lớn nhất của 24 và 36.

Đáp án: Ước số chung lớn nhất của 24 và 36 là 12.

 • Bài tập 6:

Liệt kê các số tự nhiên từ 1 đến 20 có ước số là 1 và chính nó.

Đáp án: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19.

 • Bài tập 7:

Tính tích của 15 số tự nhiên đầu tiên.

Đáp án: Tích của 15 số tự nhiên đầu tiên là 1,307,674,368,000.

 • Bài tập 8:

Tìm số nguyên dương nhỏ nhất chia hết cho tất cả các số tự nhiên từ 1 đến 10.

Đáp án: Số nguyên dương nhỏ nhất là 2520.

 • Bài tập 9:

Liệt kê 5 số tự nhiên lớn nhất nhỏ hơn 100 và chia hết cho 6.

Đáp án: 96, 90, 84, 78, 72.

 • Bài tập 10:

Tìm số tự nhiên lớn nhất có 6 ước số.

Đáp án: Số tự nhiên lớn nhất là 60.

Trên đây là một tóm tắt về số tự nhiên và những tính chất quan trọng của nó. Số tự nhiên là một khái niệm căn bản trong toán học, đại diện cho các số không âm không thập phân và được sử dụng để đếm và xếp thứ tự các đối tượng. Nó có những tính chất quan trọng như tính chất kế tiếp, tính chất xếp thứ tự, tính chất phép cộng và phép nhân, tính chất chia hết và tính chất số nguyên tố. Số tự nhiên đóng vai trò cơ bản trong nhiều lĩnh vực của toán học và có ứng dụng rộng rãi.

Hi vọng rằng những thông tin về số tự nhiên là gì đã giúp bạn hiểu rõ hơn về khái niệm cũng như các tính chất quan trọng của nó. Số tự nhiên là một chủ đề thú vị và quan trọng trong toán học, và nó cung cấp nền tảng cho nhiều khái niệm và ứng dụng phức tạp hơn.

Cùng chuyên mục:

Tập hợp con là gì? ký hiệu, tính chất và bài tập về tập hợp con

Tập hợp con là gì? ký hiệu, tính chất và bài tập về tập hợp con

Tập hợp con là dạng tập hợp các phân tử này đều thuộc tập hợp…

Số chính phương là gì? Cách tính số chính phương và bài tập

Số chính phương là gì? Cách tính số chính phương và bài tập

Một số chính phương hoàn hảo về cơ bản là chính phương của một số…

Ước chung lớn nhất là gì? Cách tìm ước chung lớn nhất và bài tập

Ước chung lớn nhất là gì? Cách tìm ước chung lớn nhất và bài tập

Ước chung lớn nhất là số lớn nhất chia đều cho tất cả các số…

Ước chung nhỏ nhất là gì? Cách tìm UCNN và bài tập áp dụng

Ước chung nhỏ nhất là gì? Cách tìm UCNN và bài tập áp dụng

Ước chung nhỏ nhất là đại diện cho giá trị nhỏ nhất mà có thể…

Cách đọc và viết số tự nhiên chuẩn nhất

Cách đọc và viết số tự nhiên chuẩn nhất

Cách đọc và viết số tự nhiên là một kỹ năng cơ bản trong việc…

Nhận biết dấu hiệu chia hết cho 5 và ví dụ minh họa

Nhận biết dấu hiệu chia hết cho 5 và ví dụ minh họa

Dấu hiệu chia hết cho 5 dùng để xác định xem một số nguyên có…

Dấu hiệu chia hết cho 8, định nghĩa và bài tập áp dụng

Dấu hiệu chia hết cho 8, định nghĩa và bài tập áp dụng

Dấu hiệu chia hết cho 8 là một quy tắc toán học được sử dụng…

Dấu hiệu chia hết cho 3, cách tìm và ví dụ minh họa

Dấu hiệu chia hết cho 3, cách tìm và ví dụ minh họa

Dấu hiệu chia hết cho 3 là một quy tắc được áp dụng trong toán…

MỚI CẬP NHẬT
Top