Quy tắc dấu ngoặc là gì? Ví dụ minh họa về quy tắc dấu ngoặc

Quy tắc dấu ngoặc trong toán học là một tập hợp các nguyên tắc và quy định để xác định thứ tự ưu tiên và phạm vi ảnh hưởng của các phép tính trong biểu thức

Ví dụ minh họa về quy tắc Trong toán học ,ngoài việc hiểu các khái niệm phép tính, chúng ta cần phải nắm vững các quy tắc, nguyên tắc trong việc biểu diễn thông tin. Một trong những quy tắc quan trọng mà chúng ta cần hiểu và áp dụng đó là quy tắc dấu ngoặc.

Trong bài viết này của thayphu sẽ tìm hiểu các quy tắc và sử dụng chúng.Việc hiểu và vận dụng đúng quy luật này sẽ giúp bạn biểu diễn và diễn đạt các phép toán, bài toán một cách chính xác và rõ ràng hơn.

Định nghĩa về quy tắc dấu ngoặc trong toán học

quy tac dau ngoac 2 jpg

Định nghĩa

Trong toán học, nó là một nguyên tắc quan trọng để biểu diễn và nhóm các phép tính hoặc biểu thức thành các phần riêng lẻ và xác định mức độ ưu tiên trong phép tính. Dấu ngoặc được sử dụng để chỉ ra thứ tự thực hiện các phép tính và xác định mức độ ảnh hưởng của chúng.

Tính chất của quy tắc dấu ngoặc

Trong toán học nó có các tính chất sau:

 • Tính chất đồng nhất: Chúng được áp dụng đồng nhất cho tất cả các biểu thức. Điều này có nghĩa là khi có nhiều dấu ngoặc trong một biểu thức, ta phải tuân thủ quy tắc từng dấu ngoặc riêng biệt và sau đó tổng hợp kết quả.
 • Tính chất tuân thủ thứ tự: Quy tắc dấu ngoặc yêu cầu tuân thủ thứ tự ưu tiên của các phép tính.Các phép tính trong ngoặc đơn được thực hiện trước các phép tính ngoài ngoặc đơn. Điều này đảm bảo tính chính xác và nhất quán của kết quả tính toán.
 • Tính chất linh hoạt: Quy tắc dấu ngoặc cho phép nhiều cấp độ của dấu ngoặc, bao gồm dấu ngoặc ( ), dấu ngoặc kép [ ] và dấu ngoặc nhọn { }. Điều này cho phép các phần tử được nhóm lại với nhau trong các phép tính phức tạp và tạo ra sự linh hoạt trong biểu diễn toán học.
 • Tính chất bất kỳ: Bất kỳ biểu thức nào cũng có thể sử dụng dấu ngoặc đơn theo nhiều cách khác nhau miễn là tuân thủ đúng quy tắc và thứ tự tính toán. Điều này cho phép chúng ta thoải mái sử dụng dấu ngoặc đơn để làm rõ nghĩa và tránh những hiểu lầm trong biểu thức toán học.

Quy tắc sử dụng dấu ngoặc

quy tac dau ngoac 3 jpg

Quy tắc sử dụng dấu ngoặc

Các quy tắc sử dụng dấu ngoặc đơn trong toán học giúp xác định thứ tự thực hiện các phép tính và đảm bảo tính chính xác của biểu thức toán học. Đây là những quy tắc cơ bản khi sử dụng dấu ngoặc đơn:

Dấu ngoặc tròn

Dấu ngoặc tròn được sử dụng để nhóm các phép tính hoặc biểu thức. Các phép tính trong ngoặc đơn được thực hiện trước các phép tính ngoài ngoặc đơn.

Ví dụ: 2 × (3 + 4) = 2 × 7 = 14

Dấu ngoặc kép

Dấu ngoặc kép cũng được sử dụng để nhóm các phép tính hoặc biểu thức. Tương tự như dấu ngoặc đơn, các phép tính trong dấu ngoặc kép được thực hiện trước các phép tính bên ngoài dấu ngoặc kép đó.

Ví dụ: 3 × [2 + (4 - 1)] = 3 × [2 + 3] = 3 × 5 = 15

Sử dụng dấu ngoặc đơn để xác định rõ thứ hạng

Đôi khi việc sử dụng dấu ngoặc đơn là khả năng xác định rõ thứ hạng trong các biểu thức toán học. Bằng cách chỉ định các phép tính bạn muốn thực hiện đầu tiên trong dấu ngoặc đơn, bạn có thể đảm bảo rằng các phép tính đó được thực hiện trước.

Ví dụ: (2 + 3) × 4 = 5 × 4 = 20,

Sử dụng dấu ngoặc đơn để biểu thị phạm vi

Trong biểu thức phức tạp, việc sử dụng dấu ngoặc đơn giúp xác định rõ phạm vi ảnh hưởng của các phép tính. Bằng cách đặt các mục liên quan trong ngoặc đơn.

Ví dụ: 2 × (3 + 4) – 5 = (2 × 7) – 5 = 14 – 5 = 9

Một số lưu ý khi sử dụng quy tắc dấu ngoặc

Khi sử dụng quy tắc dấu ngoặc trong toán học, sau đây là một số gợi ý quan trọng:

 • Đọc và hiểu biểu thức toán học: Đầu tiên hãy đọc và hiểu biểu thức toán học trước khi áp dụng quy tắc. Điều này sẽ giúp bạn xác định các phép tính và vùng ảnh hưởng của chúng lên biểu thức.
 • Tuân thủ thứ hạng: Quy tắc dấu ngoặc phải tương ứng với thứ hạng của phép tính.Thông thường, các phép tính trong ngoặc đơn được thực hiện trước các phép tính ngoài dấu ngoặc đơn đó.
 • Dùng dấu ngoặc đơn để làm rõ nghĩa: Đôi khi dùng dấu ngoặc đơn là một cách để làm rõ nghĩa và tránh hiểu sai trong biểu thức toán học. Bằng cách đặt các mục liên quan trong ngoặc đơn, bạn chỉ rõ rằng những phép tính này cần được thực hiện cùng nhau.
 • Kiểm tra dấu ngoặc mở và đóng: Khi sử dụng dấu ngoặc, hãy đảm bảo bạn đã đặt đúng vị trí dấu ngoặc mở và đóng. Dấu ngoặc đơn đóng bị thiếu hoặc đặt sai vị trí có thể làm thay đổi ý nghĩa của biểu thức.
 • Sử dụng dấu ngoặc đơn cẩn thận: Tránh sử dụng quá nhiều dấu ngoặc đơn trong một biểu thức.Quá nhiều dấu ngoặc có thể làm cho biểu thức khó đọc và khó hiểu. Sử dụng dấu ngoặc đơn một cách thích hợp để làm cho biểu thức dễ đọc và dễ hiểu hơn.
 • Kiểm tra kết quả: Sau khi áp dụng quy tắc, hãy kiểm tra kết quả tính toán của bạn để đảm bảo độ chính xác. Điều này giúp xác định và khắc phục những lỗi có thể xảy ra khi đeo niềng răng.

Bài tập áp dụng

quy tac dau ngoac 4 jpg

Bài tập áp dụng

 • Bài 1: Bỏ dấu ngoặc và tính các tổng sau:

a) - 321 + (-29) - 142 - (-72)

b) 214 - (-36) + (-305).

Đáp án:

a) - 321 + (-29) - 142 - (-72)

= - 321 - 29 - 142 + 72

= - (321 + 29) – (142 – 72)

= - 350 – 70

= - (350 + 70)

= - 420

b) 214 - (-36) + (-305)

= 214 + 36 – 305

= 250 – 305

= - (305 – 250)

= -55.

 • Bài 2: Tính:

a) 21 - 22 + 23 - 24;

b) 125 - (115 - 99).

Lời giải:

a) 21 - 22 + 23 - 24

= (21 - 22) + (23 - 24)

= (-1) + (-1)

= - (1 + 1)

= -2.

b) 125 - (115 - 99)

= 125 - 115 + 99

= (125 - 115) + 99

= 10 + 99

= 109.

 • Bài 3: Bỏ dấu ngoặc rồi tính:

a) (56 - 27) - (11 + 28 - 16);

b) 28 + (19 - 28) - (32 - 57).

Lời giải:

a) (56 - 27) - (11 + 28 - 16)

= 56 - 27 - 11 - 28 + 16

= (56 + 16) – (27 + 11 + 28)

= 72 – (38 + 28)

= 72 – 66

= 6

b) 28 + (19 - 28) - (32 - 57)

= 28 + 19 – 28 – 32 + 57

= (28 – 28) + (19 + 57) – 32

= 0 + 76 – 32

= 76 - 32

= 44

 • Bài 4: Tính:

a) 232 - (581 + 132 - 331);

b) [12 + (-57)] - [- 57 - (-12)].

Lời giải:

a) 232 - (581 + 132 - 331)

= 232 - 581 - 132 + 331

= (232 - 132) - (581 - 331)

= 100 - 250

= - (250 – 100)

= - 150

b) [12 + (-57)] - [- 57 - (-12)]

= (12 – 57) – (- 57 + 12)

= 12 - 57 + 57 - 12

= (12 – 12) + (57 – 57)

= 0 + 0

= 0

Chúng tôi hy vọng rằng những thông tin về các quy tắc sử dụng dấu ngoặc đã giúp bạn hiểu rõ hơn về ứng dụng của chúng trong toán học. Quy tắc này đóng vai trò quan trọng trong việc xác định thứ hạng và ảnh hưởng của các phép tính lên biểu thức toán học.

Cùng chuyên mục:

Tập hợp con là gì? ký hiệu, tính chất và bài tập về tập hợp con

Tập hợp con là gì? ký hiệu, tính chất và bài tập về tập hợp con

Tập hợp con là dạng tập hợp các phân tử này đều thuộc tập hợp…

Số chính phương là gì? Cách tính số chính phương và bài tập

Số chính phương là gì? Cách tính số chính phương và bài tập

Một số chính phương hoàn hảo về cơ bản là chính phương của một số…

Ước chung lớn nhất là gì? Cách tìm ước chung lớn nhất và bài tập

Ước chung lớn nhất là gì? Cách tìm ước chung lớn nhất và bài tập

Ước chung lớn nhất là số lớn nhất chia đều cho tất cả các số…

Ước chung nhỏ nhất là gì? Cách tìm UCNN và bài tập áp dụng

Ước chung nhỏ nhất là gì? Cách tìm UCNN và bài tập áp dụng

Ước chung nhỏ nhất là đại diện cho giá trị nhỏ nhất mà có thể…

Cách đọc và viết số tự nhiên chuẩn nhất

Cách đọc và viết số tự nhiên chuẩn nhất

Cách đọc và viết số tự nhiên là một kỹ năng cơ bản trong việc…

Nhận biết dấu hiệu chia hết cho 5 và ví dụ minh họa

Nhận biết dấu hiệu chia hết cho 5 và ví dụ minh họa

Dấu hiệu chia hết cho 5 dùng để xác định xem một số nguyên có…

Dấu hiệu chia hết cho 8, định nghĩa và bài tập áp dụng

Dấu hiệu chia hết cho 8, định nghĩa và bài tập áp dụng

Dấu hiệu chia hết cho 8 là một quy tắc toán học được sử dụng…

Dấu hiệu chia hết cho 3, cách tìm và ví dụ minh họa

Dấu hiệu chia hết cho 3, cách tìm và ví dụ minh họa

Dấu hiệu chia hết cho 3 là một quy tắc được áp dụng trong toán…

MỚI CẬP NHẬT
Top