Tính khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng

Ví dụ 1. Cho hình chóp tam giác đều \(S.ABC\) có cạnh đáy bằng \(2a\), cạnh bên bằng \(3a\).

  1. Tính khoảng cách từ đỉnh đến đáy của hình chóp.
  2. Tính khoảng cách từ \(A\) đến \(SB\).

Xem lại: Định nghĩa hình chóp đều

Ví dụ 2. Cho hình chóp \(S.ABC\) có \(ABC\) là tam giác vuông cân tại \(B\), \(AC=SA=2a\), \((SAB)\) và \((SAC)\) cùng vuông góc với đáy.

  1. Chứng minh \((SBC)\bot(SAB).\)
  2. Tính khoảng cách từ \(A\) đến \((SBC)\).
  3. Gọi \(O\) là trung điểm \(AC\). Tính khoảng cách từ \(O\) đến \((SBC)\).

Xem thêm: Định lý về hai mp cùng vuông góc mp thứ ba

Xem thêm: Định lý về giao tuyến hai mp vuông góc

Xem thêm: Tỉ số khoảng cách từ hai điểm đến cùng một mặt phẳng

Cùng chuyên mục:

MỚI CẬP NHẬT
Top