Định lý về hai mặt phẳng cùng vuông góc với mặt phẳng thứ ba

Định lý. Nếu hai mặt phẳng cùng vuông góc với mặt phẳng thứ ba thì giao tuyến của chúng (nếu có) cũng vuông góc với mặt phẳng thứ ba.

\[\left.\begin{array}{c}(P)\bot(Q)\\(P')\bot(Q)\\(P)\cap(P')=\Delta\end{array}\right\}\Rightarrow \Delta\bot(Q)\]

dinhly2mpvgmpthu3 svg

Cùng chuyên mục:

MỚI CẬP NHẬT
Top