Hai vectơ bằng nhau

Định nghĩa. Hai vectơ được gọi là bằng nhau nếu chúng cùng hướng và có độ dài bằng nhau.

Ví dụ. Cho hình bình hành \(ABCD\), ta có \(\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{DC}.\)

haivectobangnhau1 svg

Chú ý. Cho trước điểm \(A\) và vectơ \(\overrightarrow{u},\) tồn tại duy nhất điểm \(M\) thoả mãn \(\overrightarrow{AM}=\overrightarrow{u}.\)

haivectobangnhau2 svg

Cùng chuyên mục:

MỚI CẬP NHẬT
Top