Định nghĩa đường thẳng và mặt phẳng song song

Trong không gian, xét vị trí tương đối của đường thẳng \(d\) và mặt phẳng \((\alpha),\) ta có 3 trường hợp sau:

vitrituongdoicuadtvamp3 svg

  • Có đúng một điểm chung \(M\), khi đó ta nói đường thẳng và mặt phẳng cắt nhau, và ghi \(d \cap (\alpha)=M.\)
  • Có vô số điểm chung, khi đó ta nói đường thẳng nằm trong mặt phẳng hay mặt phẳng chứa đường thẳng, và ghi \(d\subset (\alpha)\) hoặc \((\alpha)\supset d.\)
  • Không có điểm chung, khi đó ta nói đường thẳng và mặt phẳng song song nhau.

Định nghĩa. Đường thẳng và mặt phẳng gọi là song song nếu chúng không có điểm chung. Kí hiệu: \(d\parallel (\alpha)\) hoặc \((\alpha) \parallel d.\)

Tiếp theo: Cách chứng minh đường thẳng song song với mặt phẳng

Cùng chuyên mục:

MỚI CẬP NHẬT
Top