Cách xác định góc giữa mặt bên và mặt đáy của hình chóp

xdgocgiuamatbenvamatdayhinhchop1 svg

Cho hình chóp \(S.ABC\) có \(H\) là chân đường cao. Ta cần xác định góc giữa mặt bên \((SAB)\) và mặt đáy \((ABC)\) trong trường hợp hai mặt phẳng này không vuông góc. Theo cách xác định góc giữa hai mặt phẳng cắt nhau thì ta cần tìm giao tuyến và trong mỗi mặt tìm một đường thẳng vuông góc với giao tuyến, hay tìm một mặt phẳng vuông góc với giao tuyến \(AB.\) Sử dụng giả thiết \(SH \bot (ABC)\) nên ta vẽ \(HM\) vuông góc với giao tuyến \(AB\) tại \(M\) thì ta được mặt phẳng \((SHM)\) vuông góc với \(AB\). Từ đó suy ra \(SM\) cũng vuông góc với \(AB\). Vậy góc giữa \((SAB)\) và \((ABC)\) là góc \(\varphi=\widehat{SMH}.\)

Xem lại: Một phương pháp xác định góc giữa hai mặt phẳng

Cùng chuyên mục:

MỚI CẬP NHẬT
Top