Các cách chứng minh tứ giác nội tiếp

tugiacnoitiep2 svg

Để chứng minh một tứ giác là nội tiếp ta có thể thực hiện một trong các cách sau

  1. Chứng minh tứ giác đó có tổng hai góc đối diện bằng \(180^\circ.\)
  2. Chứng minh tứ giác đó có 2 đỉnh liên tiếp cùng nhìn một cạnh dưới những góc bằng nhau.
  3. Chứng minh tứ giác đó có 4 đỉnh cùng cách đều 1 điểm

tugiacnoitiep3 svg

Cùng chuyên mục:

MỚI CẬP NHẬT
Top