Tứ giác nội tiếp

tugiacnoitiep1 svg

Định nghĩa. Tứ giác nội tiếp là tứ giác có 4 đỉnh nằm trên một đường tròn.

Tính chất.

tinhchattugiacnoitiep2 svg

  1. Tổng 2 góc đối diện của tứ giác nội tiếp bằng \(180^\circ.\)
  2. Hai đỉnh liên tiếp của tứ giác nội tiếp cùng nhìn một cạnh dưới những góc bằng nhau

tinhchattugiacnoitiep3 svg

Cùng chuyên mục:

MỚI CẬP NHẬT
Top