Bạn đang ở đây

Cách chứng minh đường thẳng song song với mặt phẳng

Ảnh của tanphu
tanphu gửi vào T2, 13/06/2016 - 11:59ch

Để chứng minh đường thẳng \(d\) song song với mặt phẳng \((\alpha)\) ta chứng minh \(d\) không nằm trong \((\alpha)\) và \(d\) song song với một đường thẳng \(a\) nào đó trong \((\alpha).\)

\[ \left. \begin{array}{c} d\not\subset (\alpha) \\ d \parallel a \\ a\subset (\alpha) \end{array} \right\} \Rightarrow d \parallel (\alpha) \]

Đó là nội dung một định lý trong SGK.