Bạn đang ở đây

Phương pháp xác định góc giữa hai mặt phẳng cắt nhau

Ảnh của tanphu
tanphu gửi vào T5, 17/03/2016 - 12:39ch

Cho hai mặt phẳng \((\alpha)\) và \((\beta)\) cắt nhau, ta xác định góc giữa \((\alpha)\) và \((\beta)\) như sau:

  • Tìm giao tuyến \(\Delta\) của hai mặt phẳng \((\alpha)\) và \((\beta)\).
  • Tìm trong mỗi mặt phẳng \((\alpha)\), \((\beta)\) một đường thẳng \(a, b\) cùng cùng vuông góc với \(\Delta\) và cùng cắt \(\Delta\) tại điểm \(I\).
  • Xác định góc giữa \(a\) và \(b\).

Thường ta tìm thêm mặt phẳng \((\gamma)\) vuông góc với giao tuyến, khi đó \(a, b\) chính là giao tuyến của \((\gamma)\) với \((\alpha)\) và \((\beta).\) Đó là trường hợp sau đây: Một phương pháp xác định góc giữa hai mặt phẳng.