Tứ diện đều

tudiendeu svg

Định nghĩa. Tứ diện đều là tứ diện có 4 mặt là tam giác đều.

Nhận xét.

  • Hình chóp tam giác đều có thêm điều kiện cạnh bên bằng cạnh đáy là tứ diện đều.
  • Tứ diện đều cũng là một hình chóp tam giác đều.

Một vài kết quả cần nhớ trong tứ diện đều:

  • Thể tích khối tứ diện đều cạnh \(a\) là \(V=\dfrac{a^3\sqrt{2}}{12}.\)
  • Chiều cao của hình tứ diện đều cạnh \(a\) là \(h=\dfrac{a\sqrt{6}}{3}.\)
  • Tứ diện đều có các cặp cạnh đối vuông góc, đoạn nối trung điểm 2 cạnh đối là đoạn vuông góc chung của 2 cạnh đối đó. Như vậy khoảng cách giữa hai cạnh đối diện của tứ diện đều bằng độ dài đoạn thẳng nối hai trung điểm của hai cạnh đối diện ấy.

Cùng chuyên mục:

MỚI CẬP NHẬT
Top