Tâm đường tròn ngoại tiếp của tam giác

tamduongtronngoaitiepcuatamgiac1 svg

  • Đường trung trực của đoạn thẳng \(AB\) là đường thẳng đi qua trung điểm \(M\) của \(AB\) và vuông góc với \(AB\). Mọi điểm \(I\) thuộc trung trực của \(AB\) đều có \(IA=IB\).
  • Ba đường trung trực của tam giác đồng quy tại một điểm. Gọi \(I\) là giao điểm của 3 đường trung trực của tam giác \(ABC\) thì ta có \(IA=IB=IC\), điểm \(I\) gọi là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác \(ABC\). Đường tròn ngoại tiếp tam giác là đường tròn đi qua 3 đỉnh của tam giác đó.

Cùng chuyên mục:

MỚI CẬP NHẬT
Top