Soạn thảo tài liệu đầu tiên bằng LaTeX

Sau khi cài đặt xong 3 phần mềm TeXstudio, MikTeX, SumatraPDF như ở bài Cài đặt LaTeX trên Windows, ta mở TeXstudio lên và gõ vào nội dung dưới đây và lưu lại với tên tailieudautien.tex trong máy tính tại một thư mục nào đó, chẳng hạng F:\texdocs

\documentclass[12pt, a4paper]{article}
\usepackage[utf8]{vietnam}
\author{Phan Tấn Phú}
\title{Soạn thảo tài liệu đầu tiên trong \LaTeX}
\begin{document}
Chào mừng các bạn đến với chương trình soạn thảo văn bản khoa học.
\end{document}

Nhấn F6 để biên dịch, máy tính sẽ xuất hiện cửa sổ như sau yêu cài cài gói tiếng Việt vì bị thiếu.

package01 png

Nhấn Change và chọn cài gói từ internet, máy tính sẽ tải gói về và cài. Nếu thành công thì trong TeXstudio sẽ báo Process exited normally. Nhấn F7 thì cửa sổ soạn thảo sẽ được chia làm 2 phần và kết quả tập tin PDF sẽ hiện ở bên phải khung soạn thảo. Gõ thêm vài câu nữa và nhấn F6 thì sẽ thấy sự thay đổi nội dung ở cột bên phải.

Mặc định TeXstudio sẽ gạch chân báo những từ sai lỗi chính tả tiếng Anh, ta sẽ bỏ tính năng này bằng cách vào menu Option / Configure TeXstudio, vào mục Editor bỏ chọn Inline Checking. Sẵn đây ta đổi qua font khác cho dễ nhìn, chẳng hạn chọn Time New Roman ở mục Font Family, chọn Font Size to hơn nếu mắt kém, khoảng cỡ 14 là vừa.

Nếu không thích cửa sổ soạn thảo bị chia làm 2 phần và xem trước kết quả ở phần bên phải mà muốn xem nội dung file PDF ở một cửa sổ khác thì ta có thể dùng SumatraPDF. Mở Sumatra PDF lên và mở tập tin tailieudautien.pdf ở một cửa sổ khác. Ta cứ gõ thêm nội dung ở cửa sổ soạn thảo và nhấn F6 thì nội dung trên cửa sổ SumatraPDF sẽ tự động thay đổi. Bạn có thể đầu tư thêm một màn hình phụ để xem kết quả trên màn hình đó.

Ta có thể biên dịch thủ công tập tin .tex để xuất ra tập tin .pdf trong DOS như sau: Mở My Computer vào thư mục F:\texdocs, giữ phím shif và nhấn phải chuột vào vùng trống chọn Open command window here, một cửa sổ DOS hiện ra và ta đang ở thư mục F:\texdocs, gõ vào đó lệnh

pdflatex tailieudautien.tex

cmd png

Cách này tuy phức tạp nhưng bù lại ta có thể quan sát kĩ tiến trình biên dịch và đặc biệt có ích khi ta biên dịch Metapost.

Cùng chuyên mục:

MỚI CẬP NHẬT
Top