Một số sai lầm trong chứng minh vuông góc hình học không gian

Học sinh thường mắc các sai lầm sau đây khi suy luận:

Sai lầm 1. Cho hai mặt phẳng vuông góc với nhau, một đường thẳng tuỳ ý nằm trong mặt phẳng này thì vuông góc với mặt phẳng kia. Như hình vẽ dưới đây thì \(d\) không vuông góc với \((\alpha)\).

giaotuyenhaimpvuonggoc1 svg

Sai lầm 2. Cho hai mặt phẳng vuông góc với nhau, một đường thẳng tuỳ ý nằm trong mặt phẳng này thì vuông góc với một đường thẳng tuỳ ý trong mặt phẳng kia.

Cùng chuyên mục:

MỚI CẬP NHẬT
Top