Hình chiếu vuông góc của điểm lên mặt phẳng

Trong không gian cho điểm \(M\) và mặt phẳng \((\alpha)\). Điểm \(H\) gọi là hình chiếu vuông góc của điểm \(M\) lên mặt phẳng \((\alpha)\) nếu \(H \in (\alpha)\) và \(MH \bot (\alpha)\).

hinhchieuvuonggoccuadiemlenmp1 svg

Để tìm hình chiếu vuông góc của điểm \(M\) lên mặt phẳng \((\alpha)\) ta dựng đường thẳng \(d\) qua \(M\) và vuông góc với mặt phẳng \((\alpha)\) sau đó tìm giao điểm \(H\) của \(d\) và \((\alpha)\).

Tiếp theo: Hình chiếu vuông góc của đường thẳng lên mặt phẳng

Cùng chuyên mục:

MỚI CẬP NHẬT
Top