Góc ngoài của tam giác

gocngoaicuatamgiac svg

Định nghĩa. Cho tam giác \(ABC\), gọi \(Ax\) là tia đối của tia \(AB\), góc \(\widehat{xAC}\) gọi là góc ngoài tại đỉnh \(A\) của tam giác \(ABC\).

Tính chất. Góc ngoài của tam giác bằng tổng hai góc trong không kề với nó. Với hình vẽ trên thì \(\widehat{xAC}=\widehat{ABC}+\widehat{ACB}.\)

Chứng minh. Góc ngoài bù với góc trong. Mặt khác góc trong bù với tổng hai góc còn lại của tam giác. Vậy góc ngoài bằng tổng 2 góc trong còn lại của tam giác đó.

Cùng chuyên mục:

MỚI CẬP NHẬT
Top