Định nghĩa hai mặt phẳng vuông góc

Định nghĩa

dinhnghiahaimpvuonggoc svg

Hai mặt phẳng gọi là vuông góc với nhau nếu góc giữa hai mặt phẳng đó là góc vuông.

Cách chứng minh hai mặt phẳng vuông góc

Để chứng minh hai mặt phẳng vuông góc ta chứng minh trong mặt phẳng này có một đường thẳng vuông góc với mặt phẳng kia.

Cùng chuyên mục:

MỚI CẬP NHẬT
Top