Định nghĩa góc giữa hai mặt phẳng

Định nghĩa

dinhnghiagochaimp svg

Góc giữa hai mặt phẳng là góc giữa hai đường thẳng lần lượt vuông góc với hai mặt phẳng đó.

Từ định nghĩa ta có:

  • Góc giữa hai mặt phẳng song song bằng \(0^\circ.\)
  • Góc giữa hai mặt phẳng trùng nhau bằng \(0^\circ.\)

Trường hợp hai mặt phẳng cắt nhau theo một giao tuyến thì ta hay dùng cách sau đây để xác định góc giữa chúng mà không dùng định nghĩa: Cách xác định góc giữa hai mặt phẳng cắt nhau

Cùng chuyên mục:

MỚI CẬP NHẬT
Top