Định nghĩa góc giữa đường thẳng và mặt phẳng

Định nghĩa. Góc giữa đường thẳng \(d\) và mặt phẳng \((\alpha)\) là góc giữa \(d\) và \(a\), trong đó \(a\) là hình chiếu vuông góc của \(d\) lên \((\alpha)\).

dinhnghiagocgiuadtvamp1 svg

Đặc biệt. Trong lúc làm bài tập ta hay gặp trường hợp \(d\) và \((\alpha)\) cắt nhau tại \(M\). Khi đó ta chọn thêm điểm \(A\) trên \(d\) khác \(M\) rồi tìm hình chiếu vuông góc \(H\) của \(A\) lên \((\alpha)\). Khi đó góc giữa \(d\) và \((\alpha)\) là góc \(\widehat{AMH}\).

Cùng chuyên mục:

MỚI CẬP NHẬT
Top