Định nghĩa đường thẳng vuông góc với mặt phẳng

Định nghĩa. Đường thẳng \(d\) được gọi là vuông góc với mặt phẳng \((\alpha)\) nếu \(d\) vuông góc với mọi đường thẳng \(a\) nằm trong mặt phẳng \((\alpha)\). Kí hiệu \(d \bot (\alpha)\).

dndtvgmp1 svg

Tiếp theo: Cách chứng minh đường thẳng vuông góc với mặt phẳng.

Cùng chuyên mục:

MỚI CẬP NHẬT
Top