Điều kiện tiếp xúc giữa đường thẳng và đường tròn

Đường thẳng \(\Delta\) tiếp xúc với đường tròn tâm \(I\) bán kính \(R\) khi và chỉ khi
\[\mathrm{d}(I,\Delta)=R\]
Khi đó \(\Delta\) gọi là tiếp tuyến của đường tròn.

Liên quan: khoang-cach-tu-diem-den-duong-thang

Cùng chuyên mục:

MỚI CẬP NHẬT
Top