Cách tính khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau

Cách tính khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau a và b

  • Chọn mặt phẳng \((\alpha)\) chứa \(b\) và song song với \(a\),
  • Chọn một điểm \(I\) phù hợp trên \(a\) rồi tính khoảng cách từ \(I\) đến \((\alpha)\).

cachtinhkhoangcach2dtcheonhau svg

TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT

doanvuonggocchungthdacbiet svg

Trong trường hợp đặc biệt \(a\) và \(b\) chéo nhau và vuông góc với nhau, khi đó thường tồn tại một mặt phẳng \((\alpha)\) chứa \(a\) và vuông góc với \(b\). Để tính khoảng cách ta cách dựng đoạn vuông góc chung như sau:

  • Tìm giao điểm \(H\) của \(b\) và \((\alpha)\),
  • Trong \((\alpha)\), vẽ \(HK\) vuông góc với \(a\) tại \(H\). khi đó \(HK\) là đoạn vuông góc chung.

Cùng chuyên mục:

MỚI CẬP NHẬT
Top