Bạn đang ở đây

Định nghĩa hai mặt phẳng vuông góc

Ảnh của tanphu
tanphu gửi vào T7, 19/03/2016 - 6:47ch

Định nghĩa

Hai mặt phẳng gọi là vuông góc với nhau nếu góc giữa hai mặt phẳng đó là góc vuông.

Cách chứng minh hai mặt phẳng vuông góc

Để chứng minh hai mặt phẳng vuông góc ta chứng minh trong mặt phẳng này có một đường thẳng vuông góc với mặt phẳng kia.