Bạn đang ở đây

Định lý về giao tuyến của hai mặt phẳng vuông góc

Ảnh của tanphu
tanphu gửi vào T5, 31/03/2016 - 8:01sa

Định lý. Cho hai mặt phẳng vuông góc với nhau, nếu một đường thẳng nằm trong mặt phẳng này và vuông góc với giao tuyến thì vuông góc với mặt phẳng kia.

Như vậy, chỉ có những đường thẳng nằm trong mặt phẳng này và vuông góc với giao tuyến thì mới vuông góc với mặt phẳng kia.