Bạn đang ở đây

thi học kì 2 lớp 11

Đáp án thi học kì 2 Toán 11 2015 - 2016 NHC

Ảnh của tanphu
tanphu gửi vào T6, 13/05/2016 - 11:37sa

ĐỀ

Câu 1. (2 điểm) Tính các giới hạn

  1. \(\mathop{\lim}\limits_{x\to4^-}\dfrac{3+x}{8-2x}\)
  2. \(\mathop{\lim}\limits_{x\to-\infty}\dfrac{2x-\sqrt{4x^2+x+4}}{x+1}\)

Câu 2. (2 điểm) Tính đạo hàm của các hàm số

Đăng kí nhận RSS - thi học kì 2 lớp 11