Bạn đang ở đây

mệnh đề tương đương

Mệnh đề kéo theo, mệnh đề tương đương

Ảnh của tanphu
tanphu gửi vào T2, 09/07/2018 - 6:44ch

Mệnh đề kéo theo. 
Cho hai mệnh đề $P$ và $Q$. Mệnh đề ``Nếu $P$ thì $Q$'' được gọi là mệnh đề kéo theo, được kí hiệu là $P\Rightarrow Q.$
Mệnh đề $P\Rightarrow Q$ còn được phát biểu bằng lời là `` $P$ kéo theo $Q$'', ``$P$ suy ra $Q$'' hay ``Vì $P$ nên $Q$''.

Tính đúng sai của mệnh đề théo theo:
Mệnh đề kéo theo chỉ sai khi $P$ đúng $Q$ sai.

Đăng kí nhận RSS - mệnh đề tương đương