Bạn đang ở đây

phương trình thuần nhất bậc hai theo sinx và cosx

Phương trình thuần nhất bậc hai theo sinx và cosx

Ảnh của tanphu
tanphu gửi vào T3, 13/09/2016 - 8:14sa

Là phương trình dạng \[a\sin^2x+b\sin x\cos x+c\cos^2x=0\]

Cách giải. Xét 2 trường hợp

  • Trường hợp 1: Nếu \(\cos x=0\) (\(sin^2x=1\)) thế vào phương trình kiểm tra có thỏa mãn không.
  • Trường hợp 2: Nếu \(\cos x\ne0\), chia 2 vế của phương trình cho \(\cos^2x\) để đưa về phương trình bậc hai theo \(\tan x.\)

Chú ý.

Đăng kí nhận RSS - phương trình thuần nhất bậc hai theo sinx và cosx