Bạn đang ở đây

tìm giao điểm của đường thẳng và mặt phẳng

Bài tập tìm giao điểm của đường thẳng và mặt phẳng

Ảnh của tanphu
tanphu gửi vào T6, 26/08/2016 - 10:26sa

Có 2 phương pháp tìm giao điểm của đường thẳng \(d\) và mặt phẳng \((\alpha)\) như sau:

Phương pháp 1. (Tìm trực tiếp). Tìm giao điểm của \(d\) và một đường thẳng \(a\) nào đó trong \((\alpha)\)

Phương pháp 2. (Dùng mặt phẳng phụ)

Đăng kí nhận RSS - tìm giao điểm của đường thẳng và mặt phẳng