Bạn đang ở đây

tìm giao tuyến của hai mặt phẳng

Giao tuyến của hai mặt phẳng chứa hai đường thẳng song song

Ảnh của tanphu
tanphu gửi vào T6, 23/09/2016 - 9:39sa

Hệ quả. (SGK/57)

Nếu hai mặt phẳng lần lượt chứa hai đường thẳng song song thì giao tuyến của chúng (nếu có) song song với cả 2 đường thẳng kia, hoặc trùng với một trong hai đường thẳng kia.

Cách tìm giao tuyến:

Đăng kí nhận RSS - tìm giao tuyến của hai mặt phẳng